ลานบ้านชลบถพิบูลย์

สิงหาคม 6, 2009

ระดมความคิดหลักสูตร ฮูบแต้มแคมของ

ค่ายฮูบแต้มแคมที่จะจัดในวันที่ 1-3 กันยายน 2552 ณ วัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหารที่จะถึงนี้ ผู้จัดหลักสูตรการเรียนรู้ พยายามออกแบบหลักสูตรโดยเอาเรื่องพื้น ๆ มาทำให้พิเศษ(วิชานี้เรียนมาจากสวนป่าครูบาฯ) ดังนั้นจึงขอเชิญระดมความคิด เสนอแนะ หลักสูตรนี้นะครับ ก่อนลงมือในรายละเอียดของกิจกรรมการเรียน / เล่น

1. วิชาเครื่องมือวิทยาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนวัฒนธรรม

วิชาที่ปูพื้นฐานการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชนให้แก่นักเรียนวัฒนธรรมผ่านเทคนิคการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่น สุนทรียสนทนา การระดมความคิด การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การพูดและการนำเสนอ การอ่านเชิงวิเคราะห์ การบันทึกการเรียนรู้ การเขียนแผนผังความคิด แผนภูมิต้นไม้ แผนภูมิก้างปลา แผนที่เดินดินโดยมีทั้งกิจกรรมการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนวัฒนธรรมเรียนรู้ชุมชนอย่างสนุกได้ความรู้

2. วิชา หว้านใหญ่ศึกษา

วิชาที่เน้นให้นักเรียนวัฒนธรรมได้เรียนรู้ประวัติ พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนหว้านใหญ่ ตำบลหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งอาชีพ การทำมาหากิน ศิลปกรรม การแสดงพื้นถิ่น ซึ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ผ่านเวทีเสวนาย่อยของปราชญ์และคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน

3. วิชา ตื่นแต่ไก่โห่

วิชาที่เน้นการบริหารร่างกายของนักเรียนวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมการออกกำลังกาย การกวาดลานวัด การเตรียมอาหาร นอกจากนั้นยังเน้นการบริหารจิตใจของนักเรียนวัฒนธรรมด้วยกิจกรรมสุนทรีย์เช่น การวาดภาพ การเขียนบทกวี การถ่ายภาพ การซาบซึ้งความงามทางจักษุ ผ่านสถานที่และช่วงเวลายามย่ำรุ่ง

4. วิชา นักสงสัยศาสตร์ ปฏิบัติการฮูบแต้มแคมของ

วิชาที่เน้นการสร้างคำถามจากปรากฎการณ์ที่พบในชุมชน เพื่อค้นหา จัดลำดับ จัดกลุ่มคำถามตลอดจนการวางแผนการหาคำตอบจากข้อสงสัยนั้น ๆ ทั้งกระบวนการเดี๋ยวและกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนวัฒนธรรมค้นหาคำตอบซึ่งมีอยู่ในชุมชน

5. วิชา คัดลอก ฮูบแต้ม

วิชาที่เน้นการหาคำตอบเชิงทัศนศิลป์ทั้งจิตรกรรมฝาผนังและสถาปัตยกรรมของสิมวัดศรีมหาโพธิ์ โดยเน้นการหาคำตอบด้วยการสังเกต การคัดลอก การถ่ายภาพ ซึ่งเน้นกิจกรรมการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองของนักเรียนวัฒนธรรมเพื่อให้ซาบซึ่งความงามและลักษณะพิเศษของจิตรกรรมฝาผนังพื้นบ้าน

6. วิชา แนมบ้าน แนมเมือง

วิชาที่เน้นการสำรวจชุมชนเพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ มโนทัศน์ของชุมชนที่มีต่อจิตรกรรมฝาผนังและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนวัฒนธรรมเข้าใจความสัมพันธ์ของคนในชุมชนต่อชุมชนของตนเอง ทั้งนี้เน้นการเดินลงสำรวจ สัมภาษณ์ในพื้นที่ชุมชนบ้านหว้านใหญ่

