ไม่รู้-ไม่ชี้ ดี ไม่รู้แล้วชี้ทีหลังอย่าทำ

อ่าน: 2711

เมื่อวาน ๑ มิย. ๒๕๕๔ อาม่าได้หนังสีอ เิชิญประชุมและร่วมกิจกรรมของวุฒิอาสาฯ ในโครงการตามป้ายข้างล่าง ในวันที่ ๒ มิย. ๒๕๕๔ ณ วัดอาศรมธรรมทายาท(วัดหลวงตาแชร์) บ้านมอจะบก อ.สีคิ้ว ประธานฯ ได้เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้นำสื่อมาถ่ายวีดิทัศน์กิจกรรมของวุฒิฯ ในวันนี้พร้อมทั้งขอเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นค่ารถ ค่าเบี้ยเลี้ยงและ ค่าอาหาร ค่าประชุมในการทำกิจกรรม อาม่าเพิ่งทราบจากที่ประชุมในวันนี้เอง ..งงมากๆ

และได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ตามป้ายข้างล่าง เพื่อให้มีคนมาเยอะๆ แต่ที่เห็นใจมากๆ คือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต ๕ จ.นครราชสีมา ที่อาม่าคุ้นเคย  และโรงพยาบาลสีคิ้ว ที่มาในวันนี้ เพราะไม่ได้รับความสนใจจาก ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เพราะไม่มีชาวบ้าน และเกษตรกรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมาเลย คงมีแต่แขกที่ได้รับเชิญมาตามป้าย หนักหน่อยก็ ว.เกษตรและเทคโนโลยีสีคิ้ว ที่รับจ้างปลูกข้าวในท่อซีเมนต์วันนี้ แล้วก็ทำโดยที่ไม่มีการศึกษาการปลูกข้าวไร้สารพิษต้นเดี่ยวในท่อซีเมนต์ ความชัดเจนเรื่องตรวจวิเคราะห์ดิน ทั้งวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยวเต็มท่อซีเมนต์ การดูแลรักษาต่อไป

ปลูกข้าวไร้สารพิษในท่อซีเมนต์ด้วยเหตุผลเพราะสามารถดูแลให้ปลอดสารพิษได้สะดวก และสามารถปลูกได้แม้ไม่มีดินที่จะปลูก โดยอ้างว่าใช้วิธีปลูกในท่อซีเมนต์แบบอาม่า ที่วุฒิอาสาหลายท่านเคยมาดูที่บ้าน และเคยเข้ารับฝึกอบรมการปลูกข้าวต้นเดี่ยวโดยใช้แหนแดงและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ที่อาม่าจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรบ้านใหม่อุดม อ.หนองบุญมาก และจัดฝึกอยรมอีกหลายหลักสูตรตามความต้องการของชุมชน เนื่องจากการทำงานของอาม่า คือการทำงานแบบจิตอาสา ทำแล้วมีความสุข โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ จากเทคโนธานี มาโดยตลอด อาม่าแค่จัดหาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่คุณค่าทางอาหารสูง มีดัชนีน้ำตาลต่ำเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และคนทั่วไป คือข้าวหอมมะลิแดง ที่อาม่าศึกษาค้นคว้ามานาน และเคยไปออกรายการไทยมุง ถ้าใครติดตามงานอาม่าก็คงรู้ว่า อาม่าสนใจเรื่องข้าวมานานแล้ว เมื่อวุฒิอาสาฯ จะทำโครงการฯ ที่วัดอาศรมธรรมทายาท และอยากได้พันธุ์ข้าวหอมมะลิแดง ไปปลูกเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร้สารพิษในวงบ่อซีเมนต์ อาม่าก็ให้ไป พร้อมทั้งแนะนำวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว และการดูแล อย่างละเอียด แก่วุฒิฯ กลุ่มที่มารับพัันธุ์ข้าวและมาดูงานที่บ้านอาม่าแล้ว ไปเพาะกล้าเตรียมการเพื่อปลูกข้าวในท่อซีเมนต์ ที่ไปจ้างให้วิทยาลัยเกษตรฯ ไปดำเนินการ รวมค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุปลูกข้าว และท่อซีเมนต์ เ็้ป็นเงิน หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาท โดยขอเก็บจากวุฒิอาสาฯทุกคนที่มาวันนี้ บางคนไม่ทราบมาก่อนว่าต้องสมทบทุนในครั้งนี้สร้างความอึดอัดใจให้กับหลายๆ คนมาก หลายคนบ่นบอกอาม่าว่าที่มาวันนี้ ต้องการมาพบอาม่า เพราะอยากเจอ อยากเรียนรู้เรื่องปลูกข้าวต้นเดี่ยว อาม่าก็บอกว่าอยากเรียนรู้ก็มาได้เสมอ บ้านอาม่าเป็นบ้านซ่อนความรู้ไว้เยอะแยะมาค้นหาได้ตลอด เหมือนเกษตรกรจากทั่วสารทิศเขามาหา มาแรกเปลี่ยนเรียนรู้และได้ แหนแดง พันธุ์ข้าว สมุนไพร ผลไม้ติดไม้ติดมือกลับไปทุกคน และทุกครั้ง เพราะยิ่งให้ยิ่งมีมากค่ะ

