มาทำความรู้จักประเทศไทยกันเถอะ

อ่าน: 1165

ในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤติอย่างรุนแรง

จะทำให้เรารู้จักแผ่นดินเกิดของเราอย่างทะลุปรุโปร่ง..

ถ้าเราใส่ใจที่จะมองให้เห็น..ตายังไม่บอดสี

ก่อนหน้านี้มีวิกฤติในสังคม

เราก็ได้เห็นความเป็นไปในสังคมไทยว่ามีลักษณะผิดปกติกว่าที่เคยรู้จัก

ทำไมคนไทยถึงปิดกั้นถนน

ฝักฝ่ายต่างๆไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยกันได้

ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่อง ถึงจะแปลไทยเป็นไทยยังไงก็เถอะ

ไทยยังเขม็งขมันดึงดันไปเผาห้างสรรพสินค้า เผาศาลากลาง

ถ้าไม่เกิดวิกฤติเราจะไม่มีทางได้รู้เบื้องหลังความสับสนในสังคมไทย

:: ช่วงนี้เกิดวิฤติทางธรรมชาติ

อุทกภัยท่วมใหญ่ครึ่งแผ่นดิน

พื้นที่ลุ่มกลายเป็นทะเลสาบ

คนที่เคยอยู่อาศัยแต่ในพื้นราบกระเสือกกระสนหนีน้ำแทบปางตาย

วิถีชีวิตไทยเปลี่ยนขั้วกระทันหัน

ทุกอย่างล่มสลายไปกับสายน้ำในชั่วข้ามคืน..

โรงงานอุตสาหกรรมก็เพิ่งจะรู้ ..ว่า ตั้ ง อ ยู่ ใ น จุ ด ที่ น้ำ ท่ ว ม ไ ด้

หมู่บ้านจัดสรรก็เพิ่งจะรู้..ว่า ตั้ ง อ ยู่ ใ น ท ะ เ ล ส า บ

ลำคลอง ลำประโดงที่มีน้ำเน่าขังชั่วนาตาปี จ ะ มี วั น ที่ ถู ก ชำ ร ะ ล้ า ง อ อ ก ไ ป ไ ด้  ..

ถนนหนทาง สถานที่ราชการ วัดวาอาราม สนามบิน..จะมีวันถูกน้ำนองจับจองไหลหลั่ง

รถยนต์ รถเมล์ หมดวาระที่จะใช้เดินทาง.. มองหาเรือจนตาเล็ด

เมืองหลวง เมืองฟ้าอมรที่เป็นศูนย์รวมของสรรพสิ่ง ..วันนี้ไม่มีแม้แต่น้ำจะดื่มอาหารจะกิน

:: วิกฤติทำให้เรารู้จักหน่วยงานต่างๆ รู้ถึงความเป็นไปของบทบาทหน้าที่..ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน

:: วิกฤติเที่ยวนี้ ทำให้เราได้รู้ถึงความสามารถของนักการเมืองและรัฐบาล

:: วิกฤติเที่ยวนี้ ทำให้เราได้รู้ถึงน้ำจิตน้ำใจของคนไทย

:: วิกฤติเที่ยวนี้ ทำให้เราได้รู้จักนักวิชาการ กลุ่มวิชาความรู้ที่ออกมาช่วยบ้านเมือง

:: วิกฤติเที่ยวนี้ ทำให้เรานะจังงัง..ที่มีการแย่งกุญแจเปิดประตูน้ำ

:: วิกฤติเที่ยวนี้ ทำให้เราได้รู้ถึงต้นทุนทางสังคมมีกี่กระสอบปุ๋ย

:: วิกฤตืเที่ยวนี้ ทำให้เราเห็นวิธีหนีน้ำ ต่อต้านน้ำ และน้ำอดน้ำทนของคนไทย

:: วิกฤติเที่ยวนี้ ทำให้เราปวดใจ กับคำว่าอย่าวิตก ทั้งๆที่รู้ว่าน้ำจะท่วมตาย

วิฤติเที่ยวนี้ ทำให้เรารู้จักแผ่นดินไทย สังคมไทย เศรษฐกิจ และการเมืองไทยแบบเปลือยล่อนจ้อน เป็นช่วงที่ข้อมูลเปิดอ้าซ่า ที่ไม่มีใครสามารถมาปิดบังความจริงได้ มีสภาพอย่างไร กลไกอย่างไร ทักษะอย่างไร เราดูได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ปัญหาโผล่มาให้แก้จนเต็มความสามารถ ปัญหาได้ช่วยวัดดวงคนไทย ไม่ทราบว่าจะทำให้คนไทยคิดได้แค่ไหน เพราะวัฒนธรรมไทยอะไรๆก็หยวนๆกันได้ ทั้งๆที่เจียนอยู่เจียนตาย ลืมได้ลืมง่ายคือไทยแท้

วิกฤติในวันนี้เป็นเพียงออเดิฟ

น้ำท่วมตัวจริงกำลังจะมาถึง

รึจะรอให้ถึงวันนั้น

เราค่อยมาสรุปกันว่า..เราเห็นประเทศไทยล่อนจ้อนแล้วหรือยัง

ไม่ทราบว่าท่านรู้จักน้าๆเหล่านี้ไหมครับ

น้าพิเชษฐ์ เอี่ยวชาวนา

น้านงค์ ปิยะโชติ

น้าพวง แก้วประเสริฐ

ทั้ง 3 ท่าน แสดงจำอวดหน้าม่าน ในรายการคุณพระช่วย

ท่านเหล่านี้น่าจะได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติไปนานแล้ว

ช่วงที่นั่งหง่วงดูน้ำเอ่อ น้ำท้น น้ำเน่า ลองซื้อซีดีจำอวดหน้าม่านมาชม

ท่านจะได้ผ่อนคลาย ..หัวเราะทั้งน้ำตา

ขอให้ความอดทน ทนอด สู้ๆกับน้ำ น้ำ น้ำ

น้ำมาแล้วก็ไป มันไม่อยากจะอยู่กับคนใจแคบใจดำหรอกนะครับ

Keyword:น้ำมาแรงและเร็ว แต่คนที่มีหน้าที่ให้ข่าว/แจ้งข่าว กลับบอกเชื่องช้าและแช่มช้อย

ช้าๆไม่ได้พร้าเล่มงามหรอก ชาวบ้านได้ความสับ ไม่แน่ใจ ไม่สามารถตัดสินใจได้

เซ่อจนคำนวณพลังน้ำไม่ได้เชียวหรือ

ถ้าไม่เซ่อ ก็ขออภัย รึมันคงจะมีอะไรๆที่คนไทยยังไม่รู้จักMain: 0.013473033905029 sec
Sidebar: 0.051820039749146 sec