ความมั่นคงทางอาหาร 28(ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

อ่าน: 2342

คุณจักริน เชิดฉาย ประธานหอกาค้าจังหวัดนครราชสีมาได้นำโครงกาีร “เกษตรพอเพียง ๑ ไร่ ๑ แสน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงฯ ในวโรกาสพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ” ที่ทางกรรมการฝ่ายส่งเสริมเศรษฐิจพอเพียงหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา คุณ พิสิษฐ์ นาคำ ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ จัดทำขึ้น เพื่อเข้าร่วมกับทางจังหวัด  ในพิธึลงนามบันทึกความร่วมมือ “ชาวโคราชน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต ถวายพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๔ “  วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิกามูลนิธิชัยพัฒนา เป็นสักขีพยาน

ก่อนพิธีลงนามฯ  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้บรรยายพิเศษ ปรัชญาของเศรษฐิจพอเพียงมิติทางสังคม เป็นการบรรยายที่ฟังแล้วทั้งสนุกและได้ความรู้สึกที่ตรงไปตรงมาอย่างชัดเจน อาม่าชอบการอธิบายความเรื่องของปรัชญาฯ ที่เป็นภาษาลาว “การพัฒนาทุกซอกทุกแนว ” เป็นภาษาง่ายๆเข้าใจได้ทันที่ เป็นธรรมชาติง่ายๆ  แค่รู้จักพื้นฐานของชีวิต คือรู้จักตัวเราเอง รู้จักโลกใบนี้ที่เราอยู่ประเทศที่เราอยู่ แล้วเราจะใช้โลกที่เราอยู่อย่างไร คือใช้ ดิน น้ำ ลม ไฟ อย่างไรในชีวิตทุกด้าน อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติ ไม่บริโภคเกินความจำเป็น เราใช้ทรัพยากรของประทศอยู่ตลอดเวลา เราต้องช่วยกันรักษาแผ่นดิน(ทรัพยากร)คือรักษาชีวิต

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมาย ๑. เพื่อการพัฒนาที่สมดุล ๒. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓. เพื่อการพัฒนาที่มีภูมิคุ้มกัน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน( ต้องสร้างการบริหารความเสี่ยง) ภายใต้เงื่อนไขความรู้ คือรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และเงื่อนไขคุณธรรม คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีสติปัญญา รู้จักแบ่งปัน นำไปสู่ชีวิต /เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

ความพอดีด้านจิตใจ                                   ความพอดีด้านเศรษฐกิจ

๑. มีจิตใจเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้                 ๑. มุ่งลดรายจ่าย

๒. มีจิตสำนึกที่ดี                                  ๒. ยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้

๓. มองโลกอย่างสร้างสรรค์                      ๓. ไม่ใช้จ่ายเกินตัว เกินเงินที่หามาได้

๔. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่                                  ๔. หารายได้เพิ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไป

๕. ประณี ประนอม                                ๕. หลีกเลี่ี่ยงการก่อหนี้โดยไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า

๖.ยึดประโยชน์สุข                                 ๖. บริหารความเสี่ยง

« « Prev : ความมั่นคงทางอาหาร 27(บรรยายพิเศษโดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล)

Next : ความมั่นคงทางอาหาร29 (สภากาแฟครั้งที่4/2554 ) » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

10 ความคิดเห็น

 • #1 Panda ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 เมษายน 2011 เวลา 14:55

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณ์ ต้องมีเงื่อนไขที่ ๓ คือ “ความเพียร” อยู่ด้วย
  http://gotoknow.org/blog/phyto/430375

 • #2 Lin Hui ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 เมษายน 2011 เวลา 20:21

