ถอดบทเรียน : AAR+ALR+Passion Plan

อ่าน: 4619

         ช่วงบ่าย ๆ ของวันที่สองของงานอบรมการจัดการความรู้ เพื่อสร้างคุณอำนวย (Facilitator) และคุณลิขิต (Note Taker) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๓ หลังจากการพักรับประทานของว่างแล้ว  กระบวนกรก็ให้เล่นเกมสนุก ๆ เพื่อไม่ให้ง่วงกัน เป็นเกมที่ผมเองไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไร อาจจะเรียกว่า เดินงู  ก็แล้วกัน เป็นเกมที่แบ่งคนออกเป็น ๔ กลุ่ม เท่า ๆ กัน  กำหนดให้หญิงยืนสลับกับชาย แล้วจูงมือกันเดินเลี้ยวไปมาผ่านเก้าอี้ที่ตั้งไว้จนวนกลับมาที่เดิมให้เร็วที่สุด ในรอบต่อมาก็ให้มีบางคน (๓ คน) ในแต่ละกลุ่มถูกปิดตา  และมีการสลับผู้นำกลุ่มอีกด้วย  โดยมีกรรมการคอยหักคะแนน ถ้ากลุ่มใดเดินชนเก้าอี้ที่วางไว้  เสร็จจากเกมก็ให้แต่ละกลุ่มร่วมกัน ถอดบทเรียน หรือที่ คุณทวีสิน เรียกว่า Reflection คือ ได้ทำแล้ว ได้คิด และคิดอะไรได้ ?    ต่อจากนั้นก็เป็นการให้ดูหนัง ทาร์ซาน ๒  ตามด้วย การถอดบทเรียน ท่านได้ดู ได้ฟังแล้ว ได้คิด และคิดอะไรได้ ?   เพื่อให้แต่ละคนได้ฝึกถอดบทเรียนด้วยตนเอง การถอดบทเรียน หรือ  ALR (After Learning Review)

 

  อ่านต่อ »


ถอดบทเรียน : จากเกม Zin สู่ World Café

อ่าน: 3177

     การเล่นเกม Zin  มีกฏิกาดังนี้

 ๑.     มีข้อมูลเป็นกระดาษ ๓๓ ชิ้น มีข้อความที่บอกใบ้เกี่ยวกับการก่อสร้าง Zin

๒.    คำถามคือถามว่า Zin สร้างเสร็จในวันอะไร ของสัปดาห์ 

๓.    ข้อมูลจากกระดาษ จะแบ่งให้สมาชิกกลุ่ม อย่างไรก็ได้ แต่มีข้อแม้ว่า ไม่ให้เปิดให้ผู้อื่นดู  ให้ใช้การสื่อสารแบบอื่น ๆ ได้

๔.    ให้เวลาช่วยกันหาคำตอบประมาณ ๒๕ นาที

(ข้อมูลในกระดาษ เป็นภาษาอังกฤษ และ มีศัพท์เรื่องของหน่วยต่าง ๆ เช่น วัน เวลา เป็นคำเฉพาะที่ไม่เหมือน สิ่งที่เราคุ้นเคย)

 

     อ่านต่อ »


ถอดบทเรียน : การเรียนรู้ผ่านเกม

อ่าน: 2801

         วันที่สอง ของงานอบรมการจัดการความรู้ เพื่อสร้างคุณอำนวย (Facilitator) และคุณลิขิต (Note Taker) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๓ เป็นคิวของคนดอยปูน (คุณทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์) กระบวนกรจาก SCG ที่เคยทำหน้าที่ร่วมกับท่านอาจารย์ JJ มาหลายเวที  เนื่องจากเป็นกลุ่ม Facilitator รุ่นแรก ที่ทาง สคส. เชิญไปร่วม ลปรร. กันที่บ้านผู้หว่าน ด้วยกันเมื่อหลายปีมาแล้ว และยังคงติดต่อร่วมงานกันมาจนถึงปัจจุบัน

 

          อ่านต่อ »


เรื่องเล่าจากครอบครัวหมี

อ่าน: 3131

       ในช่วงก่อนเที่ยงของวันแรก ในงานอบรมการจัดการความรู้ เพื่อสร้างคุณอำนวย (Facilitator) และคุณลิขิต (Note Taker) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๓  เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของ Panda (รศ. ดร. อรรณพ วราอัศวปติ)

     อ่านต่อ »


ลปรร. กู่สร้างสรรค์ ที่ มทส.

อ่าน: 2705

         งานอบรมการจัดการความรู้ เพื่อสร้างคุณอำนวย (Facilitator) และคุณลิขิต (Note Taker) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๓ โดย อาจารย์ JJ (รศ. นพ. จิตเจริญ ไชยาคำ)  และทีมงาน เป็นการอบรมแบบเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง หรือ Action Learn ดังนั้นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดโดย ท่านอธิการบดี มทส. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า แล้ว ท่าน JJ ก็เริ่มกระบวนการโดย แจ้งกติกามารยาทเบื้องต้น สำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ทันที

          อ่านต่อ »


ดีใจที่มีวันนี้ที่ มทส.

อ่าน: 2192

      สองสามวันที่ผ่านมาเป็นอีกช่วงหนึ่งของชีวิตของเราที่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้ร่วมด้วยช่วยกันกับท่านน้อง JJ (รศ. นพ. จิตเจริญ ไชยาคำ) คุณอำนวยแห่งชาติอีกครั้ง หลังจากไม่ได้ร่วมงานการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาด้วยกันโดยตรงมานานประมาณ ๑ ปี เต็ม ๆ   หลังจากการร่วมงานกันที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.)  นานประมาณ ๒ ปี ในการขับเคลื่อน KM-QA ได้สิ้นสุดลง  ตามวาระการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารมหาวิทยาลัย เราต่างก็แยกย้ายกันกลับถิ่นเก่าของตนเอง ที่โคราชและขอนแก่น 

       เมื่อปลายเดือนมกราคม ได้รับทราบว่า ท่าน JJ และคนดอยปูน (คุณทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์) จะมาจัดการฝึกอบรม คุณอำนวยแห่ง มทส. รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ และชักชวนให้พี่หมีทั้งสอง (Panda and Lin Hui) ให้มาร่วมช่วยกัน

        หลังจากผมแจ้งอาม่า Lin Hui ได้ทราบ โดยเฉพาะเมื่อทราบว่า ลูกก๊อปของอาม่า (คุณทวีสิน) จะมาด้วยในงานครั้งนี้ อาม่า Lin Hui จึงเคลียร์งานอื่น และอนุมัติการไปร่วมงานนี้ด้วยความยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งครับ  นอกจากนั้นเราทั้งสองยังมีความยินดีเป็นพิเศษ ที่จะได้มีโอกาสกลับมาทำประโยชน์ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ที่เป็นถิ่นที่เราเคยอยู่อีกครั้ง หลังจากว่างเว้นการช่วยงานของ มทส. มาประมาณ ๕ ปี  โอกาสนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ สำหรับเราครับ  รายละเอียดบรรยากาศการฝึกอบรม สามารถดูได้จากรายสดของท่านน้อง JJ ครับ  ผมขอนำภาพหมู่ ซึ่งถ่ายหลังจากจบการฝึกอบรม มาให้ได้ทราบ  Main: 0.070279836654663 sec
Sidebar: 0.035581111907959 sec