ผู้รับผิดชอบในการสอนปลูกข้าว……ว.เกษตร ฯสีคิ้ว ท่านบอกว่าเป็นลูกชาวนาไม่เคยดำนา วันนี้จะมาสอนวิธีปลูกข้าวต้นเดี่ยว นำกล้าที่เพาะในแผงดึงออกมา แล้วบอกว่ากล้าต้องเพาะ ๒๐ วัน เมื่อเอาดินน้ำใส่ท่อ ที่เตรียมไว้แล้ว ให้้แยกต้นกล้าเป็นต้นเดี่ยว จับแล้วปักดำให้ลึกสองนิ้ว ปลูกเป็นรูปสามเหลี่ยมเรื่อยๆ ให้ห่างหนึ่งคืบจนเต็มท่อเป็นอันเสร็จ ดังภาพและมีการถ่ายทำวิดิทัศน์วิธีปลูกไว้เผยแพร่ต่อไป ประธานวุฒิฯ มอบหมายให้ ว.เกษตรฯ เป็นคนดูแล ได้ยินเสียงตามหลังมาว่าดูแลอย่างไร?….ไม่เสียงตอบจากเจ้าของโครงการ หลังจากนั้นภาคบ่ายมีการประชุมต่อ ทางสภาพัฒน์ ถามว่าทางวุฒิฯ มีการลงไปช่วยชาวบ้านอย่างไร ทำอย่างไร และสร้างเครือข่ายเศรษฐกิบพอเพียงอย่างไร คุณหมอเจ้าของโครงการก็ลุกขึ้นตอบ พูดเรื่องสุขภาพ ของตัวเองแล้วการดูสุขภาพตัวเองแล้วสอนให้กินข้าวกล้อง หมอเป็นมะเร็งตอนนี้ดูแลรักษาโรคมะเร็งด้วยข้าวกล้อง และพืชผักปลอดสารพิษปลูกเอง(สั่งให้คนปลูกในที่ห่างไกล) ถามอย่างตอบอย่าง คนฟังก็ต้องฟัง ในที่สุดก็จบลงปิดประชุม แล้วเดินทางกลับคุณถนอมศรี ประธานวุฒิฯ ถามว่างานวันนี้เป็นอย่างไร เมื่อถามอ่าม่าก็บอกความจริง เสียงสะท้อนที่แท้จริง และการอ้างอิงวิธีปลูกข้าวต้นเดี่ยว ที่ไม่เคยศึกษาค้นคว้า แถมอ้างอิงว่าเป็นวิธีกาแบบอาม่า อ้างผิดๆแบบนี้ อาม่าก็แย่ซิ ต่อไปใครเขาจะเชื่อถืออาม่า ถ้าประธานวุฒิอาสาฯ อยากรู้ว่าการปลูกข้าวในท่อซีเมนต์ เป็นอย่างไร เวลามาส่งอาม่าก็แวะดูข้าวต้นเดี่ยวที่บ้านก็ได้ (เพราะท่านไม่ถนัดอ่านเวปบล็อก หรือใช้เฟสบุค )สำหรับเครือข่ายอาม่ามีทั่วประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในโลกไซเบอร์ตลอดอยู่แล้ว ไม่รู้แล้วชี้ทีหลังอย่าทำ มันหมดสมัยแล้ว คนสูงวัยที่เขามีคุณภาพมีเยอะค่ะ แต่มักไม่ออกนอกหน้าชอบทำงานติดทองหลังพระ เด็กรุ่นใหม่ก็มีทั้งคุณภาพและมีจิตอาสามากมาย อาม่าไม่ห่วง กลุ่มจิตอาสาของอาม่ามีเยอะ มีทั้งปราชญ์ชาวบ้านเป็นเพื่อนเป็นพวกพ้องกันทำงานช่วยเหลือกันมาตลอด มีนักวิชาการจิตอาสาสูงอีกเยอะที่อาสามาช่วยงานอาม่า ถึงเวลาเมื่อไหร่ได้ช่วยแน่ค่ะ

« « Prev : งานจิตอาสาในฐานะวุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.นครราชสีมา 2

Next : วัฒนธรรม ลูกศิษย์- อาจารย์ที่ปรึกษาจีออ มช. » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

122 ความคิดเห็น

 • #1 maeyai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 มิถุนายน 2011 เวลา 7:38

