สบาย ๆ สไตล์ สว.๙

อ่าน: 1564

      ในการประชุมของชมรม สว.๙  ในครั้งที่ผ่านมาในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ บรรยากาศในการประชุมจะเป็นแบบสบาย ๆ สไตล์ สว.๙ ครับ ซึ่งสามารถสัมผัสได้จากรูปที่นำมาประกอบครับ นอกจากการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำกันในโอกาสต่อ ๆ ไปแล้ว  สว. แต่ละท่านก็นำเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ไปทำมา หรือ ที่กำลังจะไปทำมาเล่าสู่กันฟัง อย่างเช่นในครั้งนี้

      อ่านต่อ »


ชมรม สว.๙ ศูนย์อนามัยที่ ๕

ไม่มีความคิดเห็น โดย Panda เมื่อ 20 มีนาคม 2011 เวลา 11:08 ในหมวดหมู่ สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 1487

      เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ไปร่วมประชุม “ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา” ที่ห้องประชุมเรือนลำดวน ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๒ ของปีนี้ สมาชิกที่มาร่วมประชุมเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ “๙ สัปดาห์สู่สุขภาพดี” ซึ่งมีด้วยกัน ๑๐ รุ่น  และต่อมาได้ตกลงกันก่อตั้งเป็น “ชมรม ๙ สัปดาห์สู่สุขภาพดี” เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ โดยการสนับสนุนของศูนย์อนามัยที่ ๕ ต่อมา ตามรายละเอียดที่อยู่ใน เว็บไซต์ของชมรม

อ่านต่อ »Main: 0.036808013916016 sec
Sidebar: 0.072301864624023 sec