ศึกษาดูงานสวนสมุนไพรที่ศูนย์หนองระเวียง

อ่าน: 2527

        กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ (ชมรม สว.๙) ศูนย์อนามัยที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คือการไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์ อพ.สธ. หนองระเวียง พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องของการจัดสวนสมุนไพร ที่ทางชมรมฯ จะดำเนินการต่อไป ที่ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ในปี ๒๕๕๕ นี้

            หลังจากคณะของเราเดินทางไปถึงศูนย์ฯ ก็ได้รับการต้อนรับจากท่านประธานชมรมฯ คนใหม่ ที่เป็นอดีตอาจารย์ของ มทร. อีสานเจ้าของสถานที่ คือ ท่านอาจารย์กำจัด สุขถาวร  และเป็นผู้นำชมด้วยตนเอง

เริ่มจากการนำชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  ที่ประกอบด้วยนิทรรศการ ๕ ห้องด้วยกัน ได้แก่

  • ๑. ห้องฐานทรัพยากรไทย
  • ๒. ห้องพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช หนองระเวียง
  • ๓. ห้องผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ จาก มทร.อีสาน
  • ๔. ห้องวัฒนธรรมจากยอดเขาใหญ่สู่ลำน้ำโขง
  • ๕. ห้องเทิดพระเกียรติ

 

       แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ในครั้งนี้พวกเรามีโอกาสได้เข้าชมเพียง ๒ ห้องแรกเท่านั้น เพราะได้รับทราบว่าห้องอื่น ๆ อยู่ระหว่างการซ่อมแซม จึงไม่สามารถให้เข้าชมได้

         หลังจากนั้นก็เดินทางไปชมบริเวณที่เป็นสวนสมุนไพร และซุ้มกลางแจ้งที่เคยจัดแสดงในครั้งที่ สมเด็จพระเทพฯ เสด็จมาทำพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา  สมาชิกชมรมฯ จะให้ความสนใจในการศึกษาการจัดสวนสมุนไพรเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากจะนำความรู้และแนวคิดการจัดสวนสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน ที่จัดที่นี่ไปเป็นต้นแบบประกอบการดำเนินงานจัดทำสวนสมุนไพร ที่ศูนย์อนามัยที่ ๕ ต่อไป

       ต่อจากนั้นสมาชิกชมรมฯ ก็ได้มีโอกาสขึ้นไปชมทัศนียภาพมุมสูงของบริเวณรอบ ๆ จากการขึ้นไปที่ชั้น ๑๐ ของ หอสูงส่องไฟป่า  ก่อนที่บางส่วนจะเดินทางศึกษาธรรมชาติตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ๑๒ สถานี ที่ประกอบไปด้วย สถานีป่าเต็งรัง สถานีปลวกแมลง สถานีพืชสมุนไพร สถานีนก สถานีไม้หายาก สถานีเห็ด สถานีป่าเบญจพรรณ สถานีป่าฟื้นสภาพ สถานีไม้หัว สถานีไม้ดอก สถานีดินหนองระเวียง และ สถานีป่าดั้งเดิม  ซึ่งมีระยะทางรวมประมาณ ๕ กิโลเมตร   ในขณะที่สมาชิกชมรมฯ บางส่วนก็เลือกที่จะเดินชมสวนสมุนไพรและนิทรรศการกลางแจ้งที่อยู่ในบริเวณนั้น  ก่อนที่ไปสมทบกันอีกครั้งที่โรงอาหาร เพื่อรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน   

        ในตอนบ่ายชาวชมรมฯ ได้มีโอกาสเดินทางไปดูหลุมขุดสำรวจซากบรรพชีวิน ของพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ที่บริเวณบ้านโกรกเดือนห้า ก่อนเดินทางกลับมายังศูนย์อนามัยที่ ๕  กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมนอกสถานที่ครั้งแรกของชมรมฯ  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ครับ

« « Prev : เด็กข้างวัด (๙) เข้าเมืองหลวง

Next : พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชหนองระเวียง » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "ศึกษาดูงานสวนสมุนไพรที่ศูนย์หนองระเวียง"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.2211549282074 sec
Sidebar: 0.058672904968262 sec