พาชาวนาโคราชพบลุงวีชาวนามืออาชีพ

อ่าน: 3308

ความมั่นคงทางอาหาร คือความมั่นคงของชีวิต คือความมั่นคงของแผ่นดิน อาม่าได้พยายามสร้างความเข้าใจ เรื่องความมั่นคงทางอาหาร เรื่องแรกที่พยายามทำอยู่ในขณะนี้คือ ช่วยชาวนาให้ทำนาที่ได้ผลผลิตที่เพียงพอ ทั้งเมล็ดพันธุ์ และข้าวที่กินอย่างพอเพียง แม้เจอวิกฤติทางธรรมชาติก็ไม่ท้อ ขอเพียงแต่ต้องเข้าใจธรรมชาติ ชาวนาต้องรู้จักสังเกตุ รู้จักจดบันทึก ชาวนาต้องรู้จักพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่ ในแต่ช่วงฤดูกาลปลูก เพื่อให้ได้ผล สิ่งที่ยากยิ่งกว่าสิ่งใด คือภัยจากธรมชาติ ที่ชาวนาต้องเรียนรู้ จะทำให้ความเสียหายน้อยลง สำหรับวิธีการทำนาในยุคสมัยนี้ต้องปรับ ขบวนการตั้งแต่ความคิด การรวมกลุ่มกัน ร่วมแรงร่วมใจกันทำนาแบบนวกรรมลงแขก ทั้งปัญญาและความคิด ทั้งเครื่องมือและแรงงาน แบ่งปันหน้าที่ตามความถนัดและชำนาญ สิ่งที่สำคัญที่สุดเหนืออื่นไกล คือความเข้าใจการทำนาดำรูปแบบแกล้งข้าวแห้งสลับเปียก ที่ต้องมีการวางแผนก่อนปลูก การเตรียมดิน บำรุงดินให้มีธาตุอาหารเพียงพอต่อการทำนาดำ เตรียมอนุบาลนางฟ้าแหนแดงประจำแปลงนา เตรียมอนุบาลเทพธิดาเป็ด ผู้พิชิตหอยและแมลงในแปลงนา ผู้ย่ำหญ้าไม่ให้แย่งอาหารต้นข้าวในแปลงนา ที่ว่ามาทั้งหมดเป็นเพียงเล่าขาน แค่เกริ่น

การจะทำนาดำนวัตกรรมร่วมสมัย จำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลงมือทำ โดยมีชาวนามืออาชีพ ชาวนาวันหยุด และ นักวิชา ร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือ จนสามารทำเองได้

พรุ่งนี้ อาม่าจะพาชาวนาสองกลุ่มที่มีความตั้งใจ จะทำนาแบบนาดำนวัตกรรมร่วมสมัยไปดูการเก็บเกี่ยวข้าว ที่นาลุงทวี ผู้ผ่านปัญหามามากมาย จนในทีสุด ลุงทวี สามารถแก้ปัญหานาล่ม ด้วยภูมิปัญญา ลดต้นทุน ด้วยหัวใจชาวนานักสู้  ปัจจุบันนี้ลุงทวีคือผู้ให้ที่เต็มใจให้ทั้งเทคนิค และวธีการ แบบชาวนายุคใหม่หัวใจนักวิทยาศาตร์ ทุกปัญหามีคำตอบค่ะ สิบปากว่า ไม่เท่าสองตาเห็น ทุกประเด็นมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจน นี็แหละปราชญ์แห่งการทำนา แห่งท้องทุ่งลาดหลุมแก้วปทุมธานี


