อัยการแกล้งแพ้

โดย อัยการชาวเกาะ เมื่อ 27 ตุลาคม 2008 เวลา 18:37 ในหมวดหมู่ เรื่องทั่วไป #
อ่าน: 3182

อัยการแกล้งแพ้?

กระแสสังคมรุมเร้าการทำงานของอัยการในคดีฟ้องขับไล่นายทุนออกจากที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ เมื่อศาลจังหวัดภูเก็ตพิพากษายกฟ้องโจทก์ แม้อดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยังเอ่ยปากเชือดเฉือนอัยการผู้ทำคดีว่า”อัยการแกล้งแพ้”หรือเปล่า พวกเราก็ต้องขมขื่นกับข้อกล่าวหา ถูกสังคมบางส่วนตราหน้าว่าเพราะกระบวนการยุติธรรมเป็นเสียอย่างนี้สังคมจึงเลวปล่อยให้นายทุนฮุบที่ดินและแสวงหากำไรจากที่ดินของรัฐ

มีใครคิดจะขอโทษอัยการที่เคยดูแคลนบ้าง?

มีใครรู้บ้างไหมว่าอัยการที่ต้องไปสืบพยานคดี ส.ป.ก.เครียดในการทำคดีนี้อย่างไร ถูกแรงเบียดจากที่ใดบ้าง เขาสืบพยานกันอย่างไร เขาทำงานหนักกันขนาดไหน เอกสารมีมากน้อยขนาดไหน ทำไมเวลาแพ้คดีจึงมองอัยการในทางลบ เวลาอัยการชนะคดีไม่มีใครพูดถึง วันนี้ ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ พิพากษา่ ให้คดีที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นโจทก์ฟ้อง นายณรงค์…………..จำเลย ซึ่งมีนายบัณฑูร ทองตัน เป็นอัยการผู้รับผิดชอบสำนวน เป็นฝ่ายชนะคดี จะมีใครสงสัยบ้างไหมว่า ศาลแกล้งให้อัยการชนะ หรือจำเลยแกล้งแพ้บ้างไหม มีใครคิดจะขอโทษอัยการที่เคยดูถูกดูแคลนบ้างไหม

แน่นอนครับ คดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดก็คงต้องว่ากันไปถึงศาลฎีกา แต่อย่างน้อยอัยการได้พิสูจน์อะไรบางสิ่งบางอย่างให้สังคมรับรู้ว่าู้ ศาลอุทธรณ์ก็เห็นด้วยกับที่อัยการที่ฟ้องคดีและนำพยานหลักฐานมาสืบให้เห็นชัด ถ้าอัยการทำงานกันชุ่ยๆ ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ก็คงไม่พิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารหรอกครับ ผมขอย่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค ๘ มาให้อ่านกันบางส่วน ดังนี้ครับ

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า โจทก์มีอำนาจนำที่ดินตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.๔-๐๑ ก.)เลขที่ ๑๕ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตไปปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยหรือไม่ เห็นว่า เมื่อทางราชการประกาศให้ที่พิพาทซึ่งนายเจริญครอบครองอยู่เป็นที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แม้คณะอนุกรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าควรเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติหรือให้นายเจริญเช่าทำประโยชน์ต่อไป แต่ก็มิได้มีการดำเนินการตามความเห็นดังกล่าว

ดังนั้นที่ดินพิพาทจึงยังคงเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การที่นายเจริญครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทเป็นเพียงแสดงว่าเฉพาะ ตัวนายเจริญผู้ขายสิทธิครอบครองให้แก่จำเลยขาดเจตนาที่จะบุกรุกที่ดินพิพาทซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเท่านั้น เมื่อจำเลยซื้อสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทจากนายเจริญ จำเลยผู้รับโอนสิทธิครอบครองจะอ้างสิทธิครอบครองที่ได้รับโอนมาใช้ยันได้ก็แต่เพียงราษฎรด้วยกันเอง การเข้ายึดถือครอบครองของจำเลยย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่อาจยกสิทธิใดๆขึ้นโต้แย้งรัฐได้ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวรวมถึงที่ดินพิพาทเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน โจทก์จึงมีอำนาจนำที่ดินพิพาทไปปฏิรูปที่ดินได้ ตามมาตรา ๒๖(๔)ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ หากจำเลยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๓๕ แล้ว จำเลยอาจได้สิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรุปที่ดิน เมื่อมีผู้ร้องเรียนว่า ผู้ได้รับสทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน แต่เมื่อมีผู้ร้องเรียนว่า ผู้ได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตบางราย ขาดคุณสมบัติการเป็นเกษตรกร และโจทก์สอบสวนแล้วได้ความว่า จำเลยซึ่งได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.๔-๐๑ ก.) ขาดคุณสมบัติในขณะยื่นแบบสอบสวนสิทธิขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท

