ศึกษาดูงานสวนสมุนไพรที่ศูนย์หนองระเวียง

อ่าน: 2496

        กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ (ชมรม สว.๙) ศูนย์อนามัยที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คือการไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์ อพ.สธ. หนองระเวียง พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องของการจัดสวนสมุนไพร ที่ทางชมรมฯ จะดำเนินการต่อไป ที่ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ในปี ๒๕๕๕ นี้

            หลังจากคณะของเราเดินทางไปถึงศูนย์ฯ ก็ได้รับการต้อนรับจากท่านประธานชมรมฯ คนใหม่ ที่เป็นอดีตอาจารย์ของ มทร. อีสานเจ้าของสถานที่ คือ ท่านอาจารย์กำจัด สุขถาวร  และเป็นผู้นำชมด้วยตนเอง

เริ่มจากการนำชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  ที่ประกอบด้วยนิทรรศการ ๕ ห้องด้วยกัน ได้แก่

  • ๑. ห้องฐานทรัพยากรไทย
  • ๒. ห้องพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช หนองระเวียง
  • ๓. ห้องผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ จาก มทร.อีสาน
  • ๔. ห้องวัฒนธรรมจากยอดเขาใหญ่สู่ลำน้ำโขง
  • ๕. ห้องเทิดพระเกียรติ

 

อ่านต่อ »


อินเทอร์เน็ตสำหรับ สว.

อ่าน: 2138

       กิจกรรมชมรม สว.๙ ศูนย์อนามัยที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ที่ผ่านมา เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงวัย โดยการนำเสนอของครอบครัวหมี (แพนด้ากับอาม่าหลินฮุ่ย)  กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่ ๗ ของปีและเป็นครั้งสุดท้ายของชมรมในปีงบประมาณพอดี ตามแผนฯเราจะใช้ห้องประชุมของศูนย์อนามัยที่ ๕ ในการทำกิจกรรม เพราะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้สมาชิกชมรม สว.๙ ที่สนใจได้ลงมือปฏิบัติกันจริง ๆ แต่พอถึงวันจริง ๆ ทางศูนย์ฯ มีความจำเป็น(กว่า) ในการใช้ห้องประชุมเพื่อต้อนรับแขกผู้มาดูงานของศูนย์ฯ ชาวชมรมฯ จึงใช้ห้องประชุมเรือนลำดวนแทน ซึ่งเป็นห้องที่พวกเราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้ว แพนด้ากับอาม่าหลินฮุ่ยก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยเตรียมดาวโหลดสิ่งที่จำเป็นในการนำเสนอเพื่อการ ลปรร. ไว้ในโน๊ตบุ๊คของตนเองก่อน และนำเสนอบางส่วนผ่านอินเทอร์เน็ตจริงๆ เท่านั้นโดยอาศัยแอร์การ์ด ก็เป็นเรื่องปกติในการแก้ปัญหาครับ

      อ่านต่อ »


กิจกรรมชมรม สว.๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔

อ่าน: 2686

      ตามที่ชมรม สว.๙ นัดพบปะและทำกิจกรรมร่วมกันในทุกวันศุกร์ที่ ๒ ของเดือน สำหรับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจะตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๓ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพืชมงคล ทางศูนย์อนามัยที่ ๕ จึงขอเลื่อนให้มาจัดกิจกรรมในวันพฤหัสที่ ๑๒ แทน โดยได้รับแจ้งว่าจะมีผู้มาเยือนจากศูนย์อนามัยที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย จะแวะมาเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุด้วย

          อ่านต่อ »


ลดโลกร้อนด้วยนวตกรรม 3R

อ่าน: 3446

     ในกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายลดโลกร้อนและสร้างสุขภาวะคนเมือง และการประชุมวิชาการท้องถิ่นอีสานปี ๓ ที่หน่วยงานงานต่าง ๆ นำมาจัดแสดงนั้นมีด้วยกันมากมายหลายแนวด้วยกัน แต่แนวทางหลัก ๆ ก็ยังคงเป็นเรื่องของ 3R  คือ Reduce (การลด)  Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่)

 

     อ่านต่อ »