ไม่รู้-ไม่ชี้ ดี ไม่รู้แล้วชี้ทีหลังอย่าทำ

อ่าน: 2730

เมื่อวาน ๑ มิย. ๒๕๕๔ อาม่าได้หนังสีอ เิชิญประชุมและร่วมกิจกรรมของวุฒิอาสาฯ ในโครงการตามป้ายข้างล่าง ในวันที่ ๒ มิย. ๒๕๕๔ ณ วัดอาศรมธรรมทายาท(วัดหลวงตาแชร์) บ้านมอจะบก อ.สีคิ้ว ประธานฯ ได้เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้นำสื่อมาถ่ายวีดิทัศน์กิจกรรมของวุฒิฯ ในวันนี้พร้อมทั้งขอเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นค่ารถ ค่าเบี้ยเลี้ยงและ ค่าอาหาร ค่าประชุมในการทำกิจกรรม อาม่าเพิ่งทราบจากที่ประชุมในวันนี้เอง ..งงมากๆ

และได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ตามป้ายข้างล่าง เพื่อให้มีคนมาเยอะๆ แต่ที่เห็นใจมากๆ คือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต ๕ จ.นครราชสีมา ที่อาม่าคุ้นเคย  และโรงพยาบาลสีคิ้ว ที่มาในวันนี้ เพราะไม่ได้รับความสนใจจาก ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เพราะไม่มีชาวบ้าน และเกษตรกรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมาเลย คงมีแต่แขกที่ได้รับเชิญมาตามป้าย หนักหน่อยก็ ว.เกษตรและเทคโนโลยีสีคิ้ว ที่รับจ้างปลูกข้าวในท่อซีเมนต์วันนี้ แล้วก็ทำโดยที่ไม่มีการศึกษาการปลูกข้าวไร้สารพิษต้นเดี่ยวในท่อซีเมนต์ ความชัดเจนเรื่องตรวจวิเคราะห์ดิน ทั้งวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยวเต็มท่อซีเมนต์ การดูแลรักษาต่อไป

ปลูกข้าวไร้สารพิษในท่อซีเมนต์ด้วยเหตุผลเพราะสามารถดูแลให้ปลอดสารพิษได้สะดวก และสามารถปลูกได้แม้ไม่มีดินที่จะปลูก โดยอ้างว่าใช้วิธีปลูกในท่อซีเมนต์แบบอาม่า ที่วุฒิอาสาหลายท่านเคยมาดูที่บ้าน และเคยเข้ารับฝึกอบรมการปลูกข้าวต้นเดี่ยวโดยใช้แหนแดงและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ที่อาม่าจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรบ้านใหม่อุดม อ.หนองบุญมาก และจัดฝึกอยรมอีกหลายหลักสูตรตามความต้องการของชุมชน เนื่องจากการทำงานของอาม่า คือการทำงานแบบจิตอาสา ทำแล้วมีความสุข โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ จากเทคโนธานี มาโดยตลอด อาม่าแค่จัดหาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่คุณค่าทางอาหารสูง มีดัชนีน้ำตาลต่ำเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และคนทั่วไป คือข้าวหอมมะลิแดง ที่อาม่าศึกษาค้นคว้ามานาน และเคยไปออกรายการไทยมุง ถ้าใครติดตามงานอาม่าก็คงรู้ว่า อาม่าสนใจเรื่องข้าวมานานแล้ว เมื่อวุฒิอาสาฯ จะทำโครงการฯ ที่วัดอาศรมธรรมทายาท และอยากได้พันธุ์ข้าวหอมมะลิแดง ไปปลูกเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร้สารพิษในวงบ่อซีเมนต์ อาม่าก็ให้ไป พร้อมทั้งแนะนำวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว และการดูแล อย่างละเอียด แก่วุฒิฯ กลุ่มที่มารับพัันธุ์ข้าวและมาดูงานที่บ้านอาม่าแล้ว ไปเพาะกล้าเตรียมการเพื่อปลูกข้าวในท่อซีเมนต์ ที่ไปจ้างให้วิทยาลัยเกษตรฯ ไปดำเนินการ รวมค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุปลูกข้าว และท่อซีเมนต์ เ็้ป็นเงิน หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาท โดยขอเก็บจากวุฒิอาสาฯทุกคนที่มาวันนี้ บางคนไม่ทราบมาก่อนว่าต้องสมทบทุนในครั้งนี้สร้างความอึดอัดใจให้กับหลายๆ คนมาก หลายคนบ่นบอกอาม่าว่าที่มาวันนี้ ต้องการมาพบอาม่า เพราะอยากเจอ อยากเรียนรู้เรื่องปลูกข้าวต้นเดี่ยว อาม่าก็บอกว่าอยากเรียนรู้ก็มาได้เสมอ บ้านอาม่าเป็นบ้านซ่อนความรู้ไว้เยอะแยะมาค้นหาได้ตลอด เหมือนเกษตรกรจากทั่วสารทิศเขามาหา มาแรกเปลี่ยนเรียนรู้และได้ แหนแดง พันธุ์ข้าว สมุนไพร ผลไม้ติดไม้ติดมือกลับไปทุกคน และทุกครั้ง เพราะยิ่งให้ยิ่งมีมากค่ะ

