แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สวรส. และ สปสท.

โดย Panda เมื่อ 1 ตุลาคม 2009 เวลา 10:55 ในหมวดหมู่ สังคม ครอบครัว ชุมชน, สุขภาพ การแพทย์ และ สุขภาวะ #
อ่าน: 2543

      วันที่ 30 ที่ผ่านมา สมาชิกชมรม 9 สัปดาห์สู่สุขขภาพดี จากเครือข่ายผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา มีโอกาสดีได้เข้าร่วมการประชุมกับ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก และ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คุณอารี ปรมัตถากร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้มาเยือนจากส่วนกลางประกอบ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สำนักหลักประกันสุขภาพไทย (สปสท.) ที่นำโดย แพทย์หญิงลัดดา ดำริการเลิศ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. และ นายแพทย์ สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสท.  

         บรรยากาศการแลกเปลี่ยนในวันนี้ชุ่มฉ่ำกว่าปกติมาก เนื่องจากมีฝนตกเกือบตลอดเวลาเพราะอิทธิพลของพายุโซนร้อนกิสนาที่เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยในวันนี้   จึงทำให้คณะผู้มาเยือนมาถึงช้ากว่าที่กำหนดไปบ้าง หลังจากการกล่าวต้อนรับโดย ท่าน ผอ. สุเทพ แล้ว รอง ผอ. อารี ก็นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จของ โครงการ 9 สัปดาห์สู่สุขภาพดี ที่ทำให้เกิดชมรมฯ และการต่อยอดต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการ ฯ โดยเฉพาะกลุ่มของ อสม. ตำบลโคกกรวด  ต่อจากนั้นก็เป็นการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นการสร้างระบบที่มีความครอบคลุม มีเครือข่ายอยู่ในชุมชน เน้นการเสริมสร้างความสามารถที่จะทำให้คนในชุมชนสามารถช่วยเหลือกันเองได้ แทนการพึ่งพาหน่วยงานของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว

          ผลจากการแลกเปลี่ยนในวันนี้ ก็หวังว่าทาง สวรส. และ สปสท. คงจะได้มองเห็นศักยภาพของศูนย์อนามัยที่ 5 ที่มีเครือข่ายที่เข้มแข็งกับชุมชนไม่เฉพาะในจังหวัดครราชสีมาเท่านั้น แต่ครอบคลุม 4 จังหวัด ที่รวมเรียกว่า เครือข่ายนครชัยบุรินทร์ และสนับสนุนการทำงานที่ไม่ยึดติดอยู่กับกรอบของศูนย์อนามัยที่ 5 ต่อไป

« « Prev : ยุคผสมประสาน

Next : รุ่นที่ 9 มอบของที่ระลึก » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

1 ความคิดเห็น

  • #1 Lin Hui ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 ตุลาคม 2009 เวลา 23:22

    ได้ข่าวว่า น่าจะส่งเสริมให้เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยเฉพาะผู้ยากไร้ในชนบท จะได้เข้าถึงการดูแลจากภาครัฐให้ทั่วถึง โดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มสองและกลุ่มสาม


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.26305508613586 sec
Sidebar: 0.20274496078491 sec