โจทก์จึงมีสิทธิเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.๔-๐๑ ก.)ของจำเลยได้ และแม้ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ จะมิได้ให้อำนาจแก่โจทก์โดยตรงที่จะขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินโจทก์ ผู้มีสิทธินำที่ดินไปปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายย่อมมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยและบริวารได้

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยเป็นเกษตรกรซึ่งมีสิทธิเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือไม่ ปัญหาข้อนี้ศาลชั้นต้นชี้สองสถานแล้วมิได้หยิบยกขึ้นวินิจฉัย แต่เมื่อมีข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานในสำนวนที่โจทก์และจำเลยนำสืบมาทั้งหมดเพียงพอวินิจฉัยได้แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ เห็นสมควรวินิจฉัยโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัย

เห็นว่า พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๔ ให้บทนิยามของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่า เป็นการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ และให้บทนิยามของ “เกษตรกร” ว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และให้หมายความรวมถึงบุคคลผู้ยากจนหรือผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรมหรือผู้เป็นบุตรของเกษตรกรบรรดาซึ่งไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของตนเองและประสงค์จะประกอบอาชีพเกษรกรรมเป็นหลัก ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาด้วย

จากบทนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินของตนเองหรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ และคำว่า “เกษตรกร” นั้นบทนิยามตามมาตรา ๔ ได้แบ่งเกษตรกรออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และประเภทที่ ๒ บุคคลผู้ยากจนหรือผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรมหรือผู้เป็นบุตรของเกษตรกร โดยบุคคลทั้งสองประเภทดังกล่าวต้องไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของตนเอง และประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และนอกจากนี้ผู้ที่จะได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑ ก.)ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๓๕

ซึ่งระเบียบดังกล่าวข้อ ๔.มีข้อความว่า ในระเบียบนี้ “เกษตรกร”หมายความว่า (๑) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยพิจารณาจากการใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบปีเพื่อประกอบเกษตรกรรมแห่งท้องถิ่นนั้น (๒) ผู้ยากจน ผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม และผู้เป็นบุตรของเกษตรกรที่กำหนดในพระาชกฤษฎีกา และข้อ ๖.มีข้อความว่า เกษตรกรผู้ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามข้อ ๕ ได้…..(๖) ไม่มีที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกันหรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย แต่ไม่เพียงพอแก่การประกอบเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพ

เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า ขณะมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ตำบลกมลา ตำบลกะทู้ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และตำบลเกาะแก้ว ตำบลรัษฎา ตำบลวิชิต ตำบลกะรน ตำบลฉลอง ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งรวมถึงที่ดินพิพาทให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๗ จำเลยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจจัดการของบริษัทรวม ๔ บริษัท เป็นหุ้นส่วนในบริษัทอีก ๑ บริษัท และห้างหุ้นส่วน ๑ ห้าง มีเงินลงทุนเฉพาะส่วนของจำเลย ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ จำเลยและบุคคลในครอบครัวมีที่ดินในเขตจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาประมาณ ๘๐๐ ไร่ ดังนั้น ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ โดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่าจำเลยจึงไม่ได้เ็ป็นเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖(๖) ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ดังกล่าวด้วย เมื่อจำเลยขาดคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน การที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเห็นว่าจำเลยขาดคุณสมบัติดังกล่าว มีคำสั่งให้เพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าประโยชน์ในที่ดินพิพาทจึงเป็นการชอบแล้ว ซึ่งโจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยทราบ จำเลยและบริวารจึงต้องออกจากที่ดินพิพาทที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาท ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์เป็นพับ