  อาม่าทดลองปลูกไว้กี่ถังซีเมนต์คะ ต้องรดน้ำทุกวันเหมือนต้นไม้ทั่วๆไปหรือเปล่า คาดว่าผลผลิตต่อหนึ่งวงถังซีเมนต์จะประมาณสักเท่าไหร่คะ เพิ่งเป็นสมาชิกลานปัญญาไม่นาน ได้เข้ามาอ่านเรื่องนาสาธิตในถังซีเมนต์เพียงสองบล็อค จึงไม่ทราบว่าอาม่าได้เขียนรายละเอียดไว้ในบล๊อคอื่นบ้างแล้วหรือยัง จะได้กลับไปอ่านอีก สนใจค่ะ

 • #2 Lin Hui ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 มิถุนายน 2011 เวลา 9:00

  ตอบแม่ใหญ่นะค่ะ ลองค้นข้อมูลในสารบันบันทึกของอ่ามาดูเขียนสอดแทรกไว้ในหลายๆ บันทึก และค้นในอินเตอร์เน็ตดูด้วยนะค่ะ
  สำหรับการปลูกข้าวที่อามาปลูกที่บ้าน เป็นการจำลองนาข้าวไว้ในบ้าน เพื่อตอบโจทย์ว่าไม่มีที่ก็ปลูกข้าวได้ ทดลองปลูกในภาชนะรูปแบบต่างๆ แบบกระสุนนัดเดียวยิงนกได้หลายตัวค่ะ
  ๑. เพื่อศึกษาวิจัยรูปแบบกรณีย์ศึกษา ปลูกข้าวที่บ้าน ติดตามศึกษาเก็บข้อมูลด้วยตัวเองอย่างมีระบบที่เชื่อถือได้ และทำได้ตลอดเวลา หากมีอะไรเกิด ขึ้น ตามหลักการศึกษาสิ่งที่มีชีวิตมีการเปลียงตลอดเวลา หากมีผลกระทบภายนอกที่คาดไม่ถึง
  ๒. เพื่อพิสูจน์ การลดภาวะโลกร้อน โดยลดแก๊สมีเทนสู่บรรยากาศ ที่เป็นผลพวงการปลูกข้าวนาดำแบบดั่งเดิม
  ๓. ลดต้นทุนการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ ดิน ที่เกินความจำเป็นในการทำนาดำตามวิถีดั้งเดิม
  ๔. ลดต้นทุนการผลิต ทั้งชีวิตและทรัพสินเงินทอง เป็นที่เชื่อถือได้
  ๔.๑ ลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว เพราะใช้น้อยมาก แค่เมล็ดพันธุ์ ๑ กก./๑ไร่ ที่มีผลงานวิจัยออกมาสนับสนุนแล้ว
  ๔.๒ ลดค่าปุ๋ยเพราะใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ(แหนแดงแดง) เป็นปุ๋ยมีชีวิตมีในธรรมชาติ ขยายพันธุ์ได้ง่ายมาก เธอที่เป็นนางฟ้าของต้นข้าวค่ะ
  ๔.๓ สร้างองค์ความรู้การการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว และใช้ในปริมาณที่ข้าวต้องการจริงๆ ในแต่ละระยะการปลูก เหมือนเลี้ยงลูกค่ะแม่ใหญ่ ข้าวก็จะแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรค
  ๕. เป็นการรักษาระบบห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติ
  ๖. ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืช เพราะไม่สามารถขึ้นได้ในแปลงนา
  ๗.แหนแดง เป็นอาหารที่ใช้เลี้ยงปลากินพืช เพราะมีโปรตีนสูงสามารถเลี้ยงปลาในแปลงนาได้ ยังใช้เป็นอาหารคนก็ได้ค่ะ คนโบรานเขาใช้ทำอาหารกินค่ะ
  วันนี้ขอตอบแม่ใหญ่แค่นี้ก่อนนะคะ่

 • #3 maeyai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 มิถุนายน 2011 เวลา 9:34

  ขอบคุณค่ะ จะกลับไปหาอ่านให้ครบค่ะ

 • #4 Lin Hui ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 มิถุนายน 2011 เวลา 10:58

  แม่ใหญ่มีอะไรให้ช่วย ขออย่าได้เกรงใจนะคะ ยิ่งปลูกฝังความงดงามในหัวใจเด็กๆ เป็นเรื่องที่ประเสริฐยิ่งค่ะ

 • #5 bangsai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 มิถุนายน 2011 เวลา 23:55

  เป็นอานิสงอย่างสูงเลยครับอาม่าครับ

 • #6 Lin Hui ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 มิถุนายน 2011 เวลา 19:22

  ขอบคุณค่ะน้องบางทราย

 • #7 Jefferson ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 กุมภาพันธ 2019 เวลา 2:42

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but
  after checking through some of the post I realized it’s new to
  me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 • #8 Leonard ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 กุมภาพันธ 2019 เวลา 5:44

  Financial advisors enterprise is individuals business.

 • #9 Helena ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 กุมภาพันธ 2019 เวลา 9:18

  All forms of investments include certain dangers.

 • #10 Maricruz ให้ความคิดเห็นเมื่อ 13 กุมภาพันธ 2019 เวลา 14:51

  This is true for investment recommendation as properly.

