เรื่องเล่าจากครอบครัวหมี

อ่าน: 3144

       ในช่วงก่อนเที่ยงของวันแรก ในงานอบรมการจัดการความรู้ เพื่อสร้างคุณอำนวย (Facilitator) และคุณลิขิต (Note Taker) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๓  เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของ Panda (รศ. ดร. อรรณพ วราอัศวปติ)

     ในการขับเคลื่อนองค์กร (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSU) โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาสู่องค์การเรียนรู้ (LO) โดยใช้การทำงานแบบเครือข่าย จนนำไปสู่การสร้างเป็นโมเดลที่เรียกว่า MSUKM-ABC Model ในปี ๒๕๕๐ และ พัฒนาต่อยอด เป็น ABC กำลังสอง ในปีต่อมาเมื่อ อาจารย์ JJ มาร่วมงาน KM-QA ที่ มมส.  รายละเอียดสามารถอ่านได้จากบันทึกที่ผ่าน ๆ มาของเราและทีมงาน MSUKM ได้ครับ  ( ดูภาพสรุป MSUKM-ABC กำลังสอง Model จาก http://gotoknow.org/file/thaiphyto/msukm2551ABC2s.jpg )

        ภาพความเชื่อมโยงการทำงานแบบเครือข่ายตาม MSUKM-ABC Model  ที่เน้นการขับเคลื่อนหลักด้วย วงทีม B ประสานกับ วงทีม QA นำไปเชื่อมโยงกับ วง C ของหน่วยงานและคณะต่าง ๆ โดยใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) Best Practice  เป็นศูนย์กลาง จาก http://gotoknow.org/file/thaiphyto/msukmmodel.jpg

 

          สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการเล่าเรื่องจากประสบการณ์ของ Lin Hui (ผศ. ดร. พรรณี วราอัศวปติ) ถึงการสร้างเครือข่ายกับชุมชนหลายระดับด้วยกัน รายละเอียดผมคงเล่าได้ไม่ดีเท่าเจ้าของ ท่านสามารถติดตามได้จาก Blog เรื่องเล่าของ Lin Hui เองนะครับ

« « Prev : ลปรร. กู่สร้างสรรค์ ที่ มทส.

Next : วันพิพากษายึดทรัพย์ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

1 ความคิดเห็น

  • #1 Lin Hui ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 กุมภาพันธ 2010 เวลา 19:42

    อาม่าถนัดปฏิบัติ เข้าทำนองปฏิบัติให้ได้ก่อน แล้วค่อยนำประสบการณ์ ไปบอกเล่า อาจจะมองได้หลายมิติ งานบางอย่าง สามารถบริหารจัการการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้ เช่น การเรียน การสอน โดยมีปรัชญา สอนให้รู้ รู้แล้วต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เทคนิคการสอน มีลูกเล่นให้ผู้เรียนตื่นเต้น สนใจการเรียนรู้ แต่หนีไม่พ้นลงมือทำงานด้วยกัน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับลูกศิษย์ ไม่ว่างานวิจัย งานศึกษาสำรวจ งาน เซอร์เวย์ สร้างแผนที่เฉพาะ สำหรับการทำงานเฉพาะ แต่ละคราว….เป้าหมายคือการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ได้งาน ได้เงิน ได้ความรู้ใหม่ ได้ความรัก ได้ความเคารพนับถือ โอยมีแต่ได้ กันทุกฝ่ายค่ะ


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.2065110206604 sec
Sidebar: 0.23447108268738 sec