ผมนำเสนอบทความชิ้นนี้ มิได้มีเจตนาให้คนพูดมากราบขอโทษผมหรอกครับ แต่ผมเขียนเพื่อเป็นอุทธาหรณ์แก่บุคคลทั่วไปว่า ก่อนจะตัดสินใจด่าว่าใครว่าเขาเลว เขาชั่ว ขอให้ฟังความให้ครบถ้วนก่อน อย่าด่วนตัดสินว่าเขาผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นอัยการที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีมีเยอะครับ ที่ออกนอกลู่นอกทางก็มีบ้าง แต่คณะกรรมการอัยการเขาเข้มแข็งครับ ไล่ออกหรือให้ออกก็มีให้เห็นแล้ว อัยการก็เป็นคนธรรมดาที่มีความคิดอ่าน มีกิเลสตัณหา ถ้าทำความดีแล้วถูกตำหนิติเตียน ส่วนคนทำความชั่วมีเงินมีทองใช้อย่างสบาย จิตเขาก็อาจตกอยากคิดทำชั่วบ้างเพื่อความสบายของตัวเองมีเงินมีทองใช้อย่างสุร่ยสุร่าย แต่ถ้าจิตใจเขาเข้มแข็งเขาก็ยืนหยัดในสิ่งที่เขากระทำต่อไป แม้คนไม่เห็นเทวดาก็เห็น คนอื่นไม่เห็นตัวเราเห็นแล้วเก็บความภาคภูมิใจในสิ่งที่เห็นไว้กับตัวเพื่อเป็นพลังกับตัวเองต่อไป กรุณาให้กำลังใจให้คนทำความดีกันเถอะครับ และอย่าวิพากย์วิจารณ์ใครก่อนตรวจสอบข้อเท็จจริง

รู้ไหม ตอนที่ศาลยกฟ้อง หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับลงข่าวกันครึกโครม ประชาชาติธุรกิจทำสกู๊ปข่าวเรื่องนี้โดยเฉพาะ ทำไมอัยการไม่สืบอย่างโน้น ไม่บรรยายฟ้องอย่างนี้ ผมอ่านแล้วยังรู้สึกว่า เออ…ตูทำชั่วกับเขาเป็นด้วยหรือ….อิอิ แต่พอศาลอุทธรณ์ยกฟ้องทำไมหนังสือพิมพ์ที่วิพากย์วิจารณ์การทำงานของอัยการไม่พาดหัวบ้างละครับว่า “ศาลอุทธรณ์ให้อัยการชนะคดี ส.ปก.ที่ภูเก็ต”

หรือว่าข่าวมันไม่น่าสนใจ……

(โปรดติดตามคดีเรื่องนี้ต่อไป เพราะศาลฎีกาคดีนี้ตัดสินแล้ว ดูสิว่าคราวนี้ศาลฎีกาตัดสินให้อัยการแกล้งแพ้ หรือให้จำเลยแกล้งแพ้ อิอิ)

Post to Twitter Post to Facebook

« « Prev : ปัญหาของผมที่ไม่มีบทความใหม่ อิอิ

Next : อัยการแกล้งแพ้๒ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

102 ความคิดเห็น

 • #1 bangsai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 27 ตุลาคม 2008 เวลา 20:00

  ขอขอบคุณท่านอัยการ ที่ก้าวมารักษาความยุติธรรมจนสำเร็จ

  วันก่อนดูทีวีก็เห็นข่าวเรื่องการบุกรุก ที่รีสอร์ทไปสร้างเสียใหญ่โตและศาลมีคำสั่งให้ถอดถอนสิ่งก่อสร้างออก  ชื่นใจครับที่เป็นปรากฏผลออกมาเช่นนี้…

 • #2 น้ำฟ้าและปรายดาว ให้ความคิดเห็นเมื่อ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 8:37

  เห็นด้วยกับพี่บางทรายค่ะว่าชื่นใจที่ผลเป็นแบบนี้ และภูมิใจที่ไทยมีอัยการ ..ทนายของแผ่นดินที่ยอดเยี่ยมค่ะ

  ทนขมยิ่งกว่าขม..จึงยอดคน..(ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นคำกล่าวของจักรพรรดิ์ถังเกาจงฮ่องเต้นะคะ เพราะท่านเป็นจักรพรรดิ์ผู้ยิ่งใหญ่ของจีนที่มาจากสามัญชน แต่ถ้าผิดก็ขออภัยค่ะ อิอิอิ )

 • #3 อัยการชาวเกาะ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 11:23

  ขอบคุณพี่บู้ธมากครับ ศาลฎีกาตัดสินแล้ว แต่ ส.ป.ก.ก็ยังมีปัญหาตามมา แต่เป็นปัญหาที่เราได้แต่แสดงความเห็นอกเห็นใจเท่านั้น เพราะในทางกฎหมายมันต้องถือว่าผิด ผมเขียนไว้ในตอนที่ ๒ ครับ รออ่านนะครับ