 • #11 Lorie ให้ความคิดเห็นเมื่อ 18 กุมภาพันธ 2019 เวลา 16:50

  All forms of investments include sure risks.

 • #12 Bernard ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 กุมภาพันธ 2019 เวลา 7:07

  Monetary advisors enterprise is folks business.

 • #13 Leonida ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 กุมภาพันธ 2019 เวลา 4:02

  Spot on with this write-up, I seriously believe that this web site needs much
  more attention. I’ll probably be returning to read
  through more, thanks for the info!

 • #14 Lyndon ให้ความคิดเห็นเมื่อ 26 กุมภาพันธ 2019 เวลา 4:17

  Hi there to every body, it’s my first pay a quick visit of this weblog; this
  web site includes awesome and genuinely good material in support of visitors.

 • #15 Dorothy ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 มีนาคม 2019 เวลา 8:37

  Its such as you read my thoughts! You seem to understand so much about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you just could do with some percent to pressure
  the message home a bit, but other than that, that is magnificent
  blog. An excellent read. I will definitely be back.

 • #16 Trisha ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 มีนาคม 2019 เวลา 15:39

  It’s actually a cool and useful piece of information. I’m glad
  that you shared this useful information with us.
  Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 • #17 Earle ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 มีนาคม 2019 เวลา 12:38

  This design is steller! You obviously know how to keep
  a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.

  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 • #18 Randy ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 มีนาคม 2019 เวลา 7:02

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it
  up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back down the road.
  All the best

 • #19 Matthew Linklater ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 มีนาคม 2019 เวลา 9:00

  Hi there, I enjoy reading through your article post.
  I wanted to write a little comment to support you.

 • #20 Aline ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 มีนาคม 2019 เวลา 8:56

  I do not know whether it’s just me or if everyone else experiencing issues with your blog.
  It looks like some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too?
  This might be a problem with my internet browser because I’ve
  had this happen previously. Cheers

 • #21 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 12 มีนาคม 2019 เวลา 10:01

  Hi there would you mind letting me know which web host you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I
  must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good
  internet hosting provider at a reasonable price?
  Cheers, I appreciate it!

 • #22 Kasha ให้ความคิดเห็นเมื่อ 12 มีนาคม 2019 เวลา 22:30

  Please let me know if you’re looking for a author for your site.
  You have some really good articles and I believe I would be
  a good asset. If you ever want to take some of the load off,
  I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an e-mail if interested. Kudos!

 • #23 Leandro Martins de Almeida ให้ความคิดเห็นเมื่อ 14 มีนาคม 2019 เวลา 1:07

  Awesome issues here. I am very glad to see your post. Thank you a lot and I
  am taking a look forward to touch you. Will you kindly
  drop me a e-mail?

 • #24 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 14 มีนาคม 2019 เวลา 1:26

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was
  curious what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty
  penny? I’m not very web smart so I’m not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly
  appreciated. Thanks

 • #25 Randy ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 มีนาคม 2019 เวลา 7:15

  It’s an amazing piece of writing for all the internet users;
  they will obtain advantage from it I am sure.

 • #26 https://bit.ly ให้ความคิดเห็นเมื่อ 16 มีนาคม 2019 เวลา 10:02

  Welcome to Morris Heating & Cooling Inc.

 • #27 http://tinyurl.com/ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 17 มีนาคม 2019 เวลา 17:16

  I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog
  that’s equally educative and entertaining, and without a
  doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue
  is something that too few people are speaking intelligently about.
  I am very happy that I came across this during my search for
  something regarding this.

 • #28 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 มีนาคม 2019 เวลา 5:16

  Hey there, You have done an excellent job. I’ll definitely digg it and
  personally suggest to my friends. I’m confident they’ll
  be benefited from this site.

 • #29 Leandro Martins de Almeida ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 มีนาคม 2019 เวลา 3:22

  I blog quite often and I really appreciate your information.
  This article has really peaked my interest. I’m going to book mark your site and keep checking for new information about once a
  week. I opted in for your Feed too.

 • #30 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 27 มีนาคม 2019 เวลา 1:55

  Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no back up.
  Do you have any solutions to stop hackers?

 • #31 http://tinyurl.com/y2t9s229 http://tinyurl.com/yytnmdbe http://tinyurl.com/y6d6h6tk http://tinyurl.com/y3pxn23p http://tinyurl.com/yyt9hz8v http://tinyurl.com/y4ujuktd http://tinyurl.com/y3gx3szt http://tinyurl.com/y6gc5sfv Americo Amadeu Filho ให้ความคิดเห็นเมื่อ 27 มีนาคม 2019 เวลา 9:30

  This is very interesting, You’re an excessively professional blogger.

  I’ve joined your feed and sit up for looking
  for more of your fantastic post. Also, I’ve shared your website in my social networks

 • #32 Grupo Coral ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 มีนาคม 2019 เวลา 10:06

  What’s up mates, how is all, and what you wish for to say concerning this article, in my view
  its really awesome in favor of me.