7. วิชา เครื่องเฮ็ด อยู่เฮ็ดกิน

วิชาที่เน้นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหว้านใหญ่ ผ่านกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบ้าน หัตถกรรมพื้นบ้าน วรรณกรรม ดนตรีและการแสดงและมุขปาฐะที่ปรากฎในท้องถิ่น โดยเน้นครูที่เป็นปราชญ์ในชุมชน

8. วิชา ศีลธรรม ลำนิทาน

วิชาที่เน้นการถอดความหมายของวรรณกรรมเรื่องพระเวสสันดรที่ปรากฎในจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมหาโพธิ์อันแสดงคุณค่าเชิงศีลธรรมในมิติด้านต่าง ๆ อันจะทำให้นักเรียนวัฒนธรรมได้เข้าใจแนวคิดสำคัญของวรรณกรรมที่ปรากฎและนักเรียนน้อมนำศีลธรรมคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวัน

9. วิชา ประยุกต์ศิลป์ถิ่นอีสาน

วิชาที่เน้นการนำเอาองค์ความรู้จากการเรียนรู้ในค่ายวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผ่านการแสดงออกทางด้านการประยุกต์ศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นและของที่ระลึก

10. วิชา ถอดบทเรียนเขียนความรู้สึก

วิชาที่เน้นการถอดหรัสการเรียนรู้จากการเรียนรู้ในค่ายวัฒนธรรมมาสังเคราะห์ วิเคราะห์และถ่ายทอดในรูปแบบของสมุดบันทึก

11. วิชา บายศรีสู่ขวัญ

วิชาการปลูกฝังทางวัฒนธรรมของนักเรียนโดยผลิตซ้ำการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของคนในสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ในสังคมท้องถิ่นที่เคยมีมา ซึ่งคนในชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกันจากวัดและโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน ท้องถิ่นซึ่งคนรู้จักกัน เห็นหน้าค่าตากัน มีลัทธิทางศาสนา ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีเดียวกัน รวมทั้งการอยู่รวมกันมานาน ทำให้เกิดสำนึกของความเป็นคนถิ่นเดียวกัน

แต่ที่แน่ ๆ ท่านไหนสนใจสอนวิชาอะไร แจ้งได้นะครับมาเรียน เล่น กับเด็ก ๆ ด้วยกัน

11 ความคิดเห็น »

 1. 3 กันยายน ติดไปสอนพิเศษที่ ม.อุบล
  มันเป็นจั่งซี่ จะทำจังได๋

  ความคิดเห็น โดย sutthinun — สิงหาคม 6, 2009 @ 12:29

 2. วิชาที่ร่างออกมาเยี่ยมมาก ขอชม ฝีมือจริงๆๆ

  ความคิดเห็น โดย sutthinun — สิงหาคม 6, 2009 @ 12:29

 3. ฮือๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  พ่อหอบนักศึกษามาเรียนที่นี่เลยครับ  มาเรียนกันที่มุกดาหาร
  มาเรียนเรื่องพื้น ๆ บ้าน ๆ กัน

  ความคิดเห็น โดย ออต — สิงหาคม 6, 2009 @ 12:41

 4. วิชาน่าเรียนมากๆๆๆ ค่ะ
  เสียดายเวลาที่พอมี คือ 28 สค ถึง 1 กย…อดเลย

  ความคิดเห็น โดย จันทรรัตน์ — สิงหาคม 6, 2009 @ 12:54

  • เสาร์ อาทิตย์ มีบ่อ้าย เหอ ๆ ๆ
  • ตอนนี้ใช้วิชาแว๊ปปปศาสตร์ไม่ค่อยสะดวกอ่ะครับ
  • อิอิ