 • #4 อัยการชาวเกาะ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 11:25

  สวัสดีครับน้องน้ำฟ้าและปรายดาว

  ขอบคุณที่ให้กำลังใจ แหมนี่..พระเจ้าถังเกาจงมาพูดแบบนี้จะไม่มีกำลังใจได้ไง…อิอิ ธันวานี้คงได้เจอกันที่เชียงรายนะครับ อิอิ

 • #5 หมอเจ๊ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 15:58

  ใครว่าแพ้ก็ไม่เห็นเป็นไร ในเมื่อใจของเราไม่แพ้….ดีใจ ดีใจ..ดีใจ…กับความดีที่ได้ทำไว้ให้แก่แผ่นดินเกิดของเราค่ะ

 • #6 น้องจิ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 21:21

  สวัสดีเจ้าค่ะ ลุงอัยการจ๋า
      ก็แค่แกล้งแพ้  ความจริงไม่ได้แพ้สักหน่อย อิอิ คิดถึงๆๆๆ กอดๆๆ…หนูจิ

 • #7 อัยการชาวเกาะ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 22:34

  ขอบคุณพี่หมอเจ๊มากครับ
  ช่วงนี้ต้องทำหน้าที่รักษาที่ชายทะเลอีก ๖ แปลง ครับ จึงไม่ค่อยได้เข้ามาเขียนบันทึกสักเท่าไหร่ แถมดีไม่ดีพี่หมอเจ๊อาจจะรู้จักเจ้าของด้วย ผมก็รู้จัก แต่ผมก็ต้องทำหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่ ผมไม่กลัวเขาโกรธเพราะผมไม่ได้ขอเขากิน อิอิ

 • #8 อัยการชาวเกาะ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 22:36

  อิอิ เจ้าหนูจิ และในที่สุดก็ไม่ได้แพ้ แต่คนที่ว่าลุงไปอยู่ถึงอังกฤษโน่น ลุงจะด่ากลับก็ไม่ใช่สันติวิธี อิอิ แถมเขาคงไม่ได้ยินมั๊ง เพราะไปอยู่ซะไกล อิอิ

 • #9 หมอเจ๊ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 ตุลาคม 2008 เวลา 9:21

  หุ หุ หุ กรรมใดใครก่อ เขาก็เป็นเจ้าของกรรม จะรู้จักก็ไม่เป็นไร ทำดี ทำดีต่อไป เพื่อคงไว้ซึ่งความดี ความดีก็คือความดี ไม่มีความดีอะไรที่ต้องมีข้ออ้างแก้ตัว หน้าที่ของคนเราคือรักษาความดีไว้ในโลก เพื่อให้โลกภายในของเราสงบสันติค่ะ หากเราทำได้อย่างนี้ สังคมโลกภายนอกก็สงบสันติไปด้วย

 • #10 ลานซักล้าง » ทิ้งเมือง ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 มิถุนายน 2010 เวลา 14:26

  [...] เห็นบันทึกของท่านอัยการ เรื่อง สปก. ก็รู้สึกหวาดเสียวพิกล ถ้าจะตั้งสหกรณ์เอาที่มาลงเป็นทุน เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ไม่มีที่ทำกิน กลายเป็นนายทุนได้ไปหมด ครั้นจะตั้งสหกรณ์การเกษตรไปบุกรุกป่า จะขอสปก. เราก็ไม่ทำ — แต่ไม่เป็นไร ออกแรงคิด ไม่เสียอะไร ถ้ายังไม่ดีก็คิดใหม่ได้ [...]

 • #11 Ali ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 กุมภาพันธ 2019 เวลา 11:04

  I’m curious to find out what blog platform you’re working with?

  I’m having some minor security problems with my latest
  website and I would like to find something more safeguarded.
  Do you have any suggestions?

 • #12 Trey ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 กุมภาพันธ 2019 เวลา 6:22

  Thank you for your curiosity in Investment
  Advice.

 • #13 Declan ให้ความคิดเห็นเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2019 เวลา 6:19

  Financial advisors business is individuals business.

 • #14 Elvis ให้ความคิดเห็นเมื่อ 16 กุมภาพันธ 2019 เวลา 12:30

  Contemplate investments that provide fast annuities.