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง version ที่ได้รับฟังจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ผู้ทำงานถวายในหลวงตลอดเวลานานกว่าสี่สิบปี ผู้ใกล้ชิดและเข้าถึงปรัชญาอย่างถ่องแท้ และถ่ายทอดง่ายๆ เป็นเรื่องธรรมดาๆ เป็นธรรมชาติที่ทุกคนเข้าใจได้ แต่นักวิชาการไปจินตนาการ ตีความจนสับสน จนเป็นปัญหา แต่ชาวบ้านคนธรรมดาเข้าใจและปฏิบัติโดยเป็นเรื่องธรรมชาติ และมีชีวิตที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และมีรายได้เพิ่มค่อยเป็นค่อยไปอย่างยั่งยืน

 • #3 bangsai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 เมษายน 2011 เวลา 0:42

  ผมเคยมีส่วนใกล้ชิดท่าน ดร.สุเมธสมัยที่ท่านเป็นเป็นเลขาสภาพัฒน์ ตอนนั้นผมทำงานโครงการจัดหาน้ำไทย-ออดเตรเลียที่ขอนแก่น โดยสภาพัฒน์เป็นเจ้าของงาน ผมชอบท่านมากครับ ทราบว่าคุณแม่ท่านเป็นต้นเครื่อง หรือผู้ปรุงอาหารให้วังครับ

 • #4 Lin Hui ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 เมษายน 2011 เวลา 10:35

  ค่ะคุณแม่ท่านใจดีมากๆค่ะ ท่านจะทราบว่ารองผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์เป็นอิสลาม ท่านจะทำอาหารอิสลามมาให้ค่ะ บางครั้งก็จะมาเยี่ยมที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯค่ะ

 • #5 ป้าหวาน ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 เมษายน 2011 เวลา 9:54

  สาธุ ขออนุญาต คัดลอกเก็บไว้ค่ะ ด้วยความเคารพ และ ขอบพระคุณค่ะ

 • #6 Lin Hui ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 เมษายน 2011 เวลา 12:22

  ด้วยความเต็มใจค่ะป้าหวาน แต่แปลกใจที่ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์จากชาวเฮ แม้แต่คนเดียวที่มาจัดเฮที่ใกล้บ้านอาม่า ….อิอิ เลยไม่ต้องแลกตังค์ ฮาๆ….

 • #7 ป้าหวาน ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 เมษายน 2011 เวลา 15:51

  ฮาๆ ป้าหวานคลับคล้ายคลับคลาว่าอาม่าไม่ว่างค่ะก็เลยไม่ได้โทร แต่แอบคิดถึงอยู่ ไปคราวนี้โปรแกรมกระชับเวลาติดต่อกัน ไม่มีเวลาพักหรือรอเวลาตอนไหนเลย รถวิ่งตามกันเป็นขบวน4-6คัน พร้อมแล้วออก ๆ อดไปไหนนอกเส้นทางเลยค่ะ อยากจะแวะไปหาอาม่าอากงก็อดเลย

 • #8 Coach Purses Outlet ให้ความคิดเห็นเมื่อ 27 กันยายน 2014 เวลา 16:37

  coach bags
  Coach Purses Outlet http://www.hardpresseditions.com/coach1.html

 • #9 Michael Kors Mcgraw Wallet ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 ตุลาคม 2014 เวลา 19:34

  Cheap Michael Kors Medium Sophie Messenger,Michael Kors Hardware Outlet,Wholesale Michael Kors Flap Wallet.

 • #10 Factory Coach Outlet Store ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2014 เวลา 17:17

  锘?Coach Factory Outlet Store wdV5hL4 bqF1C GifvgsJ qTwVtM, lOfEeQQI 30RH8L [url=http://www.growwithgreenstar.com/08Services/services.asp?key=coach-factory-store-outlet-online-25]Coach Factory Store Outlet Online[/url] mPl4YP0 pMTYK nKAyQCH NNdDWj, MfYZ0TkV 7o0IQ6 Coach Factory Online Outlet Store sroSEHt 24Akr FIFqV9I PNva1M, RgPOOJAm sL8qo5 TomMagMisuzu


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.059694051742554 sec
Sidebar: 0.063655138015747 sec