ผู้รับผิดชอบในการสอนปลูกข้าว……ว.เกษตร ฯสีคิ้ว ท่านบอกว่าเป็นลูกชาวนาไม่เคยดำนา วันนี้จะมาสอนวิธีปลูกข้าวต้นเดี่ยว นำกล้าที่เพาะในแผงดึงออกมา แล้วบอกว่ากล้าต้องเพาะ ๒๐ วัน เมื่อเอาดินน้ำใส่ท่อ ที่เตรียมไว้แล้ว ให้้แยกต้นกล้าเป็นต้นเดี่ยว จับแล้วปักดำให้ลึกสองนิ้ว ปลูกเป็นรูปสามเหลี่ยมเรื่อยๆ ให้ห่างหนึ่งคืบจนเต็มท่อเป็นอันเสร็จ ดังภาพและมีการถ่ายทำวิดิทัศน์วิธีปลูกไว้เผยแพร่ต่อไป ประธานวุฒิฯ มอบหมายให้ ว.เกษตรฯ เป็นคนดูแล ได้ยินเสียงตามหลังมาว่าดูแลอย่างไร?….ไม่เสียงตอบจากเจ้าของโครงการ หลังจากนั้นภาคบ่ายมีการประชุมต่อ ทางสภาพัฒน์ ถามว่าทางวุฒิฯ มีการลงไปช่วยชาวบ้านอย่างไร ทำอย่างไร และสร้างเครือข่ายเศรษฐกิบพอเพียงอย่างไร คุณหมอเจ้าของโครงการก็ลุกขึ้นตอบ พูดเรื่องสุขภาพ ของตัวเองแล้วการดูสุขภาพตัวเองแล้วสอนให้กินข้าวกล้อง หมอเป็นมะเร็งตอนนี้ดูแลรักษาโรคมะเร็งด้วยข้าวกล้อง และพืชผักปลอดสารพิษปลูกเอง(สั่งให้คนปลูกในที่ห่างไกล) ถามอย่างตอบอย่าง คนฟังก็ต้องฟัง ในที่สุดก็จบลงปิดประชุม แล้วเดินทางกลับคุณถนอมศรี ประธานวุฒิฯ ถามว่างานวันนี้เป็นอย่างไร เมื่อถามอ่าม่าก็บอกความจริง เสียงสะท้อนที่แท้จริง และการอ้างอิงวิธีปลูกข้าวต้นเดี่ยว ที่ไม่เคยศึกษาค้นคว้า แถมอ้างอิงว่าเป็นวิธีกาแบบอาม่า อ้างผิดๆแบบนี้ อาม่าก็แย่ซิ ต่อไปใครเขาจะเชื่อถืออาม่า ถ้าประธานวุฒิอาสาฯ อยากรู้ว่าการปลูกข้าวในท่อซีเมนต์ เป็นอย่างไร เวลามาส่งอาม่าก็แวะดูข้าวต้นเดี่ยวที่บ้านก็ได้ (เพราะท่านไม่ถนัดอ่านเวปบล็อก หรือใช้เฟสบุค )สำหรับเครือข่ายอาม่ามีทั่วประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในโลกไซเบอร์ตลอดอยู่แล้ว ไม่รู้แล้วชี้ทีหลังอย่าทำ มันหมดสมัยแล้ว คนสูงวัยที่เขามีคุณภาพมีเยอะค่ะ แต่มักไม่ออกนอกหน้าชอบทำงานติดทองหลังพระ เด็กรุ่นใหม่ก็มีทั้งคุณภาพและมีจิตอาสามากมาย อาม่าไม่ห่วง กลุ่มจิตอาสาของอาม่ามีเยอะ มีทั้งปราชญ์ชาวบ้านเป็นเพื่อนเป็นพวกพ้องกันทำงานช่วยเหลือกันมาตลอด มีนักวิชาการจิตอาสาสูงอีกเยอะที่อาสามาช่วยงานอาม่า ถึงเวลาเมื่อไหร่ได้ช่วยแน่ค่ะ