 • #15 Krystal ให้ความคิดเห็นเมื่อ 18 กุมภาพันธ 2019 เวลา 8:21

  All sorts of investments include sure dangers.

 • #16 Lucie ให้ความคิดเห็นเมื่อ 21 กุมภาพันธ 2019 เวลา 0:29

  Greetings from Idaho! I’m bored at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break.

  I love the knowledge you present here and can’t wait
  to take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog
  loaded on my cell phone .. I’m not even using
  WIFI, just 3G .. Anyhow, superb site!

 • #17 https://bit.ly/2V6EJpc ให้ความคิดเห็นเมื่อ 21 กุมภาพันธ 2019 เวลา 3:55

  I was recommended this web site by my cousin. I’m not sure whether
  this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble.
  You’re wonderful! Thanks!

 • #18 Rosario ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 กุมภาพันธ 2019 เวลา 11:07

  I pay a visit everyday some web sites and sites to read posts, except this website provides feature based posts.

 • #19 Dylan ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 กุมภาพันธ 2019 เวลา 11:15

  Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it ;) I
  am going to return once again since I book-marked
  it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 • #20 Johnathan ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 มีนาคม 2019 เวลา 13:13

  Appreciating the time and effort you put into your blog and in depth information you provide.
  It’s good to come across a blog every once in a while that
  isn’t the same unwanted rehashed information. Fantastic read!
  I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my
  Google account.

 • #21 Raina ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 มีนาคม 2019 เวลา 16:48

  Good response in return of this matter with real arguments and
  explaining the whole thing regarding that.

 • #22 Luiz Gastão Bittencourt ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 มีนาคม 2019 เวลา 17:35

  I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this
  website. I really hope to see the same high-grade content from you in the future as well.
  In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now ;)

 • #23 Luiz Gastão Bittencourt ให้ความคิดเห็นเมื่อ 10 มีนาคม 2019 เวลา 10:26

  It’s very effortless to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this paragraph
  at this website.

 • #24 Luiz Gastão Bittencourt ให้ความคิดเห็นเมื่อ 10 มีนาคม 2019 เวลา 23:32

  I was recommended this blog by my cousin. I’m not
  sure whether this post is written by him as no one else know such detailed
  about my trouble. You are amazing! Thanks!

 • #25 http://tinyurl.com/y5jb3zpx ให้ความคิดเห็นเมื่อ 12 มีนาคม 2019 เวลา 4:04

  Fine way of explaining, and good post to obtain information regarding my presentation subject, which i am going to
  present in school.

 • #26 Joey ให้ความคิดเห็นเมื่อ 12 มีนาคม 2019 เวลา 18:37

  Pretty! This has been an extremely wonderful
  article. Many thanks for providing this information.

 • #27 Carlos Eduardo Veiga Petrobras ให้ความคิดเห็นเมื่อ 14 มีนาคม 2019 เวลา 12:46

  Hey there would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having
  a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most
  blogs and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 • #28 Lara ให้ความคิดเห็นเมื่อ 27 มีนาคม 2019 เวลา 2:22

  Amazing! Its truly remarkable piece of writing, I have got much clear idea about
  from this post.

 • #29 Mariel ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 มีนาคม 2019 เวลา 11:56

  Wow! At last I got a website from where I be able to in fact obtain valuable information regarding my study and
  knowledge.

 • #30 http://tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 มีนาคม 2019 เวลา 11:58

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to mention that I’ve really loved browsing your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing on your feed and I hope you write once more soon!

 • #31 Rodrigo Branco ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 เมษายน 2019 เวลา 23:14

  I don’t know whether it’s just me or if perhaps
  everybody else experiencing issues with your blog. It looks like some of the written text in your posts are running off the screen. Can somebody else please comment
  and let me know if this is happening to them as well?
  This could be a issue with my browser because I’ve had this happen before.
  Thanks

 • #32 Francis ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 เมษายน 2019 เวลา 4:00

  As the admin of this web site is working, no hesitation very quickly
  it will be famous, due to its feature contents.

 • #33 http://tinyurl.com/y4dnu6ne ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 เมษายน 2019 เวลา 15:21

  Hi would you mind letting me know which hosting company you’re using?

  I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this
  blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a
  reasonable price? Thanks a lot, I appreciate it!

 • #34 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 เมษายน 2019 เวลา 6:40

  Hi, after reading this awesome post i am too glad to share my knowledge here with
  mates.

 • #35 Chandra ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 เมษายน 2019 เวลา 20:05

  I could not refrain from commenting. Exceptionally well written!

