ทำนาดำอินทรีย์สาธิต ๒ รูปแบบ

อ่าน: 2545

     โครงการร่วมพัฒนาชุมชนของวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โครงการหนึ่งก็คือการส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการทำนาแบบอินทรีย์ โดยเฉพาะการให้หันมาทำนาดำแทนการทำนาหว่าน โดยแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ

อ่านต่อ »


วุฒิอาสาธนาคารสมองกับตำนานเมืองโคราช

อ่าน: 2833

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้มีการประชุมวุฒิอาสาฯ  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมมูลนิธิสุรนารี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ตำนานเมืองโคราช” โดย ท่านสวัสดิ์ สายขุนทด อดีตศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  สืบเนื่องมาจากในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ที่ประชุมเห็นชอบที่จะทำประวัติเมืองโคราช ภายใต้ชื่อ ตำนานเมืองโคราช  โดยมีทีมกรรมการรับผิดชอบประกอบด้วย ผอ.เฉลิมชัย มิติภัทร ผอ. เดชธนา ฉ่ำเมืองปัก และ คุณหมอพยอม บูรณสิน

          อ่านต่อ »


อาม่าไซเง็ก (๕) วุฒิอาสาธนาคารสมอง เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

อ่าน: 2475

      คืนวันที่ ๑๕ สิงหาคม โดยการนำของ ผศ. ถนอมศรี ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง  จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย แพทย์หญิง พยอม บูรณสิน  ที่ปรึกษาวุฒิอาสาฯ  และ สมาชิกวุฒิอาสาฯ  อีกหลายท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อาม่าไซเง็ก  สำหรับ พวงหรีด ของวุฒิอาสาฯ และ ของแพทย์หญิง พยอม บูรณสิน  นั้นจะเป็นต้นเฟื่องฟ้าหลากสี จากอำเภอหนองบุญมาก ที่แม่จินดา วุฒิอาสาฯ ปราชญ์ชาวบ้าน นำมาด้วยตนเอง โดยการประสานของ อาม่าหลินฮุ่ย นั่นเอง

                อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

อ่าน: 3220

        เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ที่ผ่านมา วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเครือข่ายและแขกรับเชิญต่าง ๆ จำนวนถึง ๑๓ องค์กร ได้มาร่วมกันพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่วัดอาศรมธรรมทายาท บ้านมอจะบก ต. มิตรภาพ อ. สีคิ้ว  ในโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร้สารพิษในวงบ่อซีเมนต์

      อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญาโบราณ

อ่าน: 2312

      หลังจากการ่วมสืบสานประเพณีไทยกับพิธีบายศรีสู่ขวัญ ท่านนายอำเภอ ที่ต้องใช้ฉบับย่อเนื่องจากมีเวลาจำกัด ในช่วงต่อมาทางโรงเรียนจึงได้จัดทำพิธีในรูปแบบที่สมบูรณ์ เพื่อให้เด็กนักเรียนและชาวบ้านได้เรียนรู้กัน

 

          อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมสืบสานประเพณีไทย

อ่าน: 3104

    เมื่อวันสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เราได้รับเกียรติจากชุมชนบ้านใหม่  อำเภอหนองบุญมาก ให้ไปร่วมงานบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับท่านนายอำเภอท่านใหม่ ณ. ห้องประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

     อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑๕) ร่วมอบรม เกษตรอินทรีย์

อ่าน: 2769

       เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ วุฒิอาสาธนาคารสมองโคราช จำนวนหนึ่ง ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมกับเกษตรกร ในชุมชน ต. บ้านใหม่ อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา กับ สมาชิกชมรม สว.๙ ศูนย์อนามัยที่ ๕  ในหัวข้อ การเกษตรแบบประณีตและเกษตรอินทรีย์ โดยทีมวิทยากรจาก  ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี (มทส.)  ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

อ่านต่อ »


เทคโนโลยีการปลูกพืชอายุสั้นที่สุด

2 ความคิดเห็น โดย Panda เมื่อ 27 มีนาคม 2011 เวลา 16:42 ในหมวดหมู่ การศึกษา การเรียน การสอน, สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 2711

      ในการอบรมเรื่องเกษตรแบบประณีตและเกษตรอินทรีย์ โดยทีมวิทยากรจาก  ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ นั้นในช่วงบ่าย มีการพ่วงเรื่องของ การอบรมเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดินที่อายุสั้นที่สุด ตามความต้องการของชุมชนให้ด้วย โดยชุดอุปกรณ์ที่พัฒนาโดยทีมงานของ เทคโนธานี มทส. 

     เป็นที่สนใจเป็นอย่างมากทั้งจาก สมาชิกชมรม สว.๙ ศูนย์อนามัยที่ ๕  วุฒิอาสาธนาคารสมอง โคราช  และ เกษตรกรในชุมชนบ้านใหม่  ดังในภาพ อ่านต่อ »


ชมรม สว.๙ เข้าร่วมอบรมเกษตรประณีต

อ่าน: 2940

     เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ สมาชิกชมรม สว.๙ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ที่ประกอบด้วย ประธานชมรม รองประธาน เลขา และ สมาชิกชมรม รวม ๑๐ ท่าน พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ ๕ อีกสองท่าน รวมทั้งวุฒิอาสาธนาคารสมองโคราชอีกจำนวนหนึ่ง ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมกับเกษตรกรในชุมชน ต. บ้านใหม่ อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา ในหัวข้อ การเกษตรแบบประณีตและเกษตรอินทรีย์ โดยทีมวิทยากรจาก  ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  โดยจัดฝึกอบรมที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑๔) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ความคิดเห็น โดย Panda เมื่อ 10 มีนาคม 2011 เวลา 21:05 ในหมวดหมู่ การศึกษา การเรียน การสอน, สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 3545

       หลังจากพิธีการ คือการกล่าวรายงาน การกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับแล้ว ก็เป็นการปาฐกถาพิเศษเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ โดย นายอำพน กิตติอำพน ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แต่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขยายแนวคิดเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาตั้งแต่ต้น  ก็อย่างที่ผู้บรรยายได้กล่าวในช่วงต้นของการบรรยายว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านพูดมาแล้วจำนวนนับครั้งไม่ถ้วนและปรากฏอยู่ในหนังสือเอกสารและสื่อต่าง ๆ จำนวนมาก ที่ผู้คนที่สนใจคงได้อ่าน ได้ดู ได้ฟังกันมาแล้ว  ผมจึงไม่ขอนำมากล่าวซ้ำอีก แต่จะขอนำภาพสรุปที่สำคัญมาให้ชมแทนครับ

        อ่านต่อ »Main: 0.064538955688477 sec
Sidebar: 0.021707057952881 sec