 • #33 Randolph ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 มีนาคม 2019 เวลา 17:45

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this fantastic blog!
  I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding
  your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share
  this blog with my Facebook group. Chat soon!

 • #34 Bichara Previc ให้ความคิดเห็นเมื่อ 30 มีนาคม 2019 เวลา 1:25

  I like the helpful information you provide in your articles.
  I will bookmark your blog and check again here frequently.
  I’m quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Good luck for
  the next!

 • #35 Elijah ให้ความคิดเห็นเมื่อ 30 มีนาคม 2019 เวลา 5:28

  magnificent points altogether, you just gained a emblem new
  reader. What might you recommend in regards to
  your post that you just made a few days in the past?
  Any sure?

 • #36 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 30 มีนาคม 2019 เวลา 13:52

  I believe what you posted was actually very reasonable.

  However, think on this, suppose you composed a catchier title?
  I am not saying your content is not solid., but suppose you added
  something that grabbed folk’s attention? I mean ลานทับทิม(อาม่า)
  » ไม่รู้-ไม่ชี้ ดี ไม่รู้แล้วชี้ทีหลังอย่าทำ is kinda boring.
  You should glance at Yahoo’s home page and note how they create
  post headlines to grab people to click. You might try adding a video or a pic or two to get
  people interested about what you’ve got to say. In my opinion, it could make your blog a little livelier.

 • #37 Shenna ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 เมษายน 2019 เวลา 15:58

  I don’t even know the way I stopped up here, but
  I thought this publish was great. I don’t recognise
  who you are but definitely you are going
  to a well-known blogger for those who are not already.
  Cheers!

 • #38 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 เมษายน 2019 เวลา 6:54

  I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an impatience over
  that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 • #39 http://tinyurl.com/ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 เมษายน 2019 เวลา 11:53

  Thanks for finally writing about >ลานทับทิม(อาม่า) > ไม่รู้-ไม่ชี้
  ดี ไม่รู้แล้วชี้ทีหลังอย่าทำ <Loved it!

 • #40 Leonardo Martins de Almeida ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 เมษายน 2019 เวลา 8:47

  Appreciation to my father who told me about this blog, this
  website is really awesome.

 • #41 Leonardo Martins de Almeida ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 เมษายน 2019 เวลา 1:42

  Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!
  Extremely useful information specially the last part :) I care for such info much.
  I was seeking this particular information for a long time.
  Thank you and best of luck.

 • #42 Leandro Martins de Almeida ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 เมษายน 2019 เวลา 5:51

  Hi there, I found your blog by the use of Google at
  the same time as searching for a related topic, your web site got here up, it looks
  good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just became aware of your blog via Google, and found that
  it is really informative. I am gonna watch out for brussels.

  I will appreciate should you proceed this in future.
  Lots of folks might be benefited out of your writing.
  Cheers!

 • #43 Leonardo Martins de Almeida ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 เมษายน 2019 เวลา 17:49

  Hi! I’ve been following your blog for a long time now and finally got the bravery to go ahead and
  give you a shout out from New Caney Tx! Just wanted to
  tell you keep up the excellent work!

 • #44 http://tinyurl.com/y63ooa86 ให้ความคิดเห็นเมื่อ 5 เมษายน 2019 เวลา 19:08

  I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very
  often inside case you shield this increase.

 • #45 Bichara Previc ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 เมษายน 2019 เวลา 10:07

  Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog web site?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 • #46 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 เมษายน 2019 เวลา 16:30

  continuously i used to read smaller articles or reviews which as well clear
  their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading at this time.

 • #47 http://tinyurl.com/yytuuvz6 ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 เมษายน 2019 เวลา 21:30

  Hi! I understand this is sort of off-topic but I needed to ask.
  Does managing a well-established blog such as yours require a lot of work?
  I am brand new to blogging but I do write in my
  diary everyday. I’d like to start a blog so I can easily share my
  experience and views online. Please let me know if you have any recommendations
  or tips for new aspiring bloggers. Thankyou!

 • #48 Dedra ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 เมษายน 2019 เวลา 22:46

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a
  amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you!
  However, how could we communicate?

 • #49 Joleen ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 เมษายน 2019 เวลา 16:22

  An intriguing discussion is definitely worth comment. I
  do think that you should write more on this subject matter, it might not
  be a taboo matter but usually folks don’t talk about these issues.
  To the next! All the best!!

 • #50 Dwight ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 เมษายน 2019 เวลา 11:59

  Great article. I will be experiencing some of these issues as
  well..

 • #51 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 เมษายน 2019 เวลา 16:18

  Very soon this site will be famous among
  all blogging and site-building visitors, due to it’s
  good articles

 • #52 Bichara Previc ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 เมษายน 2019 เวลา 0:48

  Aw, this was a very nice post. Spending some time and actual effort to produce
  a very good article… but what can I say… I procrastinate
  a lot and never seem to get nearly anything done.