งานจิตอาสาในฐานะวุฒิอาสาธนาคารสมองจ.นครราชสีมา 1

อ่าน: 2394

งานช่วยฝึกอบรม ให้ความรู้โบราณในการรู้จักตัวตนของตนเองผ่าน ภูมิปัญญาโบราณเรื่องพยากรณ์ ด้วยสัตตเลข ๔ และ ๙ ฐาน โดยวุฒิอาสาฯ อุทิศ ผาสุขมูล อาม่าเป็นผู้ช่วยในการใช้เทคนิคธรรมชาติ การสื่อสองทาง และต้องมั่นใจว่าทุกคนเข้าใจ จึงสร้างบรรยากาศ สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ ให้ความรักก่อนให้ความรู้ เป็นลำดับแรกของการถ่ายทอดและการรับความรู้ อาม่าเข้าใจเพราะเคยเป็นเด็กมาก่อน และเคยเรียนไม่รู้เรื่องมาก่อน  จึงรู้วิธีที่จะทำให้เด็กๆสนใจ และเป็นพวกเดียวกับเด็ก แล้วช่วยกันเรียนรู้ ในที่สุดก็ซี้กันเป็นเพื่อนกันแล้วละตัวเอง เสียงฮาเกิดขึ้นเป็นระยะๆ จากนั่งเป็นระเบียบ เป็นแถว กลายเป็นแตกแถว ล้อมวงล้อมอาม่า ช่วยกันให้ไปหาวัสดุดัดแปลงเป็นไวท์บอร์ด เพื่อขีดเขียนให้เห็นสาระสำคัญๆ และจับประเด็นให้ได้ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องสนุก และจำได้ไม่ยาก เป็นสไตล์ของตัวเอง อาม่าเน้น ฟังให้เข้าใจ แล้ว จดด้วยความเข้าใจ ทำตามสไตล์ของตัวเองที่ถนัด แล้วจะจำได้ และไม่ลืมที่จะต้องมีบททดสอบและให้ลงมือทำด้วยตัวเองตามความเข้าใจ หากทำได้ถูกต้องแสดงว่า ฟังเป็น จดเป็น จึงจำได้ แน่นอนทำได้ในที่สุด

นี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่า จดจำ


ความมั่นคงทางอาหาร 2

อ่าน: 32187

ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย สำรวจอย่างไรก็สำรวจไม่หมด โดยเฉพาะพวกพืชผักสมุนไพร ทั้งที่เป็นพืชผักพื้นบ้านที่ปลูกกันทั่วๆ ไปในแต่ละภูมิภาค  และพืชผักสมุนไพรที่มีอยู่ในป่าทั่วไปของประเทศ

สมุนไพรตัวหนึ่งที่อาม่าได้มาเมื่อ 7 ปีที่แล้ว พยายามให้นักวิชาการหลายท่าน ช่วยค้นหาชื่อทั้งภาษาไทย และชื่อทางวิทยาศาสตร์ เป็นเวลากว่าสองปีแล้ว คำตอบคือไม่พบพืชตัวนี้ในฐานข้อมูลของไทยเรา

