ถอดบทเรียน : จากเกม Zin สู่ World Café

โดย Panda เมื่อ 5 มีนาคม 2010 เวลา 11:22 ในหมวดหมู่ การจัดการความรู้ การบริหารจัดการ, สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 3188

     การเล่นเกม Zin  มีกฏิกาดังนี้

 ๑.     มีข้อมูลเป็นกระดาษ ๓๓ ชิ้น มีข้อความที่บอกใบ้เกี่ยวกับการก่อสร้าง Zin

๒.    คำถามคือถามว่า Zin สร้างเสร็จในวันอะไร ของสัปดาห์ 

๓.    ข้อมูลจากกระดาษ จะแบ่งให้สมาชิกกลุ่ม อย่างไรก็ได้ แต่มีข้อแม้ว่า ไม่ให้เปิดให้ผู้อื่นดู  ให้ใช้การสื่อสารแบบอื่น ๆ ได้

๔.    ให้เวลาช่วยกันหาคำตอบประมาณ ๒๕ นาที

(ข้อมูลในกระดาษ เป็นภาษาอังกฤษ และ มีศัพท์เรื่องของหน่วยต่าง ๆ เช่น วัน เวลา เป็นคำเฉพาะที่ไม่เหมือน สิ่งที่เราคุ้นเคย)

 

      ระหว่างที่แต่ละกลุ่มกำลังพยายามหาคำตอบ กระบวนกรก็จะสังเกตดู กิจกรรมของกลุ่ม  ถ้าเห็นว่าไม่มีกลุ่มไหนเลยไปถูกทาง ก็จะบอกใบ้เพิ่มให้  แต่ถ้าเห็นมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เริ่มจับประเด็นถูกทางแล้ว ก็จะแจ้งให้ทราบว่าไปถูกทางแล้ว และบอกให้กลุ่มอื่น ๆ ได้ทราบด้วย เป็นการช่วยเหลือให้เดินถูกทางเร็วขึ้น และเมื่อมีกลุ่มที่ได้คำตอบถูก ก็จะให้ทุกกลุ่มหยุด  ให้กลุ่มที่ได้คำตอบถูกก่อนกลุ่มอื่น ๆ ออกมาอธิบาย ขั้นตอนการทำงานที่นำมาสู่การได้คำตอบให้กลุ่มอื่นได้รับทราบ และตามด้วยการให้แต่ละกลุ่ม ถอดบทเรียน เพื่อให้ทราบว่า ทำไมกลุ่มของตน จึงยังไม่ได้คำตอบ มีจุดใดที่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้คำตอบ หรือ จุดใดที่ทำให้หลงทาง การเล่นเกมครั้งนี้ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง ? (ที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความรู้) ให้แต่ละกลุ่ม สรุปประเด็นสำคัญ ๆ เขียนลงในกระดาษชาร์ต (มาถึงช่วงนี้พอดีได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน)

     ในช่วงบ่าย กระบวนกรก็แนะนำว่า จะเป็นกิจกรรม การใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ ที่เรียกว่า World Café  ที่เป็นเครื่องมือที่ดีมากในการระดมสมองของคนในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน โดยมีแนวคิดหลักโดยสรุปตามภาพข้างล่าง ในครั้งนี้ก็ใช้ข้อสรุปจากการเล่นเกม Zin ที่ว่า ได้เรียนรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ในวันนี้ ที่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการ พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรได้  รายละเอียดเรื่องของ World Café มีมากครับ ท่านที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลอ่านเพิ่มเติมได้จากทั้งใน G2K เอง และ จากอินเทอร์เน็ต ครับ

« « Prev : ถอดบทเรียน : การเรียนรู้ผ่านเกม

Next : ถอดบทเรียน : AAR+ALR+Passion Plan » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

2 ความคิดเห็น

  • #1 Lin Hui ให้ความคิดเห็นเมื่อ 5 มีนาคม 2010 เวลา 16:27

    สรุปว่า การทำการใดๆ ให้สำเร็จรุล่วงด้วยดี ความสามัคคีของคนที่มีความรู้ที่แตกต่างกัน มาสุมหัว แบบร่วมด้วยกัน คนละไม้คนละมือ เปรียบด้วยมือที่ประกอบด้วยนิ้วทั้งห้านิ้วที่ยาวไม่เท่ากัน ทั้งสองมือ แต่มือที่มีนิ้วที่ยาวไม่เท่ากันนี้เองคือหัวใจสำคัญ ที่ทำให้การใช้มือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกนิ้วมีความสำคัญ ช่วยกันทุกนิ้วเราจึงใช้มือทำงานได้ ให้งานออกมาได้ตามเป้าหมายทันเวลา จะใช้รูปแบบ สุมหัว แบบสเฮด สหฮาี์ร์ต สหแฮนด์ แอนด์สหบาทา ก็จะนำพาองค์พัฒนาไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน…… ZIN เป็นกุศโลบาย ที่ดึงความสามรถที่ฝังลึก ของแต่ละออกมาร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรงานให้เกิดขึ้นได้ และพัฒนาต่อเนื่องเป็นองค์ความรู้ใหม่ ให้เกิดการแรกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สู่เป้าหมาย ที่มั่นคงและยั่งยืน

  • #2 Panda ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 มีนาคม 2010 เวลา 11:38
    • สหอะไรก็ดี แต่สหบาทานี่ ยังสงสัย….อิอิ เหมือนพวกเสื้อสี….ที่ใช้บาทาอยู่….555
    • แลกเปลี่ยนเรียนรู้….ลปรร……อิอิแสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.091062068939209 sec
Sidebar: 0.02311110496521 sec