ลดโลกร้อนกับสุขภาวะคนเมือง

อ่าน: 2373

      เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๕๔  สมาชิกชมรม สว.๙ ศูนย์อนามัยที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังเครือข่ายลดโลกร้อนและสร้างสุขภาวะคนเมือง และการประชุมวิชาการท้องถิ่นอีสานปี ๓ ที่ เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์ นครราชสีมา  ในงานนี้เจ้าภาพสำคัญก็คือศูนย์อนามัยที่ ๕ โดยการนำของนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ นั่นเอง

        อ่านต่อ »


ชมรม สว.๙ ร่วมสืบสานประเพณีไทย

อ่าน: 2125

      วันนี้ชาว ชมรม สว.๙ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ได้ไปร่วมงานสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี ที่ทางศูนย์อนามัยที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมาได้จัดขึ้น 

         

      อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑๕) ร่วมอบรม เกษตรอินทรีย์

อ่าน: 2762

       เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ วุฒิอาสาธนาคารสมองโคราช จำนวนหนึ่ง ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมกับเกษตรกร ในชุมชน ต. บ้านใหม่ อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา กับ สมาชิกชมรม สว.๙ ศูนย์อนามัยที่ ๕  ในหัวข้อ การเกษตรแบบประณีตและเกษตรอินทรีย์ โดยทีมวิทยากรจาก  ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี (มทส.)  ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

อ่านต่อ »


เทคโนโลยีการปลูกพืชอายุสั้นที่สุด

2 ความคิดเห็น โดย Panda เมื่อ 27 มีนาคม 2011 เวลา 16:42 ในหมวดหมู่ การศึกษา การเรียน การสอน, สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 2705

      ในการอบรมเรื่องเกษตรแบบประณีตและเกษตรอินทรีย์ โดยทีมวิทยากรจาก  ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ นั้นในช่วงบ่าย มีการพ่วงเรื่องของ การอบรมเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดินที่อายุสั้นที่สุด ตามความต้องการของชุมชนให้ด้วย โดยชุดอุปกรณ์ที่พัฒนาโดยทีมงานของ เทคโนธานี มทส. 

     เป็นที่สนใจเป็นอย่างมากทั้งจาก สมาชิกชมรม สว.๙ ศูนย์อนามัยที่ ๕  วุฒิอาสาธนาคารสมอง โคราช  และ เกษตรกรในชุมชนบ้านใหม่  ดังในภาพ อ่านต่อ »


ชมรม สว.๙ เข้าร่วมอบรมเกษตรประณีต

อ่าน: 2933

     เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ สมาชิกชมรม สว.๙ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ที่ประกอบด้วย ประธานชมรม รองประธาน เลขา และ สมาชิกชมรม รวม ๑๐ ท่าน พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ ๕ อีกสองท่าน รวมทั้งวุฒิอาสาธนาคารสมองโคราชอีกจำนวนหนึ่ง ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมกับเกษตรกรในชุมชน ต. บ้านใหม่ อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา ในหัวข้อ การเกษตรแบบประณีตและเกษตรอินทรีย์ โดยทีมวิทยากรจาก  ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  โดยจัดฝึกอบรมที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

อ่านต่อ »


ชุมชนเมืองก็พอเพียงได้

1 ความคิดเห็น โดย Panda เมื่อ 21 มีนาคม 2011 เวลา 23:33 ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา, สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 2306

     จากการเล่าเรื่องการไปร่วมศึกษาดูงานศูนย์อบรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการไปส่งเสริมการปลูกข้าวต้นเดี่ยวของประธานชมรมฯ ทำให้ทราบว่ามีสมาชิกครอบครัวหนึ่งและอีกหลายๆท่าน ทำเรื่องคล้ายกันนี้มานานพอสมควรแล้ว เคยไปอบรมเรื่องการปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบอินทรีย์ร่วมกับแหนแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. มาแล้ว และได้นำมาทดลองปลูกจริง ๆ ที่บริเวณบ้านอีกด้วย ในบริเวณบ้านจะปลูกพืชผักแบบอินทรีย์ไว้มากมาย รวมทั้งมีการทำน้ำหมักชีวภาพหรือ ปุ๋ยอีเอ็ม และ ปุ๋ยหมักเองด้วย  รวมทั้งมีส่งเสริมการปลูกผักหวานป่าในบริเวณบ้านอีกด้วย ทำให้มีสมาชิกหลายท่านสนใจที่จะไปเยี่ยมชมของจริงกัน

       อ่านต่อ »Main: 0.1267728805542 sec
Sidebar: 0.27057003974915 sec