 • #53 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 เมษายน 2019 เวลา 5:08

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your website to come back later
  on. All the best

 • #54 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 เมษายน 2019 เวลา 9:22

  It’s an awesome post for all the web people; they will take advantage from it
  I am sure.

 • #55 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 เมษายน 2019 เวลา 10:58

  First off I would like to say excellent blog! I
  had a quick question that I’d like to ask if
  you do not mind. I was curious to find out how
  you center yourself and clear your mind before writing.

  I’ve had a tough time clearing my thoughts in getting my ideas out.
  I do take pleasure in writing but it just seems
  like the first 10 to 15 minutes are wasted simply just trying
  to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Cheers!

 • #56 Ken ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 เมษายน 2019 เวลา 14:29

  Currently it looks like Expression Engine is the top blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 • #57 Porter ให้ความคิดเห็นเมื่อ 10 เมษายน 2019 เวลา 13:06

  Howdy! This post couldn’t be written any better!
  Reading through this post reminds me of my old room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this
  write-up to him. Fairly certain he will have
  a good read. Thank you for sharing!

 • #58 reputação online ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 เมษายน 2019 เวลา 19:19

  Thanks a bunch for sharing this with all folks you really recognize what you are speaking approximately!

  Bookmarked. Kindly additionally visit my web site =). We
  will have a link alternate arrangement between us

 • #59 Leandro Martins de Almeida ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 เมษายน 2019 เวลา 22:00

  always i used to read smaller articles or reviews which
  as well clear their motive, and that is also happening with this
  post which I am reading now.

 • #60 Susanne ให้ความคิดเห็นเมื่อ 13 เมษายน 2019 เวลา 17:21

  What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable
  experience regarding unpredicted feelings.

 • #61 Juliane ให้ความคิดเห็นเมื่อ 16 เมษายน 2019 เวลา 13:12

  I’m not sure exactly why but this weblog is loading extremely slow for
  me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?

  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 • #62 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 17 เมษายน 2019 เวลา 23:53

  It’s amazing in support of me to have a web site, which is useful in favor of my know-how.
  thanks admin

 • #63 Stella ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 เมษายน 2019 เวลา 1:52

  Wonderful website you have here but I was curious if
  you knew of any message boards that cover the same topics talked about here?
  I’d really like to be a part of online community where I can get
  comments from other knowledgeable individuals that
  share the same interest. If you have any recommendations, please let me
  know. Thanks a lot!

 • #64 Lasonya ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 เมษายน 2019 เวลา 5:27

  Hello everyone, it’s my first pay a visit at this website,
  and piece of writing is actually fruitful for me, keep up posting these types of articles.

 • #65 http://tinyurl.com/y6kz2lzs ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 เมษายน 2019 เวลา 6:39

  I’m not positive where you’re getting your information, however great topic.
  I needs to spend a while studying more or understanding more.
  Thank you for excellent info I used to be looking
  for this info for my mission.

 • #66 Arnold ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 เมษายน 2019 เวลา 12:22

  Hello there, I discovered your blog via Google at the same time as
  searching for a related subject, your web site came up, it seems to be good.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just became alert to your weblog thru Google, and located that it’s truly informative.
  I am going to be careful for brussels. I’ll be grateful in case
  you proceed this in future. Numerous people will likely be benefited from
  your writing. Cheers!

 • #67 Kléber Leite ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 เมษายน 2019 เวลา 13:06

  Pretty! This was an extremely wonderful post. Thank you for providing this information.

 • #68 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 เมษายน 2019 เวลา 22:53

  Hello to every one, as I am in fact keen of reading this blog’s
  post to be updated on a regular basis. It contains nice
  stuff.

 • #69 Carlos Eduardo Veiga Petrobras ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 เมษายน 2019 เวลา 5:22

  Yes! Finally something about ig.

 • #70 Dylan ให้ความคิดเห็นเมื่อ 21 เมษายน 2019 เวลา 1:28

  Thank you, I have recently been looking for info approximately this topic for a while and
  yours is the best I have came upon till now.
  However, what about the bottom line? Are you certain concerning the supply?

 • #71 http://tinyurl.com/ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 21 เมษายน 2019 เวลา 3:46

  Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know a
  few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its
  a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the
  same results.

 • #72 Dante ให้ความคิดเห็นเมื่อ 21 เมษายน 2019 เวลา 19:39

  Someone necessarily help to make significantly posts
  I might state. This is the first time I frequented your website
  page and up to now? I amazed with the research you made to create this actual submit amazing.
  Great job!

 • #73 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 22 เมษายน 2019 เวลา 5:39

  An impressive share! I have just forwarded this onto a friend
  who had been doing a little research on this. And he actually bought me breakfast because I discovered it for him…
  lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks
  for spending time to talk about this issue here on your website.

