พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชหนองระเวียง

อ่าน: 1954

        ในการได้ไปเยือนพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช หนองระเวียง ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ได้ชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  โดยเฉพาะในห้องพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช  ที่จัดแสดงสรรพชีวิตในพื้นที่หนองระเวียงที่มีความหลากหลาย เป็นฐานทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษาและการอนุรักษ์ ทั้งในระบบนิเวศน์ ของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ และพวกเห็ดรา ต่าง ๆ   รวมทั้งการระวังป้องกันไฟป่าโดยใช้หอสูง แล้ว มีความภูมิใจเป็นอย่างมากในความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

                นอกจากนั้น การไปเยือนศูนย์ อพ.สธ. หนองระเวียง ในครั้งนี้ ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจยิ่งขึ้น เมื่อนึกถึงความร่วมมือของ มทร. อีสาน กับอีกหลายหน่วยงาน รวมทั้งทีมงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลาย ๆ ท่านที่ได้มีส่วนร่วมงานในการศึกษาวิจัยและพัฒนาพื้นที่นี้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรอันทรงคุณค่าเหล่านี้ ให้สามารถนำเสนอต่อชาวไทยและชาวโลกได้อย่างภาคภูมิในปัจจุบัน  

         ดังในภาพบางส่วนของคณะทำงาน อพ.สธ.ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เป็นช่วงแรก ๆ ของการศึกษาวิจัยเพื่อการจัดทำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ที่ตนเองได้มีส่วนร่วมอยู่ด้วย

« « Prev : ศึกษาดูงานสวนสมุนไพรที่ศูนย์หนองระเวียง

Next : เปิดสวนสมุนไพร ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๕ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชหนองระเวียง"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.051094055175781 sec
Sidebar: 0.021236896514893 sec