 • #36 http://tinyurl.com/ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 เมษายน 2019 เวลา 5:00

  I think the admin of this web site is actually
  working hard in support of his site, as here every
  material is quality based material.

 • #37 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 เมษายน 2019 เวลา 14:39

  Hi, I do believe this is an excellent website.
  I stumbledupon it ;) I’m going to return yet again since I book-marked it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be
  rich and continue to guide other people.

 • #38 Bichara Previc ให้ความคิดเห็นเมื่อ 5 เมษายน 2019 เวลา 4:01

  I’ve been browsing online more than three hours today, yet
  I never found any interesting article like yours.

  It’s pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will
  be a lot more useful than ever before.

 • #39 http://tinyurl.com/y2vqpzjo ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 เมษายน 2019 เวลา 19:05

  It’s amazing for me to have a website, which is beneficial in favor of my knowledge.
  thanks admin

 • #40 Carlos Magno Nunes Barcelos ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 เมษายน 2019 เวลา 20:02

  Inspiring quest there. What occurred after?
  Good luck!

 • #41 Bichara Previc ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 เมษายน 2019 เวลา 15:44

  Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries
  that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined
  out the whole thing without having side-effects , people
  can take a signal. Will likely be back to get more.
  Thanks

 • #42 Bichara Previc ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 เมษายน 2019 เวลา 1:29

  Great post! We will be linking to this great post
  on our site. Keep up the great writing.

 • #43 Daniel Dantas ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 เมษายน 2019 เวลา 21:08

  This is really fascinating, You’re a very professional blogger.

  I have joined your rss feed and stay up for looking for more of your excellent
  post. Also, I have shared your website in my social networks

 • #44 Quinton ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 เมษายน 2019 เวลา 22:22

  What a data of un-ambiguity and preserveness of precious experience regarding unpredicted feelings.

 • #45 Carlos Magno Nunes Barcelos ให้ความคิดเห็นเมื่อ 13 เมษายน 2019 เวลา 17:58

  It’s remarkable to visit this website and reading the views of all friends regarding this
  piece of writing, while I am also keen of getting familiarity.

 • #46 Bichara Previc ให้ความคิดเห็นเมื่อ 14 เมษายน 2019 เวลา 11:52

  Link exchange is nothing else but it is simply placing the other
  person’s blog link on your page at proper place
  and other person will also do same in support of you.

 • #47 Jessika ให้ความคิดเห็นเมื่อ 14 เมษายน 2019 เวลา 20:40

  After I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is
  added I receive 4 emails with the same comment.
  There has to be a way you are able to remove me from that service?
  Thanks!

 • #48 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 เมษายน 2019 เวลา 19:54

  A motivating discussion is definitely worth comment.
  There’s no doubt that that you should publish
  more about this topic, it might not be a taboo matter but usually folks don’t discuss such topics.
  To the next! Cheers!!

 • #49 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 18 เมษายน 2019 เวลา 6:32

  Fantastic web site. A lot of useful info here. I’m sending it
  to several buddies ans also sharing in delicious.

  And of course, thank you in your effort!

 • #50 Rodrigo Branco ให้ความคิดเห็นเมื่อ 18 เมษายน 2019 เวลา 11:57

  I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting
  article like yours. It’s pretty worth enough for me.
  In my view, if all web owners and bloggers made good content
  as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 • #51 Juliet ให้ความคิดเห็นเมื่อ 18 เมษายน 2019 เวลา 22:29

  What’s up mates, how is everything, and what you wish for to say on the topic of this post, in my view its really
  amazing for me.

 • #52 http://tinyurl.com/y2jpqewr ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 เมษายน 2019 เวลา 7:18

  Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one
  and i was just curious if you get a lot of spam feedback?
  If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated.

 • #53 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 เมษายน 2019 เวลา 21:51

  Hello there! This post couldn’t be written any better!
  Reading through this post reminds me of my
  old room mate! He always kept talking about this.
  I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read.
  Thank you for sharing!

 • #54 Shelley ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 เมษายน 2019 เวลา 4:57

  Your method of explaining everything in this article is genuinely
  good, every one can effortlessly be aware of it, Thanks a
  lot.

 • #55 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 เมษายน 2019 เวลา 7:45

  Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless
  just imagine if you added some great visuals or videos to give your posts more, “pop”!

  Your content is excellent but with images and clips, this website could certainly be one of the most beneficial in its niche.
  Wonderful blog!