 • #74 http://tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 22 เมษายน 2019 เวลา 23:22

  Everything posted made a bunch of sense. However, what about this?

  what if you were to create a killer post title? I ain’t suggesting your information is not
  solid., however suppose you added something to possibly get a person’s attention? I mean ลานทับทิม(อาม่า) »
  ไม่รู้-ไม่ชี้ ดี ไม่รู้แล้วชี้ทีหลังอย่าทำ is a little boring.
  You might glance at Yahoo’s home page and see how they create news headlines to get viewers interested.

  You might try adding a video or a related pic or two to get readers interested about
  everything’ve got to say. In my opinion, it might
  make your website a little livelier.

 • #75 http://tinyurl.com/yxfshn95 ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 เมษายน 2019 เวลา 0:13

  It is truly a great and helpful piece of information. I’m
  satisfied that you just shared this helpful information with us.
  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 • #76 Theodore ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 เมษายน 2019 เวลา 12:18

  Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it ;) I’m going to come back yet again since
  I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may
  you be rich and continue to help other people.

 • #77 Umanizzare ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 เมษายน 2019 เวลา 10:29

  Great blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my
  website loaded up as fast as yours lol

 • #78 Ramon ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 เมษายน 2019 เวลา 11:48

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts.
  After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you
  write again very soon!

 • #79 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 เมษายน 2019 เวลา 14:22

  Hey! I realize this is somewhat off-topic but
  I needed to ask. Does operating a well-established website like yours take a massive amount
  work? I’m completely new to writing a blog however I do write
  in my journal on a daily basis. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and views online.
  Please let me know if you have any kind of ideas or tips
  for brand new aspiring blog owners. Thankyou!

 • #80 http://bit.ly/2TCeKF0 ให้ความคิดเห็นเมื่อ 26 เมษายน 2019 เวลา 2:04

  I think the admin of this site is in fact working hard
  in support of his site, as here every stuff is quality based stuff.

 • #81 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 27 เมษายน 2019 เวลา 13:53

  Hi just wanted to give you a quick heads up and let
  you know a few of the images aren’t loading correctly.

  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 • #82 bit.ly ให้ความคิดเห็นเมื่อ 28 เมษายน 2019 เวลา 6:01

  It’s perfect time to make some plans for the future
  and it is time to be happy. I’ve read this post and
  if I could I wish to suggest you some interesting things
  or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I desire to read even more things about it!

 • #83 http://bit.ly/ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 เมษายน 2019 เวลา 0:12

  Hi there, I wish for to subscribe for this webpage to obtain newest updates, thus where can i do it please
  help out.

 • #84 Cindy ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 เมษายน 2019 เวลา 5:27

  Appreciation to my father who informed me on the topic of this blog, this blog is in fact amazing.

 • #85 bit.ly ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 เมษายน 2019 เวลา 10:27

  Link exchange is nothing else except it is only placing the other person’s web site link on your page at
  suitable place and other person will also do similar for you.

 • #86 Leandro Martins de Almeida ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 เมษายน 2019 เวลา 16:50

  Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different
  subject but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!

 • #87 Gus ให้ความคิดเห็นเมื่อ 30 เมษายน 2019 เวลา 4:22

  Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog
  platform are you using for this site? I’m getting fed up of Wordpress because I’ve had issues with hackers and
  I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 • #88 Carlos Magno Nunes Barcelos ให้ความคิดเห็นเมื่อ 30 เมษายน 2019 เวลา 6:37

  Valuable info. Fortunate me I found your site by chance, and I am shocked why this accident didn’t took place in advance!
  I bookmarked it.

 • #89 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2019 เวลา 16:02

  magnificent submit, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector do not realize this.
  You should continue your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

 • #90 Serena ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:46

  Tremendous issues here. I’m very happy to see your post.
  Thanks a lot and I’m looking forward to contact
  you. Will you please drop me a e-mail?

 • #91 Jonna ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2019 เวลา 19:17

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be
  actually something which I think I would never understand.

  It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 • #92 Cassie ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2019 เวลา 7:18

  What’s up to all, it’s in fact a fastidious for me to go to see this
  website, it contains helpful Information.

 • #93 Geraldine ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2019 เวลา 14:44

  I’ve learn some just right stuff here. Definitely
  worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you place to make this
  sort of fantastic informative website.

 • #94 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2019 เวลา 17:18

  Good web site you have here.. It’s hard to find good quality writing like yours nowadays.
  I seriously appreciate people like you! Take care!!

 • #95 http://tinyurl.com/y4z2to3y ให้ความคิดเห็นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2019 เวลา 6:53

  I love what you guys tend to be up too. This type of clever work and exposure!

  Keep up the very good works guys I’ve included
  you guys to my own blogroll.

 • #96 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2019 เวลา 14:46

  Good day! I know this is kinda off topic but I’d
  figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog
  article or vice-versa? My website addresses a lot of the
  same topics as yours and I feel we could greatly benefit from
  each other. If you happen to be interested feel
  free to send me an email. I look forward to hearing from you!
  Excellent blog by the way!