จนกระทั้งเมื่อเร็วๆ นี้ มี คุณ Shinobi Sakka

เข้ามาตอบในเฟสบุ๊คโดยส่งมาให้สามชื่อด้วยกัน ค้นจาก Flora of Zimbabwe แต่อาม่าวิเคราะห์แล้วไม่ใช่ทั้งสามตัวที่แจ้งโดย คุณ  Shinobi Sakka

อาม่าจึงค้นต่อในที่สุด จึงพบพืชตัวนี้ เป็นพืชที่พบในป่าบนภูเขาที่ความสูง 1750 เมตร ประเทศ Zimbabwe เมื่อ 24 สิงหาคม 2004

Dicliptera extenta S. Moore

วันนี้อาม่าให้สมุนไพรตัวนี้กับ รศ.กมลทิพย์ และ ดร.ณัฐกานต์  และขอให้ ดร.ณัฐกานต์ช่วยทำ DNA finger print ให้เป็นอันดับแรกเสียก่อน ส่วนการวิเคราะห์สารนั้น ต้องรอผลที่ให้อาจารย์อีกท่านนำไปทำการวิเคราะห์สาร เมื่อสองปีก่อน

แต่ก็ยินดีที่จะให้นักวิชาการที่สนใจ นำไปวิเคราะห์สารแต่ละตัวในสมุนไพรตัวนี้ ส่วนการทดสอบสารเหล่านี้ก็จะเป็นขั้นตอนต่อไป ค่ะ

แนวคิดความมั่นคงทางอาหารนั้น เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะ โดยเฉพาะอาหารที่เป็นสมุนไพร นั้นอาม่าให้ความสนใจมานานแล้วค่ะ อยากให้เราคนไทยที่อยู่ในแต่ละท้องถิ่น แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย รู้จักกินอาหารพื้นบ้านของท้องถิ่นตัวเองเป็นหลัก และกินให้เหมาะสมกับวัย กินอย่างพอเพียง และกินตามฤดูกาล  สร้างความแข็งแรงและมั่นคงให้กับร่างกาย ห่างไกลโรคภัยที่เกิดจากการกินอาหาร ที่ไม่เหมาะสมต่อวัย ไม่เพียงพอต่อวัย

ขอให้ทุกท่าน กินอาหารอย่างมีความสุข กินแล้วไม่เกิดทุกข์ แค่นี้ก็พอเพียงแล้วค่ะ


เมื่ออาม่าส่งผ่านความรู้ไอที

13 ความคิดเห็น โดย Lin Hui เมื่อ เมษายน 20, 2010 เวลา 1:27 ในหมวดหมู่ รู้แล้วชี้ #
อ่าน: 2378

การแรกเปลี่ยนเรียนรู้ “รู้ทันชีวิตในยุคไอที” ของผู้สูงวัย เป็นโครงการที่ Lin Hui ตั้งใจส่งผ่านความรู้ด้านไอที ที่เหมาะสมให้ ผู้สูงวัย เพื่อให้รู้จักไอที เข้าใจเรื่องไอที เข้าถึง และสามารถใช้ไอทีได้ อย่างมีความสุข เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้สูงวัย

ในช่วงแรกใช้เสียงเพลงกระตุ้นความสุขสดชื่นกระปีกระเป่า ให้หวลระลึกถึงวัยเ๊อ๊าะๆ ที่ยัง อยู่ในช่วงหนุ่มสาว โดยใช้เพลงในยุคปี 1950-1960 เป็นที่ชื่นชอบเห็นผลทันตา เห็นแววตาท่าน สว. บนใบหน้าระบายด้วยรอยยิ้ม มี่ความสุขมากขอบอก เลยนำมาฝากให้สว.ทุกท่าน ได้รับบรรยากาศนี้ด้วยค่ะ อ่านต่อ »Main: 0.1758930683136 sec
Sidebar: 6.121985912323 sec