ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคคี

อ่าน: 2514

      เช้าวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๕ อาม่ากับแพนด้า และชมรมผู้สูงอายุฯ ไปร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา กรมอนามัย เพื่อสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมยุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสงเคาระห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติ จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ที่จำเป็นและขาดแคลน ตลอดจนเป็นทุนในการศึกษาวิจัยและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี ศูนย์อนามัยที่ ๕

       อ่านต่อ »


ต้อนรับ รมช. กระทรวงสาธารณสุข

อ่าน: 2816

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ได้ไปร่วมต้อนรับ  นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ที่มาตรวจเยี่ยม ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา

       

      อ่านต่อ »


ลดโลกร้อนกับสุขภาวะคนเมือง

อ่าน: 2369

      เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๕๔  สมาชิกชมรม สว.๙ ศูนย์อนามัยที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังเครือข่ายลดโลกร้อนและสร้างสุขภาวะคนเมือง และการประชุมวิชาการท้องถิ่นอีสานปี ๓ ที่ เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์ นครราชสีมา  ในงานนี้เจ้าภาพสำคัญก็คือศูนย์อนามัยที่ ๕ โดยการนำของนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ นั่นเอง

        อ่านต่อ »


แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สวรส. และ สปสท.

อ่าน: 2538

      วันที่ 30 ที่ผ่านมา สมาชิกชมรม 9 สัปดาห์สู่สุขขภาพดี จากเครือข่ายผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา มีโอกาสดีได้เข้าร่วมการประชุมกับ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก และ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คุณอารี ปรมัตถากร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้มาเยือนจากส่วนกลางประกอบ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สำนักหลักประกันสุขภาพไทย (สปสท.) ที่นำโดย แพทย์หญิงลัดดา ดำริการเลิศ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. และ นายแพทย์ สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสท.  

อ่านต่อ »


บทสรุป ร่วมงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสังคม

อ่าน: 2676

      การมีโอกาสได้ไปร่วมงาน มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสังคม เติมความรู้ต่อความดี ปี 2 ในครั้งนี้โดยส่วนตัวแล้ว ชื่นชมการทำงานของศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นอย่างยิ่ง  การจัดงานในครั้งนี้มีเพียงวันครึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการจัดเมื่อปีที่แล้ว ที่จัดนานถึง 5 วัน  คาดว่าคงจะปรับตามผลการจัดงานของปีที่แล้ว  ความแตกต่างอีกอย่างคือเรื่องสถานที่จัด ครั้งนี้จัดที่โรงแรม ในขณะที่เมื่อครั้งที่แล้วจัดที่ศูนย์อนามัยที่ 5

            อ่านต่อ »


ร้อยเรื่องเล่าและก้าวต่อไป

อ่าน: 3228

      ภาคเช้าวันที่ 8 กันยายน ระหว่าง 9-12 น. ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของงานมหกรรมสร้างสุขภาพเพื่อสังคม เติมความรู้ต่อความดี ปีที่ 2  เป็นการนำเสนอของผู้แทนเครือข่ายต่าง ๆ ในหัวข้อ  ”ร้อยเรื่องเล่าและก้าวต่อไป การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีวิทยากรหรือผู้แทนเครือข่ายต่าง ๆ ถึง 9  ท่านด้วยกันขึ้นเวทีเป็นผู้เล่า บวกกับพิธีกรอีกสองท่าน จึงจัดว่าเป็นเวทีการนำเสนอที่ใหญ่มาก จนทางโรงแรมต้องใช้เวลาในการจัดเวทีใหม่แตกต่างจากเมื่อวันที่ 7 พอสมควร อ่านต่อ »


บริการของเรือนลำดวน

อ่าน: 2646

      นิทรรศการที่อยู่ด้านในสุดของ งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสังคม เติมความรู้ต่อความดี ปี 2  เป็นนิทรรศการที่เราคุ้นเคยมากที่สุดในงาน เนื่องจาก เป็นนิทรรศการของ ศูนย์อนามัยที่ 5 ในส่วนของ เรือนลำดวน ที่มีบริการด้าน การดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิจัยและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ที่พวกเราได้ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมในโครงการ 9 สัปดาห์สู่สุขภาพดี ตลอดเวลากว่า 2 เดือนที่ผ่านมา  ในการเยี่ยมชมนิทรรศการนี้ พวกเราจึงคุ้นเคยกับผู้ที่ประจำอยู่ที่บูธนิทรรศการนี้อย่างดี เพราะเป็นทั้งวิทยากรและผู้ให้บริการ นวดแผนไทย อบสมุนไพร และอื่น ๆ ที่พวกเราได้ใช้บริการมาแล้ว ดังที่เห็นในภาพ

     อ่านต่อ »


คนไทยไร้พุงและ สว. อารมณ์ดี

อ่าน: 2990

         นิทรรศการ ต่อจากกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน ก็จะเป็นกลุ่มของผู้ใหญ่วัยทำงาน และ กลุ่มผู้สูงอายุ   สำหรับกลุ่มวัยทำงานก็จะเน้นเรื่องของส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ในโครงการ “คนไทยไร้พุง”  มีการสนับสนุนการออกกำลังกายด้วยท่าที่ถูกต้องและเครื่องมือต่าง ๆ อย่างเช่น ไม้พลองป้าบุญมี  การใช้ยางยืด เป็นต้น  และที่ถือว่าเป็นการประยุกต์ของเหลือใช้หรือวัสดุใช้แล้วมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการออกกำลังกายที่เด่นอันหนึ่งก็คือ การใช้ยางรถยนต์เก่ามาเป็นที่รองสำหรับการออกกำลังกาย และการใช้ยางรถจักรยานเก่ามาใช้แทนห่วงกลมในการออกกำลังกาย ดังในภาพ เป็นต้น

      อ่านต่อ »


เด็กไทยทำได้

อ่าน: 4148

       การแสดงนิทรรศการ ต่อจากกลุ่มเครือข่ายสายใยรักแห่งครอบครัว  ในงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสังคม ก็จะเป็น กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน โดยมีโครงการชื่อ “เด็กไทยทำได้” จากชุมชนและโรงเรียนต่าง ๆ ในเครือข่าย นครชัยบุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ นำผลงานมาจัดแสดงมากมาย

 

     ตามภาพข้างบนเป็น ตัวอย่างเรื่อง อาหารปลอดภัย การทำน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ การทำน้ำสมุนไพร และ น้ำคลอโรฟิลล์จากต้นกล้าข้าวเป็นต้น อ่านต่อ »


สายใยรักแห่งครอบครัว

อ่าน: 3448

      ในงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสังคม มีนิทรรศการ จากกลุ่มเครือข่าย นครชัยบุรินทร์ สี่จังหวัด ล้วนน่าชื่นชม ให้ทั้งความรู้และเป็นแบบอย่างที่ดี  จากบูธนิทรรศการแสดงผลงาน ที่เป็นผลจากการส่งเสริมของ ศูนย์อนามัยที่ 5  ทำให้ได้เห็นว่า มีการส่งเสริมสุขภาพที่ครอบคลุมคนทุกวัย ตั้งแต่ก่อนคลอด วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ  ของชมรมและเครือข่ายต่าง ๆ เช่น เครือข่ายสายใยรักแห่งครอบครัว เครือข่ายเด็กและเยาวชน  เครือข่ายคนไทยไร้พุง และ เครือข่ายผู้สูงอายุ

          อ่านต่อ »Main: 0.13747000694275 sec
Sidebar: 0.23690676689148 sec