รู้จักสารพิษตามธรรมชาติในพืช

โดย สาวตา เมื่อ 20 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:32 (เย็น) ในหมวดหมู่ ชีวิต สุขภาพ, ดูแลสุขภาพ, พืชอาหาร, สารเคมี, อาหารกับสุขภาพ #
อ่าน: 6152

ในยุคที่โรคจากพฤติกรรมกำลังระบาด  ความสามารถในการเลือกจะเป็นเกราะป้องกันและนำพาไปพบสุขภาพแข็งแรง  ความรู้นี้สำคัญขึ้นเรื่อยๆ  แต่จะเป็นความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์ ถ้าฟังแล้วคิดเหมือนเดิม ทำเหมือนเดิม

ในธงโภชนาการได้แยกพืชอาหารไว้เป็น 3 หมวด หมวดแรกเป็นพืชที่ให้สารอาหารพวกแป้ง ข้าวเป็นพืชหลักในกลุ่มนี้ รองลงมาเป็นพืชหัว  พืชหมวดนี้บางตัวให้น้ำมันด้วย หมวด 2 เป็นผัก ทั้งใบและผลที่นำมาทำกับข้าวได้  ฟัก แฟง แตง ถั่วสด เป็นพืชในหมวดนี้ด้วย หมวด 3 เป็นผลไม้ที่เนื้อรับประทานได้ มีทั้งรสหวาน รสเปรี้ยว

คุณสมบัติของสารเคมีพืชปรากฏ  ค่านิยมของสังคมก็เทข้างไปควาน-หา-รวบรวม-มาเพื่อการบริโภค บ้างใช้ป้องกันป่วย บ้างใช้ชะลอโรค บ้างใช้รักษาโรค  ส่วนใหญ่รู้จักคุณสมบัติต้านมะเร็ง ลดน้ำตาล ขับปัสสาวะ แต่ไม่ใคร่รู้จักคุณสมบัติด้านพิษ

เคยมีเรื่องเล่าว่า เด็กคนหนึ่งเด็ดใบมันสำปะหลังดิบกินไม่กี่ใบแล้วตาย ชาวบ้านหลายคนเผามันสำปะหลังกินแล้วเมา อาเจียน หน่อไม้ปี๊บกินแล้วตาย กินถั่วแล้วร่างกายเกร็น  กินเห็ดแล้วเมา ตาย  กินผักบางชนิดแล้วปัสสาวะไม่ออก  คัน แพ้ เกิดลมพิษ เหล่านี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับสารพิษธรรมชาติ

มันสำปะหลังสด มีสารเคมีธรรมชาติที่ผ่านเข้าร่างกายแล้วกลายเป็นไซยาไนด์  เรียกว่า “ไกลโคไซม์”  ต้องผ่านไปเจอน้ำย่อยจึงเกิด  เหตุที่ตายเพราะไซนาไนด์เป็นยาพิษที่แรง กินไม่มากก็ตาย

มีงานวิจัยหนึ่งรายงานไว้ว่า พืชสดอย่างน้อย 29 ชนิด มีไซยาไนด์ในตัว ทั้งไม้ยืนต้นและล้มลุก

ที่มีน้อย ได้แก่ กระถิน ขี้เหล็กบ้าน ขี้เหล็กป่า ข้าวโพด มะม่วงชุมเห็ดไทย กระถินยักษ์ สะตอเหรียง และเนียง

มีปานกลาง ได้แก่ข้าวฟ่าง ชุมเห็ดเทศ กระถินเทพา

มีมาก ได้แก่ กะทกรก กะทกรกยักษ์ ผักเยนบ้าน ผักเสี้ยนป่า มันสำปะหลัง ไมยราบเถา ไมยราบยักษ์ ชะอม ส้มป่อย ผักหนาม กระถินณรงค์ เทียนต้น มะกล่ำตาหนู มะกล่ำตาช้าง

ถั่วดิบมีสารพิษตัวอื่น  พิษทำให้นำโปรตีนไปใช้ไม่ได้ เกิดการขาดอาหารตาย พิษนี้ออกฤทธิ์เมื่อผสมกับน้ำย่อยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มันยับยั้งการย่อยสลายโปรตีน

เวลากินผลิตภัณฑ์ถั่วแล้วเกิดลมพิษ แพ้ เกิดจากส่วนผสมของถั่วยังดิบได้  โดยเฉพาะถั่วเหลืองดิบซึ่งมีสารโปรตีนมากที่สุด ถั่วฝักยาวดิบก็มีสารตัวนี้อยู่ แต่มีน้อยกว่า

ไกลโคไซม์ผ่านความร้อนแล้วจะเสียโครงสร้างที่ก่อพิษ การปรุงผักกลุ่มนี้ให้สุกทำให้กินแล้วปลอดภัย

แป้งมันสำปะหลังดิบปลอดสารพิษนี้ ด้วยขบวนการหมัก แช่ทิ้งไว้ ก่อนทำแห้งมันสำปะหลัง  การหมักและแช่ทิ้งไว้ทำให้สารไกลโคไซด์ละลายออกไป  การนำมาล้างให้เกลี้ยงก่อนบดเป็นแป้งมันเท่ากับการชะล้างสารพิษออกไปให้หมดจด

« « Prev : สุข เก่ง ดี

Next : รู้จักสาร “ไกลโคไซด์” » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "รู้จักสารพิษตามธรรมชาติในพืช"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่
You must be logged in to post a comment.

Main: 0.038587808609009 sec
Sidebar: 0.22320604324341 sec