แนะนำลานฅนฟื้นฟู

11 ความคิดเห็น โดย bangsai เมื่อ 29 ตุลาคม 2008 เวลา 1:39 ในหมวดหมู่ ชุมชนชนบท #
อ่าน: 1326

ลานฅนฟื้นฟูคืออะไร : คือเวทีเปิดกลางของโครงการ คฟป. (ที่บางทรายทำงานอยู่) เพื่อให้เพื่อนร่วมงานทุกคนได้ฝึกการทำบันทึกงาน และนำประเด็นสาระต่างๆที่พบเห็นระหว่างการดำเนินงาน และทำบันทึกไว้มาลงในเวทีแห่งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการทุกคน สามารถเข้ามาเรียนรู้และปรึกษาหารือได้ตลอด ทุกที่ ทุกเวลา

ทำไมต้องฅนฟื้นฟู: เพราะชื่อของโครงการนี้คือ โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยการพัฒนาการเกษตรผสมผสานมีชื่อย่อว่า คฟป. หรือ PRO-IAD และเราเคยมี Newsletter ชื่อ คนฟื้นฟูคิดว่าชื่อนี้เหมาะสมกับการนำมาตั้งชื่อ Blog นี้

โครงการนี้อยู่ที่ไหน: โครงการนี้ปฏิบัติงานเฉพาะพื้นที่ ส.ป.ก.4-01 ในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร และมุกดาหาร มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ 30 คน

งานของโครงการนี้ทำอะไรบ้าง: เป็นงานพัฒนาชุมชนที่เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่โครงการ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น มีกิจกรรมหลัก 5 ด้านคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาการเกษตรผสมผสาน การพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาตลาดชุมชน

รูปเจ้าหน้าที่บางส่วน

องค์ประกอบของทีมงานมีใครบ้าง: ทีมทำงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ราชการ ส.ป.ก.ส่วนกลางและจังหวัด คณะที่ปรึกษา และองค์การพัฒนาชนบทเอกชนที่จะบูรณาการคณะทำงานร่วมกันในแต่ละพื้นที่โครงการฯ

ทำไมต้องลานปัญญา ฅนฟื้นฟู: เนื่องจากบางทรายและ Silt (ปาลียน) ทำงานที่โครงการนี้และเป็น blogger ทั้งที่ G2K และที่ Lanpanya แห่งนี้ หัวหน้างานทราบและเห็นว่ามีประโยชน์ยิ่งนัก จึงให้บางทรายสนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานใช้เวทีนี้บันทึกงานลงบล็อก เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น บางทรายเห็นว่าที่แห่งนี้น่าที่จะมีความเหมาะสมจึงเปิดเวทีนี้ขึ้น เพื่อทดลองดู เพราะเพื่อนร่วมงานหลายคนไม่เคยชิน และไม่สันทัดในการเขียนบันทึก แต่จะลองทำ

เพื่อนๆลานที่รักกรุณาต้อนรับเพื่อนร่วมงาน ฅนฟื้นฟู ที่เหนียมอายที่จะค่อยๆก้าวเข้ามาด้วยครับ และเชิญทุกท่านเข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้วยกันนะครับ เพราะเปิดเป็นเวทีสาธารณะด้วยครับ

ขอบคุณทุกท่าน


บันทึกแรกของฉัน!

1 ความคิดเห็น โดย bangsai เมื่อ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 23:56 ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 1347

ยินดีต้อนรับสู่ลานปัญญา

  • ท่านได้สร้างบล็อกของท่านเองแล้วที่นี่
  • บันทึกนี้เป็นข้อความทดสอบ
  • ท่านสามารถเข้า Dashboard หรือ Site Admin เพื่อลบบันทึกนี้ออกได้
  • ขอแนะนำให้ท่านเขียนบันทึกแนะนำตัวเอง เพื่อทำความรู้จักกับสมาชิกอื่นๆ
  • คำแนะนำภาษาไทยอยู่ในบล็อกลานคู่มือบ้านลานปัญญา

ยินดีต้อนรับสู่ลานปัญญาMain: 0.025527000427246 sec
Sidebar: 0.017627954483032 sec