เมื่อรู้จักอารมณ์พื้นฐาน….ก็จะช่วยปลูกทักษะ LOVE ให้ผู้คนได้

โดย สาวตา เมื่อ 3 กรกฏาคม 2011 เวลา 16:54 (เย็น) ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 1954

อารมณ์ เป็นปรากฏการณ์การภายในตัวคนที่มีสิ่งเร้าและแรงจูงใจเข้าไปเกี่ยวข้อง มีความเปลี่ยนแปรอยู่ตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปรนั้น วนเวียนอยู่ในระหว่างอารมณ์พื้นฐาน 3 อารมณ์

วันนี้จึงนำเรื่องของอารมณ์พื้นฐาน 3 คือ โกรธ กลัว พึงพอใจ มาเล่าสู่กันฟัง

ความโกรธ เป็นอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจอย่างแท้จริง

มักเกิดขึ้นเนื่องจากถูกขัดขวางไม่ให้ทำกิจกรรมที่ตนต้องการ แต่ละวัยมีความโกรธที่แตกต่างกันไป

เด็ก โกรธ เมื่อ กิจกรรมที่กำลังทำอยู่ การอยากรู้อยากเห็น และการแสดงออก ถูกขัดขวาง ความก้าวร้าวทางกาย หน้าตาบูดบึ้ง ทุบตีสิ่งของ ต่อยตี เป็นรูปแบบแสดงออกของอารมณ์นี้

วัยรุ่นและผู้ใหญ่ โกรธ เมื่อเป็นเรื่องทางสังคม วาจาที่กล่าว คำพูดติติง นินทา พูดจาเสียดสี การไม่อยากทำกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งการก้าวร้าวทางกาย เป็นรูปแบบแสดงออกของอารมณ์นี้ รูปแบบที่แสดงออกนี้ ซึมซับเรียนรู้จากการปลูกฝังในสังคมที่อยู่ร่วม

ความกลัว เป็นอารมณ์ของความรู้สึกเป็นอันตราย มีทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น

เสียงดัง สิ่งที่ไม่รู้จักหรือรู้สึกว่าแปลกหรือประหลาด ความมืด คำขู่ การถูกทอดทิ้งไว้ตามลำพัง ที่เพาะกล้าความกลัวไว้ในตัวเด็กตั้งแต่ยังเล็กๆ  จะไม่หายไปแม้เด็กจะโตขึ้นแล้ว

คำเยาะเย้ยจากเพื่อน ความรู้สึกไม่เท่าเทียมกับเพื่อน ก็เป็นเมล็ดกล้าที่บ่มเพาะทิ้งไว้ให้เกิดต้นกล้าความกลัวในเด็กได้

การมีบทบาททางสังคมมากขึ้น ความผิดหวัง การมีบทบาททางเพศ การไม่ได้รับการยอมรับ เป็นกล้าที่บ่มเพาะความกลัวไว้ในตัวคนเมื่อโตเข้าวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่

สังขารร่างกายที่ถดถอย ความไม่สำเร็จในการงาน ก็เพาะความกลัวให้เติบโตขึ้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ

ความพึงพอใจ เป็นอารมณ์ของความรู้สึกสุข ร่าเริง เป็นความสำเร็จหรือความสุขสดชื่น

เกิดขึ้นเมื่อผู้คนได้รับผลการตอบสนองตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางด้านร่างกายหรือด้านจิตใจ

ใน 4 มิติของความรุนแรง มิติทางใจถือว่าสำคัญที่สุดสำหรับวัยเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุช่วง 7 ปีแรก

อารมณ์พื้นฐานจึงเป็นปุ๋ยอย่างดีที่จะเพาะกล้าของความรุนแรง ให้เติบโต งดงามและแข็งแรง

การเติมปุ๋ยที่ชื่อ love L = Learning O = Over V = Violence E = Emotion ลงไปปรับสมดุลเคมีให้ปุ๋ยอารมณ์ 3 อารมณ์จะช่วยบรรเทาความรุนแรงลงได้

วันนี้ ความรุนแรงที่ผ่านสื่อแทบจะทุกเวลา ฉากละครที่ตบตีกัน ภาพข่าวที่รุนแรง เรื่องราวของคนที่ยอมอภัยกัน ประนีประนอมกัน แล้วกลายเป็นคนเสียหน้าเสียศักดิ์ศรี เสียสถานภาพทางสังคม ได้ยัดเยียดความรุนแรงเข้าไปในครอบครัว และประทับความทรงจำของอารมณ์โกรธ อารมณ์กลัวลงไปในจิตใจเด็กหรือคนในสังคมทุกวันๆ

การจับตากับภาษากาย เพื่อค้นหาอารมณ์ 3 เพื่อการตอบสนองในเชิงรับรู้พฤติกรรม การชวนให้เด็กร่วมค้นหาอารมณ์พื้นฐานของตน (โกรธ กลัว พอใจ) จนพบ จะช่วยเปิดโอกาสทองให้ผู้ใหญ่สามารถให้การบ้าน เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กให้เป็นบวกกว่าเดิมได้

มีแต่การร่วมด้วยช่วยกันใส่ใจ ให้ใจ กับการพัฒนาฐานของความคิดผ่านการเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นบวกกว่าเดิม ที่จะช่วยให้ฐานความรู้สึกนึกคิดของเด็กที่ยังพัฒนาต่อเนื่องไปจนถึงวัย 14 ปี ได้ก้าวไปสู่การพัฒนาฐานความคิดซึ่งมีความจำเป็นต่อการฝึกความคิดต่างๆ เมื่อเข้าสู่วัย 15-20 ปี ได้เหมาะสม

« « Prev : นาทีทองของการพัฒนาอารมณ์บวกให้ผู้คน

Next : เรื่องเหล่านี้ยังสำคัญสำหรับชุมชน » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "เมื่อรู้จักอารมณ์พื้นฐาน….ก็จะช่วยปลูกทักษะ LOVE ให้ผู้คนได้"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่
You must be logged in to post a comment.

Main: 0.04118013381958 sec
Sidebar: 0.1296238899231 sec