 • #56 http://tinyurl.com/y2t9s229 http://tinyurl.com/yytnmdbe http://tinyurl.com/y6d6h6tk http://tinyurl.com/y3pxn23p http://tinyurl.com/yyt9hz8v http://tinyurl.com/y4ujuktd http://tinyurl.com/y3gx3szt http://tinyurl.com/y6gc5sfv Americo Amadeu Filho ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 เมษายน 2019 เวลา 8:47

  Pretty portion of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to claim that I acquire in fact enjoyed
  account your weblog posts. Anyway I will be subscribing on your augment or even I
  achievement you get entry to constantly fast.

 • #57 Wallace ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 เมษายน 2019 เวลา 9:00

  Generally I don’t learn article on blogs,
  however I wish to say that this write-up very forced
  me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me.

  Thank you, very nice post.

 • #58 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 เมษายน 2019 เวลา 13:01

  At this time it appears like Expression Engine is the
  top blogging platform available right now. (from what I’ve read)
  Is that what you are using on your blog?

 • #59 Bridget ให้ความคิดเห็นเมื่อ 21 เมษายน 2019 เวลา 2:37

  Great delivery. Solid arguments. Keep up the amazing effort.

 • #60 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 21 เมษายน 2019 เวลา 22:51

  Hi mates, how is the whole thing, and what you wish for to say regarding this post, in my view its genuinely amazing for me.

 • #61 Rodney ให้ความคิดเห็นเมื่อ 21 เมษายน 2019 เวลา 23:40

  Aw, this was a really nice post. Taking the time
  and actual effort to make a good article… but what can I say… I procrastinate a lot and don’t manage to get
  nearly anything done.

 • #62 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 22 เมษายน 2019 เวลา 2:53

  Do you have any video of that? I’d care to find out more details.

 • #63 Leandro Martins de Almeida ให้ความคิดเห็นเมื่อ 22 เมษายน 2019 เวลา 9:37

  I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made
  good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 • #64 Mitch ให้ความคิดเห็นเมื่อ 22 เมษายน 2019 เวลา 11:14

  Wow, this post is nice, my sister is analyzing
  these things, so I am going to inform her.

 • #65 Reva ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 เมษายน 2019 เวลา 14:41

  Hey would you mind sharing which blog platform you’re
  using? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a
  tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and
  I’m looking for something unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 • #66 http://tinyurl.com/ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 เมษายน 2019 เวลา 15:25

  This blog was… how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that
  helped me. Appreciate it!

 • #67 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 เมษายน 2019 เวลา 23:24

  Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.
  I’m definitely enjoying your blog and look forward to new posts.

 • #68 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 เมษายน 2019 เวลา 22:55

  It’s very trouble-free to find out any topic on net as
  compared to textbooks, as I found this article at this site.

 • #69 Klefer ให้ความคิดเห็นเมื่อ 26 เมษายน 2019 เวลา 7:58

  Thanks for one’s marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you happen to be a great author.
  I will remember to bookmark your blog and will come back down the road.

  I want to encourage you to continue your great posts, have a nice holiday weekend!

 • #70 Leandro Martins de Almeida ให้ความคิดเห็นเมื่อ 28 เมษายน 2019 เวลา 1:16

  Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and
  i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so
  how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 • #71 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 28 เมษายน 2019 เวลา 8:34

  Saved as a favorite, I like your blog!

 • #72 Luisa ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 เมษายน 2019 เวลา 23:52

  I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this site
  is genuinely pleasant.

 • #73 http://tinyurl.com/yyz6bn6g ให้ความคิดเห็นเมื่อ 30 เมษายน 2019 เวลา 7:19

  Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger,
  and I was curious about your situation; we have developed some nice procedures and we are looking to trade
  techniques with others, why not shoot me an e-mail
  if interested.

 • #74 Doretha ให้ความคิดเห็นเมื่อ 30 เมษายน 2019 เวลา 16:07

  I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s
  equally educative and interesting, and without a doubt, you
  have hit the nail on the head. The problem is something that not enough people are speaking
  intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my hunt for something relating to this.

 • #75 Cruz ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2019 เวลา 1:05

  I am not sure where you are getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for wonderful info I was looking for this info for my
  mission.

 • #76 Bichara Previc ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2019 เวลา 5:45

  Can you tell us more about this? I’d love to find out some additional
  information.

