ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน

อ่าน: 2163

การช่วยกันคนละไม้ละมือ เพื่อช่วยโลกใบนี้ให้ยืดอายุให้นานที่สุด มีหลากหลายวิธี สุดแท้แก่กาละเทศะ

สำหรับอาม่าเลือกใช้วิธีนี้ค่ะ เลือกใช้พวงหรีดเคารพศพผู้ล่วงลับ ใช้ต้นไม้ค่ะดีๆ เป็นพวงหรีดค่ะ เป็นการสร้างบุญอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ล่วงลับ  เพราะต้นไม้จะยังคงเจริญเติบโตต่อไป และสร้างบุญให้สรรพสิ่งที่มีชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่อง กระสุนนัดเดียวยิงนกได้เป็นฝูงค่ะ

  • อับดับแรกใช้ต้นไม้แทนพวงหรีดดอกไม้สด แสดงความเคารพผู้ล่วงลับ
  • สร้างความเย็นตาเย็นใจให้แก่ผู้ มาร่วมงานเคารพศพ
  • สร้างจิตรสำนึกถึงโลกที่เราอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • เพิ่มออกซิเจน และลดคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงกลางวันค่ะ
  • ช่วยลดภาวะโลกร้อน หากทุกคนร่วมมือใช้ต้นไม้แทนพวงหรีดดอกไม้สด หรือดอกไม้แห้ง
  • ลดขยะ
  • นี่คือตัวอย่างเล็กๆ ที่อาม่าพอจะทำได้ค่ะ

อาม่าจะดีใจมากๆ หากบันทึกนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ ลูกศิษย์ เพื่อน พ้องน้องพี่ทั้งหลาย นำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ในยุคเศรษฐกิจพอเพียง


ความมั่นคงทางอาหาร 28(ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

อ่าน: 2363

คุณจักริน เชิดฉาย ประธานหอกาค้าจังหวัดนครราชสีมาได้นำโครงกาีร “เกษตรพอเพียง ๑ ไร่ ๑ แสน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงฯ ในวโรกาสพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ” ที่ทางกรรมการฝ่ายส่งเสริมเศรษฐิจพอเพียงหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา คุณ พิสิษฐ์ นาคำ ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ จัดทำขึ้น เพื่อเข้าร่วมกับทางจังหวัด  ในพิธึลงนามบันทึกความร่วมมือ “ชาวโคราชน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต ถวายพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๔ “  วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิกามูลนิธิชัยพัฒนา เป็นสักขีพยาน

ก่อนพิธีลงนามฯ  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้บรรยายพิเศษ ปรัชญาของเศรษฐิจพอเพียงมิติทางสังคม เป็นการบรรยายที่ฟังแล้วทั้งสนุกและได้ความรู้สึกที่ตรงไปตรงมาอย่างชัดเจน อาม่าชอบการอธิบายความเรื่องของปรัชญาฯ ที่เป็นภาษาลาว “การพัฒนาทุกซอกทุกแนว ” เป็นภาษาง่ายๆเข้าใจได้ทันที่ เป็นธรรมชาติง่ายๆ  แค่รู้จักพื้นฐานของชีวิต คือรู้จักตัวเราเอง รู้จักโลกใบนี้ที่เราอยู่ประเทศที่เราอยู่ แล้วเราจะใช้โลกที่เราอยู่อย่างไร คือใช้ ดิน น้ำ ลม ไฟ อย่างไรในชีวิตทุกด้าน อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติ ไม่บริโภคเกินความจำเป็น เราใช้ทรัพยากรของประทศอยู่ตลอดเวลา เราต้องช่วยกันรักษาแผ่นดิน(ทรัพยากร)คือรักษาชีวิต

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมาย ๑. เพื่อการพัฒนาที่สมดุล ๒. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓. เพื่อการพัฒนาที่มีภูมิคุ้มกัน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน( ต้องสร้างการบริหารความเสี่ยง) ภายใต้เงื่อนไขความรู้ คือรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และเงื่อนไขคุณธรรม คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีสติปัญญา รู้จักแบ่งปัน นำไปสู่ชีวิต /เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

ความพอดีด้านจิตใจ                                   ความพอดีด้านเศรษฐกิจ

๑. มีจิตใจเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้                 ๑. มุ่งลดรายจ่าย

๒. มีจิตสำนึกที่ดี                                  ๒. ยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้

๓. มองโลกอย่างสร้างสรรค์                      ๓. ไม่ใช้จ่ายเกินตัว เกินเงินที่หามาได้

๔. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่                                  ๔. หารายได้เพิ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไป

๕. ประณี ประนอม                                ๕. หลีกเลี่ี่ยงการก่อหนี้โดยไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า

๖.ยึดประโยชน์สุข                                 ๖. บริหารความเสี่ยง


ร้านอาหารเล็กๆ ที่เป็นยิ่งกว่าร้านอาหาร

อ่าน: 313540

ด้วยอัธยาศัยที่งดงาม ของคู่หนุ่มสาวคู่หนึ่ง แต่มีอะไรที่น่าค้นหาอย่างยิ่ง หลังจากได้รับการแนะนำให้รู้จักกัน ที่กาแฟอาม่าเมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา เท่าที่คุยด้วยในเวลาสั้นๆ ทำให้อยากไปดูร้านอาหารของเขาทั้งคู่ ที่ด่านเกวียน วันที่ 16 มค.เป็นวันครูเสียด้วย ในเมืองรถติดมาก เราหนีความจอแจออกนอกเมืองค่ะ หมียักษ์ไม่รอช้ารีบปฏิบัติหน้าที่ตามธรรมชาติ อาม่ารีบโทรฯบอกเจ้าของร้านทันที เพื่อบอกกล่าวเล่าแจ้งให้ทราบว่า จะไปทานอาหารกลางวันที่ร้าน ปรากฏว่าเจ้าของร้านดีใจมาก ทั้งที่มีงานที่ต้องออกไปคุมงานนอกสถานที่ แต่ขออยู่รอพบเราค่ะ อาม่ากับ เจ้าของร้าน(ใส่เสื้อสีดำ)ค่ะ กำลังเปิดดูบล็อกของหมียักษ์ และของอาม่าค่ะ

mom&meaw

อ่านต่อ »


วันงานปีใหม่ที่มีบุญมาถึงหน้าบ้าน

อ่าน: 2656

หลังจากทำบุญตักบาตรอาหารแห้งในวันปีใหม่ของหมู่บ้าน ในตอนเช้า ตอนเดินกลับบ้าน ถือโอกาสแวะทักทายร้านขายน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ ผู้ที่มีจิตอาสาช่วยใส่บาตรพระให้เป็นประจำ เมื่อแจ้งความจำนงว่าจะใส่บาตร…..วัน  เพราะมีพระวันละองค์ที่มาบิณทบาตรแถวนั้นเป็นประจำ โดยฝากเงินไว้จ่ายค่าของที่ช่วยจัดหาใส่บาตรให้ พอเจอหน้ารีบบอกว่ายังคงเหลืออีกวันค่ะอาจารย์

อ่านต่อ »


ให้รู้เสียมั้งว่า เหมียวเป็นไผ

อ่าน: 1811

เรื่องน้องเหมียว “คุณเหมียวน้องแมวสุดเลิฟ” ที่อยากนินทาให้ฟัง พักหลังๆ น้องเหมียวดูเหมือนจะกินอาหารเม็ดอย่างเดียว จากที่เคยชอบกินหมู กินไก่ ซึ่งมักจะมาขอเวลาที่ หลินฮุ่ยทำครัว

มาถึงตอนนี้ น้องเหมียวเปี้ยนไป๋ เมินเนื้อหมูเนื้อไก่สดที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆให้ ส่วนเนื้อปลาแซลมอลและปลาเก๋าที่แกะให้กิน เป็นของเหลือ(ที่ตั้งใจแบ่งให้) น้องเหมียวไม่ปฏิเสธค่ะ เมื่อวานตอนเย็น แกะปลาทูให้ตั้งใจให้น้องเหมียว ถึงเวลาน้องเหมียวมาขออาหาร รีบนำถ้วยเนื้อปลาทูไปให้ ตอนแรกน้องเหมียวก็เดินตามต๋อยๆ… พอเอาถ้วยวางลง เห็นเป็นเนื้อปลาทูเท่านั้น น้องเหมียวถึงกับเผ่นวิ่งหนี คงนึกในใจซิว่าให้รู้เสียมั้งว่า เหมียวเป็นไผ พอกลับเข้ามาที่โต๊ะอาหารมาเล่าให้หมียักษ์ฟัง เสียงระเบิดหัวเราะดังสนั่นพร้อม วลีเด็ดสุดยอดต้อนรับสัปดาห์แรกของ ปี 2553

ให้รู้เสียมั้งว่า เหมียวเป็นไผ ฮาจริงๆ….อยากจะ…..แล้วใครกันที่ทำให้น้องเหมียวเปี้ยนไป๋ ได้ถึงเพียงนี้ …555555Main: 0.059319019317627 sec
Sidebar: 6.1544849872589 sec