เปิดสวนสมุนไพร ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๕

อ่าน: 1990

     ในวันแห่งความรัก ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ชมรมผู้สูงอายุฯ  ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ถือเป็นฤกษ์ดี ได้จัดงานเปิดตัว สวนสมุนไพร ของชมรมฯ โดยมี นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ  โดยเฉพาะฝ่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้เกียรติมาร่วมงานนี้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ จำนวนมาก  ทำให้ชาวชมรมฯ มีขวัญและกำลังใจที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาสวนสมุนไพรแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตให้มากขึ้นเรื่อย ๆ

     หลังจากพิธีเปิดแล้ว  ท่าน ผอ. ศูนย์อนามัยที่ ๕  ที่ปรึกษาชมรมฯ  ประธานและสมาชิกชมรมฯ  พร้อมบุคลากรของศูนย์ฯ ก็ได้ร่วมกันปลูกต้นสมุนไพร เพิ่มเติมลงในบริเวณสวนสมุนไพร ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้

      ต่อจากนั้นก็จะเป็นการเยี่ยมชมสวนสมุนไพร  การพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้มาร่วมงาน  รวมทั้งการร่วมสนุกเกี่ยวกับความรู้เรื่องชื่อและสรรพคุณของสมุนไพรไทย ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสวนสมุนไพร ชิงรางวัลจากทางศูนย์อนามัยที่ ๕  เพื่อความสุข สนุก และ สร้างสรรค์ ตามเจตนารมย์ของชมรมฯ ที่ตั้งเอาไว้ว่า เราจะเป็นชมรมผู้สูงอายุ หรือที่พวกเราชอบที่เรียกกันแบบไม่เป็นทางการว่า “ผู้สูงวัย” และเรียกย่อว่า สว. ที่จะร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างมีความสุข มีความสนุก และ มีความสร้างสรรค์ (มีประโยชน์)  จึงเรียกชมรมฯ กันแบบสั้น ๆ  ว่า ชมรม สว. สสส.  

                สำหรับเรื่องชื่ออย่างเป็นทางของชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๕  ที่สมาชิกช่วยกันคิดกันในตอนเริ่มต้น (ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ) เพื่อเป็นการช่วยให้เกิดเครือข่ายผู้สูงอายุที่ผ่านการเข้าโครงการ ๙ สัปดาห์สู่สุขภาพที่ดี ทั้ง ๑๐ รุ่น และรุ่นต่อ ๆ ไปที่จะตามมาให้มีความยั่งยืน ที่ประชุมมีความเห็นชอบร่วมกันว่า ควรตั้งชื่อเป็น “ชมรม ๙ สัปดาห์สู่สุขภาพดี” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสมาชิก  ต่อมาในการประชุมชมรมฯ  เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  มีการหารือกันว่า เพื่อเปิดกว้างให้ผู้สูงอายุที่มีความสนใจในเรื่องของการพัฒนาตนเองสู่สุขภาพดีสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกับชมรม ได้จึงสมควรปรับปรุงชื่อของชมรมให้เปิดกว้างมากขึ้น หลังจากมีการเสนอชื่อกันหลายชื่อ ในที่สุดก็สรุปว่าสมควรใช้ชื่อชมรมว่า ชมรม สว.๙ ศูนย์อนามัยที่ ๕” เพื่อรองรับสมาชิกผู้สูงวัยที่สนใจในเขตบริการของศูนย์อนามัยที่ ๕  (๔ จังหวัดของอีสานใต้ หรือ นครชัยบุรินทร์) สามารถที่จะมาร่วมเป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรมได้ แต่ยังคงมีเลข ๙ ไว้เพื่อให้สื่อถึงที่มาของชมรมที่มาจากโครงการเดิมอยู่ นอกเหนือจากนั้นเลข ๙ ก็ยังเป็นเลขมงคล ที่อาจจะหมายถึง ความเจริญก้าวหน้าของผู้สูงวัยอีกด้วย ดังที่เคยเสนอไว้แล้วในเว็บไซต์ของชมรมฯ  มาตามลำดับ

        มาถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ในพิธีเปิดสวนสมุนไพรของชมรมฯ  จะเห็นได้ว่า ป้ายที่จัดทำขึ้นโดยศูนย์อนามัยที่ ๕ คือ สวนสมุนไพร  ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง”  อาจจะทำให้ท่านสมาชิกและผู้ที่ติดตามข่าวของชมรมฯ หลายท่านสับสนในเรื่องนี้ จึงขอทำความเข้าใจไว้ ณ ที่นี้ว่า ชื่อ “ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง”  เป็นชื่อที่ทางศูนย์อนามัยที่ ๕  ต้องการให้ใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการที่ทางศูนย์ฯ ได้จัดทำไว้ในแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๕๕ นี้  ดังนั้นในเว็บไซต์และข่าวของชมรมฯ ต่อไปนี้ ก็จะขอใช้ชื่อว่า “ชมรมผู้สูงอายุ  ศูนย์อนามัยที่ ๕”  เพื่อจะไม่ให้เกิดความสับสนต่อไป

« « Prev : พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชหนองระเวียง

Next : ต้อนรับ รมช. กระทรวงสาธารณสุข » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "เปิดสวนสมุนไพร ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๕"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.29428315162659 sec
Sidebar: 0.15228891372681 sec