รางวัลนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศ

อ่าน: 2742
รางวัลนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศ

อาม่าขอยกย่องคนทำดี ” โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการและทุพพลภาพ “ของ อบต. บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ นายณรงค์ เที่ยงคำ นายก อบต.บ้านยาง ที่พบกันครั้งแรกบนเวที่ เป็นวิทยากร ในหัวข้อ ร้อยเรื่องเล่าและก้าวต่อไป การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒

อาม่าเห็นแววคนเก่งตั้งแต่อยู่บนเวที่แล้วค่ะ เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน เบิกบานใจ นับเป็นบุญของอาม่าที่โอกาสได้เจอคนดีๆ หลายคนบนเวทีนี้ และหลังจากลงจากเวทีแล้ว นายกฯ ผู้นี้ยังตามมาคุยต่อ ขอเป็นลูกอาม่าเลยค่ะ เราคงมีวาสนาได้ทำดีร่วมกันแน่นอนค่ะ

อาม่าติดตามข่าวลูกชายคนใหม่นี้อย่างชนิดติดขอบเวทีเลยค่ะ ข่าวล่าสุดจาก นสพ.เดลินิวส์ ๑๒ กย. ๒๕๕๒
ปลื้ม! ‘อบต.บ้านยาง’ คว้ารางวัลดีเด่น

จากผลของโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการและทุพพลภาพของ อบต.บ้านยาง ช่วยสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้พิการในพื้นที่ ทำให้โครงการนี้ได้รับ รางวัลนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศ จากการเข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ (กองทุน อบต./เทศบาล) โดยได้รับโล่เกียรติยศจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี สร้างความปลื้มปีติแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและถือเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่ง ของการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงรวมทั้งกลุ่มผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม.

นายนายก อบต.บ้านยาง คุณ ณรงค์ เที่ยงคำ เพิ่งเป็นนายกเมื่อต้นปี 2551 นี้เอง แต่ผลงานดีเด่นเหลือเกินได้รับรางวัลมากมาย ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติค่ะ นี่แหละนายก อบต. ที่ประชาชนต้องการค่ะ

ท่านคือ อดีตหัวหน้าหน่วยป้องกันและดูแลรักษาป่าที่ ชย. 4 จ.ชัยภูมิ เมื่อ 20 กว่าปี มาก่อน ดูแลสิ่งแวดล้อม ดูแลทรัพยากร ท่านจึงเข้าใจการทำงาน แบบเข้าถึง เข้าใจ แล้วพัฒนา ซึ่งก็ได้รับความสำเร็จ และเป็นบุคคลตัวอย่างของสังคมค่ะ ที่อาม่าชื่นชมมากค่ะ


เรื่องเล่าต่อมุกดาหารที่รัก

อ่าน: 2450

มุกดาหารเป็นเมืองสงบน่าอยู่มากค่ะ มีวัดวาอารามที่น่าสนใจมากค่ะ  โดยเฉพาะวัดศรีมหาโพธิ์ ที่มีสิมไม้เก่าแก่ มีจิตกรรมฝาผนังที่เป็นฝีมือชนชาติเผ่าพันธุ์เดียวกัน กับพวกเราชาวอิสาน เพียงแต่มีลำน้ำโขงไหลผ่านแบ่งเส้นเขตประเทศ แท้ที่จริงรากเง่าวัฒนธรรมเดียวกัน วิถีชีวิตที่เหมือนกัน แต่ที่น่าเสียดายยิ่งคือการปรับปรุงพื้นที่ การบูรณะวัดแห่งนี้ควรได้รับการพิจารณาให้เหมาะสม สอดคล้องกับศิลปดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เด่น ของพี่น้อง บ้าน หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

สิมที่มีรูปวาดโบราณ

อาม่าเลยสรุปวัดศรีมหาโพธิ์ ด้วยภาพมาให้ดูนะค่ะ มีโบราณสถานที่สำคัญ มีอาคารเก่าแก่ที่งดงาม ขณะเดียวกันก็มีสร้างเพิ่มเติม ที่ดูแล้วขัดกับความงามของศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมค่ะ โดยเฉพาะตัวสิม หรือโบสถ์ที่เก่าแก่ ที่มีภาพวาดล้ำค่า อันเป็นที่มาของค่าย ศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง ตอน”ฮูบแต้มแคมของ” ของน้องออต ซึ่งอาม่าได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากมายเหลือเกิน อาม่าไม่ละเลยที่จะให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ซึ่งช่วยงานศิลปได้ค่ะ และสอนให้น้องออต ผู้ที่นอกจากไม่ชอบตัวเลข กลับมาชอบตัวเลข และนำตัวเลขมาใช้กับงานศิลปได้อย่างคล่องแค่ลว โดยหลีกเลี่ยงศัพท์ที่สูงส่ง(คณิตศาสตร์) ที่ส่งผลต่อเด็กที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์เป็นอย่างมากค่ะ อาม่าใช้ได้ผลกับคนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ ให้กลับมาใช้ตัวเลขอย่างมีความสุข เด็กๆ ได้เรียนรู้รากเง่าของบรพบุรุษที่สั่งสมความอัจฉริยภาพมาช้านาน สืบทอดกันมาจนได้ชื่นชมกัน ซึ่งก่อให้เกิดภาคภูมิใจ อ่านต่อ »


เตรียมบันทึก มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

อ่าน: 3084

บริหารร่างกาย

เมื่อเช้าอาม่า ออกกำลังกายตั้งแต่เช้า พอให้เส้นสายยืดตัวก่อนลงมาทำอาหารเช้า หลังรับประทานอาหาร เช้า เสร็จ รีบทำการบ้านที่เคยรับปากกับครูบาไว้เรื่อง ที่ครูบาฯ จะไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ลืมถามไปว่าสอนระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา จะได้เตรียมให้ได้เหมาะสมค่ะ เรื่อง “มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม” ตอนนี้อ่านหนังสือ The State of the Environment ของ United Nations Environment Programme จบแล้วกำลังอ่านเล่มอื่นๆ ต่อ หยิบหนังสือ”ทรัพยากรชีวภาพ” เส้นทางสู่เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์กรมหาชน) เพื่อนำมาศึกษาทำความเข้าใจ จะได้สรุปให้ตรงประเด็น

ตั้งใจเขียนบันทึกนี้ไว้ในลานเจ๊าะแจ๊ะ เพื่อเปิดโอกาสใ้ห้ชาวเฮได้ร่วมด้วยช่วยกัน มาปรับเติมเสริมข้อมูลตามสไตล์สหเฮด แต่ทำอย่างไรๆ  ก็ไม่สามารถโพสได้ มีข้อความบนแถบสีเหลืองว่า “บันทึกถูกปรับปรุง” ได้พยายามจนสุดความสามารถก็โพสไม่ได้ ไม่ว่าจะเข้าไปเอาดราฟออกมาแล้วเผยแพร่ใหม่ก็ไม่สำเร็จ จึงคัดลอกมาไว้ในลานทับทิม จึงสามารถโพสได้ เลยทำให้เข้าใจว่า คงถูกจัดให้เป็นเรื่องสว่นตัว พักหลังไม่สามารถติดต่อครูบาได้ทั้งทางโทรศัพท์ และทาง เอมฯได้ ก็ไม่ทราบว่าจะติดต่อทางไหนได้อีก หากไม่สะดวกช่วยแนะวิธีด้วยค่ะMain: 0.045750141143799 sec
Sidebar: 7.2312769889832 sec