 • #77 Carlos Magno Nunes Barcelos ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2019 เวลา 17:16

  When some one searches for his vital thing, thus he/she wishes to
  be available that in detail, so that thing is maintained
  over here.

 • #78 Carlos Eduardo Veiga Petrobras ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2019 เวลา 18:20

  WOW just what I was looking for. Came here by searching for
  ig

 • #79 Umanizzare ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2019 เวลา 18:42

  I will right away grab your rss as I can not find your email subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly permit me realize in order that I could subscribe.
  Thanks.

 • #80 Damian ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2019 เวลา 3:03

  I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy
  on the eyes which makes it much more enjoyable for me to
  come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Superb work!

 • #81 Lionel ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2019 เวลา 21:32

  I was able to find good information from your blog articles.

 • #82 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:37

  Thanks in support of sharing such a pleasant idea, article is fastidious, thats why i
  have read it completely

 • #83 Maisie ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 พฤษภาคม 2019 เวลา 21:36

  Hello my family member! I wish to say that this article is amazing, nice written and include almost all significant infos.
  I would like to see extra posts like this .

 • #84 Eula ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 2:17

  Hi there friends, pleasant post and nice arguments commented here,
  I am genuinely enjoying by these.

 • #85 http://tinyurl.com/y3a29f37 ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 14:34

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 • #86 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 19:23

  What’s up, yes this piece of writing is genuinely nice and I have
  learned lot of things from it concerning blogging. thanks.

 • #87 Muriel ให้ความคิดเห็นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2019 เวลา 16:10

  Excellent post however , I was wondering if you could write a litte more on this subject?
  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more.
  Many thanks!

 • #88 Rae ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2019 เวลา 3:20

  It’s great that you are getting thoughts from this piece of writing as well as from our dialogue made at this place.

 • #89 Jacinto ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:03

  What’s up, I log on to your blogs like every week. Your humoristic
  style is witty, keep up the good work!

 • #90 Renate ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2019 เวลา 21:33

  Excellent post. I’m experiencing a few of these issues as well..

 • #91 http://tinyurl.com/y383h6qa ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2019 เวลา 9:13

  I do not even know how I finished up right here, but I thought this publish was good.
  I don’t know who you’re however certainly you are going to a well-known blogger when you are not already.
  Cheers!

 • #92 Gretta ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:20

  I read this paragraph completely on the topic of the comparison of most recent and preceding technologies,
  it’s awesome article.

 • #93 http://tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:29

  Hi there, just wanted to tell you, I loved this post.
  It was practical. Keep on posting!

 • #94 Beverly ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2019 เวลา 14:32

  Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to
  give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your articles.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?
  Thanks!

 • #95 Carlos Eduardo Veiga Petrobras ให้ความคิดเห็นเมื่อ 5 มิถุนายน 2019 เวลา 21:32

  I’m not sure exactly why but this blog is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 • #96 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 มิถุนายน 2019 เวลา 19:16

  hello!,I really like your writing very much! share
  we be in contact extra approximately your article on AOL?
  I require an expert on this space to resolve my
  problem. Maybe that’s you! Looking ahead to look you.

 • #97 http://tinyurl.com/y6jyh2lf ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 มิถุนายน 2019 เวลา 12:52

  Excellent way of explaining, and fastidious piece of writing to
  take data about my presentation subject matter, which i am going to convey
  in school.

 • #98 http://tinyurl.com/yy2w9dea ให้ความคิดเห็นเมื่อ 10 มิถุนายน 2019 เวลา 9:11

  Howdy! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds
  me of my good old room mate! He always kept talking about this.
  I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good
  read. Many thanks for sharing!

 • #99 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 10 มิถุนายน 2019 เวลา 16:46

  What i do not understood is in truth how you’re now not
  actually much more well-liked than you might be now. You’re very intelligent.

  You know therefore significantly when it comes to this matter, made me
  personally imagine it from a lot of numerous angles.
  Its like men and women aren’t interested until it’s one thing to do with
  Lady gaga! Your individual stuffs outstanding.

  Always maintain it up!

 • #100 batmanapollo.ru ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2024 เวลา 3:42

  batmanapollo.ru

 • #101 Психолог ให้ความคิดเห็นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2024 เวลา 19:42

  Психолог

 • #102 ялта интурист в реальном времени ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 มิถุนายน 2024 เวลา 6:47

  Здесь вы найдете разнообразный видео контент ялта интурист в реальном
  времени


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.20310211181641 sec
Sidebar: 0.065816879272461 sec