แวะกราบคารวะ วีรกรรมกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

โดย Lin Hui เมื่อ สิงหาคม 18, 2010 เวลา 22:19 ในหมวดหมู่ เรื่องเล่าของLin Hui #
อ่าน: 157371

17 สค.2553 เดินทางกลับจากการไปปฏิบัติงานวุฒิอาสาธนาคารสองนครราชสีมา
ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปเสริมสร้า้งความเข้มแข็งของชุมชน ผ่านกระบวนการจัดทำแผนชุมชนที่เชื่อมโยงแผนท้องถิ่น และแผนจังหวัด เพื่อการสร้างเครือข่ายการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระดับจังหวัดระหว่างกระทรวงมหาดไทย และวุฒิอาสาฯ
บ้านโนนกอก อ.สีดาเป็นหมู่บ้านสุดท้าย ที่เข้าไปทำการแลกเปรียนเรียนรู้ รับฟังปัญหา ร่วมกันมองจุดออ่อนจุดแข็ง ร่วมกันหาจุดร่วมที่จะช่วยกันพัฒนา ให้ชุมชนเข้มแข็ง กลับจากบ้านโนนกอก เส้นทางผ่านอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ จึงแวะเข้าไปกราบวีรสตรีวีรบุษผู้เอาเลือดเนื้อชีวิตเข้าแลกเพือปกป้องแผ่นดินจากการถูกยึดครอบครอง…. จนเกิดวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

ณ ทุ่งสัมฤทธิ์ ต.ทุ่งสัมฤทธิ์ อ.พิมาย.จ.นครราชสีมา ประวัติศาสตร์ทำให้เรารักชาติ หวงแหนแผ่นดิน วันนี้อยากให้เราทุกคนที่อยุ่บนแผ่นดินไทย โดยเฉพาะชาวโคราช ได้โปรดจดจำ วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ วีระสตรี วีระบุรุษทั้งชาวบ้านชาวเมือง ผู้มีความรักความสามัคคีปรองดองช่วยกันกู้บ้าน กู้เมืองให้ลูกหลานได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงทุกวันนี้ แล้วเราทำอะไรตอบแทนท่านบ้างแล้วหรือยัง

วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

ทุ่งสัมฤทธิ์

หลินฮุ่ยขอบกราบท่านวีระสตรี-วีระบุรุษ ผู้เสียสระชีวิตเลือดเนื้อรักษาแผ่นดินให้ลูกหลานได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะ

« « Prev : เสริมสร้า้งความเข้มแข็งของชุมชน

Next : การแลกเปลี่ยนเรียรู้นำมาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

12813 ความคิดเห็น