  ความคิดเห็น โดย สายลมครับ — สิงหาคม 6, 2009 @ 14:11

 5. วิชาน่าเรียนมากค่ะ  ขอให้สำเร็จตามความมุ่งหวังทุกประการนะคะ  ป้าหวานคงมีข้อเสนอแนะคือ อยากให้เตรียมความพร้อมทั้งฝ่ายให้ สิ่งที่จะให้ และผู้รับ ให้สอดคล้องกันทั้งเวลา วิธีการ ปริมาณ  เด็กน่าจะเรียนรู้ได้มากถ้ามีส่วนร่วม  ไม่ว่าจะด้วยการพูด การเขียน การวาด  การแสดง ขอให้เด็กทุกๆคนเปิดใจร่วมและสนุกสนานได้รับประโยขน์ทุกประการนะคะ  ขอให้นึกถึงการเล่นเกม  เด็กจะเล่นถ้าเขาได้เป็นผู้ดำเนินการเอง  ไม่ใช่ ฟัง หรือ ดูอย่างเดียว  แต่ถ้าเขาเป็นผู้เลือกกระทำ เขาจะตื่นตัวมากเลย ขอบคุณค่ะ

  ความคิดเห็น โดย ป้าหวาน — สิงหาคม 6, 2009 @ 14:30

  • ไวรัสคอมพ์บุกโรงเรียนอีกแล้ว เลยมาช้านะคะออต
  • ตั้งแต่ออตขึ้นบันทึกไว้เรื่องค่าย  ก็แอบตั้งเป้าหมายว่าอยากจะพาครูมาเรียนรู้ด้วย แต่พอมารู้ว่าวันที่จัดเป็นวันอังคาร-พฤหัส รวมเวลาเดินทางอีก เลยกลืนน้ำลายอยู่เอื๊อกๆ  ไม่กล้าขอฝ่ายวิชาการ  ช่วงนี้งานจะยุ่งๆ หน่อย
  • มาเห็นบันทึกนี้ เกิดอาการแบบที่ครูบาว่า ดิ้นปัดๆ อยากมาอยู่นั่นแล้ว แถมยังอ่านไปคิดไป ยังกะได้มาเป็นทีมจัดค่ายด้วยกันแน่ะ
  • เห็นจำนวนและวัยที่คละกันของเด็ก รู้สึกว่า เพิ่มความยากในการจัดขึ้นอีกนิด เพราะการรับรู้ และ ทักษะของเด็กไม่เท่ากัน  แต่ก็มีข้อดีที่พี่โตๆ จะช่วยดูน้องได้ด้วย
  • อ่านที่ออตเขียนเรื่องสถานที่ในการจัด และเห็นเป้าหมายที่เตรียมไว้ในบันทึกนี้  นึกถึงเรื่องการจัดการเวลา การร้อยเรียงกิจกรรม อุปกรณ์ และไม่รู้ว่าจำนวนพี่โตๆ และ น้องเล็ก ที่เข้าค่าย มีส่วนไหนมากกว่ากันเนาะ  ไม่รู้ว่ามีจำนวนพี่เลี้ยง/คุณครู/ผู้นำกิจกรรม มีกี่คนด้วย
  • นึกถึงการบูรณาการบางกิจกรรมเข้าด้วยกัน เช่น วิชาที่ 2,6,7  หรือ 1,4 หรือ 8,5 เป็นต้น  แต่คิดว่าออตคงเตรียมการไว้แล้ว
  • เห็นด้วยกับป้าหวานที่ให้เด็กได้เป็นผู้ดำเนินการเองบ้าง  ทีแรกยังนึกถึงการแสดงละคร โดยประยุกต์เอาเรื่องราว ความรู้จากค่าย มานำเสนอ ให้ออกแบบเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง (ใช้หลักการของวิชาที่ 9 ด้วย)  น่าจะสนุก  แสดงกลางแจ้งก็น่าจะได้
  • สนุกคิดจ้า..มาไม่ได้ก็จะรออ่านเรื่องราวนะคะ

