วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑๕) ร่วมอบรม เกษตรอินทรีย์

อ่าน: 2755

       เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ วุฒิอาสาธนาคารสมองโคราช จำนวนหนึ่ง ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมกับเกษตรกร ในชุมชน ต. บ้านใหม่ อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา กับ สมาชิกชมรม สว.๙ ศูนย์อนามัยที่ ๕  ในหัวข้อ การเกษตรแบบประณีตและเกษตรอินทรีย์ โดยทีมวิทยากรจาก  ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี (มทส.)  ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

         งานนี้เป็นงานที่วุฒิอาสาทำด้วยจิตอาสาเช่นเคย คือการเดินทางไปร่วมงานด้วยรถของ วุฒิอาสาทองเติม คุ้มประยูร ที่ให้บริการฟรีมาหลายครั้งแล้ว ด้วยการประสานงานของ วุฒิอาสา ศศมนต์ หรือพี่แป๋ว ของหลาย ๆ คน ที่ชาววุฒิอาสาฯ รู้จักกันเป็นอย่างดี เรียกกันว่า ชาววุฒิอาสาไปร่วมด้วยใจกันจริง ๆ ครับ

      ในการอบรมครั้งนี้ เรามีวุฒิอาสาที่เป็นถึง อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่หันมาสนใจทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อใช้ประกอบในการรักษาโรคตามแนวแพทย์ทางเลือก ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้อีกด้วย  จึงทำมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกันเอง และกับวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้อย่างน่าสนใจและได้ประโยชน์กันทุกฝ่าย อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการรวมพลัง ๔ ประสาน เพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของชุมชนไทยทีเดียวครับ

« « Prev : เทคโนโลยีการปลูกพืชอายุสั้นที่สุด

Next : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ “กูรับรองเอง” » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑๕) ร่วมอบรม เกษตรอินทรีย์"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.12137413024902 sec
Sidebar: 0.023278951644897 sec