 • #97 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2019 เวลา 7:24

  What’s up, I want to subscribe for this weblog
  to obtain latest updates, so where can i do it please help out.

 • #98 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2019 เวลา 22:02

  Thanks for the marvelous posting! I definitely enjoyed
  reading it, you are a great author.I will be
  sure to bookmark your blog and will eventually come back from now on. I want to encourage you to continue your
  great job, have a nice afternoon!

 • #99 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:08

  This is very attention-grabbing, You are an overly professional blogger.
  I’ve joined your rss feed and look ahead to in quest of extra of your fantastic post.

  Also, I have shared your web site in my social networks

 • #100 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2019 เวลา 5:55

  Undeniably believe that which you said. Your favorite justification seemed
  to be on the internet the simplest thing to
  be aware of. I say to you, I definitely get
  irked while people think about worries that they just don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects
  , people can take a signal. Will likely be back to get more.
  Thanks

 • #101 http://tinyurl.com/y2zhbc3z ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2019 เวลา 4:14

  Its not my first time to pay a visit this web page,
  i am browsing this site dailly and take nice data from here
  every day.

 • #102 Abbie ให้ความคิดเห็นเมื่อ 13 พฤษภาคม 2019 เวลา 22:44

  Thanks for your curiosity in Funding Recommendation.

 • #103 http://tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 1:36

  Good day! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions?
  Thanks

 • #104 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 4:05

  Hi! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to check it out.
  I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!

  Excellent blog and outstanding design.

 • #105 http://tinyurl.com/y4qrwcft ให้ความคิดเห็นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2019 เวลา 9:16

  Keep this going please, great job!

 • #106 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2019 เวลา 1:29

  Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would appreciate your work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 • #107 http://tinyurl.com/ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2019 เวลา 7:41

  Yes! Finally something about ig.

 • #108 Celesta ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2019 เวลา 17:46

  You’re so awesome! I do not believe I’ve truly read something like this before.
  So good to find another person with original thoughts on this topic.
  Seriously.. many thanks for starting this up.

  This web site is one thing that is needed on the web,
  someone with a bit of originality!

 • #109 Thurman ให้ความคิดเห็นเมื่อ 21 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:55

  Appreciation to my father who stated to me concerning this weblog,
  this blog is actually remarkable.

 • #110 Martin ให้ความคิดเห็นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:57

  It’s amazing to pay a quick visit this website and reading the views of all friends regarding this paragraph,
  while I am also zealous of getting knowledge.

 • #111 Drew ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2019 เวลา 14:40

  Wow! At last I got a website from where I be able to really obtain valuable information concerning my study and knowledge.

 • #112 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2019 เวลา 6:35

  Hey there! I’m at work browsing your blog from my
  new iphone! Just wanted to say I love reading your
  blog and look forward to all your posts! Keep up the great
  work!

 • #113 Klefer ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2019 เวลา 6:56

  Hi there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and personally
  suggest to my friends. I’m sure they will be
  benefited from this web site.

 • #114 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 มิถุนายน 2019 เวลา 3:19

  This article is really a nice one it assists new internet users, who are wishing in favor of blogging.

 • #115 https://tinyurl.com/y5uk5aob ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 มิถุนายน 2019 เวลา 11:44

  What’s up Dear, are you actually visiting this website on a regular basis,
  if so then you will without doubt obtain pleasant knowledge.

 • #116 Grupo Coral ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 มิถุนายน 2019 เวลา 14:47

  Hi to all, it’s actually a good for me to pay a quick visit this site,
  it consists of priceless Information.

 • #117 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 มิถุนายน 2019 เวลา 17:21

  I’m extremely impressed with your writing skills as well
  as with the layout on your weblog. Is this a paid theme
  or did you modify it yourself? Either way keep up
  the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays.

 • #118 http://tinyurl.com/ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 มิถุนายน 2019 เวลา 10:29

  you’re in reality a excellent webmaster. The web site loading
  velocity is incredible. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick.
  Furthermore, The contents are masterpiece. you’ve performed a great
  process on this topic!

 • #119 http://tinyurl.com/y2rzalnc ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 มิถุนายน 2019 เวลา 14:48

  Hi there, all the time i used to check webpage posts here early in the daylight, as i
  enjoy to find out more and more.

 • #120 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 มิถุนายน 2019 เวลา 19:56

  I could not refrain from commenting. Exceptionally well written!

 • #121 Jed ให้ความคิดเห็นเมื่อ 10 มิถุนายน 2019 เวลา 18:50

  Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Extremely helpful information particularly the last part :
  ) I care for such info much. I was seeking this particular information for
  a very long time. Thank you and good luck.

 • #122 Grupo Coral ให้ความคิดเห็นเมื่อ 10 มิถุนายน 2019 เวลา 22:00

  Hello there! I could have sworn I’ve visited this web site before but after
  going through some of the posts I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m certainly happy I stumbled upon it and I’ll be
  bookmarking it and checking back regularly!


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.27202987670898 sec
Sidebar: 1.8873381614685 sec