  ความคิดเห็น โดย dd_l — สิงหาคม 6, 2009 @ 22:21

 6. น้องออตที่รัก พี่จองวิชาที่ 6 นะครับ แล้วจะแวะไปปรึกษาวันหยุดนี้ครับ

  ความคิดเห็น โดย bangsai — สิงหาคม 7, 2009 @ 13:01

 7. ขอโทษที่มาช้าไปนิดนะจ๊ะ เวลาและเน็ตไม่เป็นใจวันนี้พี่ก็เข้าไฟร์ฟอกซ์ไม่ได้ ต้องใช้วิธีลัดช่วยฉุกเฉิน

  อืม พี่เห็นวิชาแล้วยิ้มเลยจ้ะ เพราะน่าเรียนมาก เพียงแต่สงสัยว่าเวลาจะพอมั้ยแค่นั้น

  ถ้าความคิดพี่นะ พี่เห็นว่า
  1. วิชาเครื่องมือวิทยาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนวัฒนธรรมนั้น..แผนที่เดินดินน่าสนุกมากจ้ะ สามารถผนวก โดยเริ่มจาก 4. วิชา นักสงสัยศาสตร์ ปฏิบัติการฮูบแต้มแคมของเป็นองค์ประกอบหลัก เพราะเน้นการสร้างคำถามจากปรากฎการณ์ที่พบในชุมชน เพื่อค้นหา จัดลำดับ จัดกลุ่มคำถามตลอดจนการวางแผนการหาคำตอบจากข้อสงสัยนั้น ๆ ซึ่งต่อด้วย 6. วิชา แนมบ้าน แนมเมืองเพราะเน้นการสำรวจชุมชนเพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ มโนทัศน์ของชุมชนที่มีต่อจิตรกรรมฝาผนังและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะไหน ๆ ก็เดินถามตามข้อสงสัยแล้ว ก็ให้ได้งานไปด้วยคือเรียนรู้ความสัมพันธ์ แถมลงจุดในแผนที่ไปด้วยเลย เพื่ออธิบายจุดต่างๆให้ชัดขึ้น

  ต่อมาก็วิชา 5. วิชา คัดลอก ฮูบแต้ม สานต่อด้วย 8. วิชา ศีลธรรม ลำนิทาน ก็จะได้อะไรเยอะขึ้น แถมต่อด้วย 2.วิชาหว้านใหญ่ศึกษาที่เรียนรู้ผ่านเวทีเสวนาย่อยของปราชญ์และคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน ซึ่งจะได้ 7. วิชา เครื่องเฮ็ด อยู่เฮ็ดกิน แถมมาด้วย

  ส่วนวิชา 3. ตื่นแต่ไก่โห่… 9. ประยุกต์ศิลป์ถิ่นอีสาน 10.ถอดบทเรียนเขียนความรู้สึก และ 11. บายศรีสู่ขวัญนั้นน่าสนุกมากจ้ะ เพราะตื่นแต่ไก่โห่ น่าจะได้งานศิลป์สวยๆ หรือบทกวีน่ารักๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ให้เป็นงานศิลป์ถิ่นอีสานได้ และเด็ก ๆ ก็คงถอดบทเรียนกันสนุกเหมือนกันซึ่งผู้รวบรวมน่าจะได้อะไรดี ๆ การนำประเพณีวัฒนธรรมมาสื่อประสานทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวกันเนาะเพราะพี่ช้อบชอบเวลาบายศรีนี่ ^ ^

  ความคิดเห็น โดย น้ำฟ้าและปรายดาว — สิงหาคม 7, 2009 @ 18:04

 8. น้องออตคนดี พบกันที่มุกดาหารนะคะ

  ความคิดเห็น โดย คนไกลบ้าน — สิงหาคม 10, 2009 @ 11:48

 9. ขอบพระคุณทุกข้อเสนอแนะ  อ่านแล้วขนลุกจัง  เหมือนได้พลังมาอีกสองเท่าตัว

  ความคิดเห็น โดย ออต — สิงหาคม 10, 2009 @ 12:58

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

แสดงความคิดเห็น

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word

Powered by WordPress