ป่วนยกกำลัง2

19 ความคิดเห็น โดย sutthinun เมื่อ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 14:44 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 2439

(ดีใจแทนนักศึกษาที่ได้คณบดีชื่อป่วน)

มีเรื่องเล่าเคล้ารอยยิ้มอิ่มอกอิ่มใจไปตามๆกัน ความประทับใจตกเรี่ยราดเต็มสวนป่า ต้องรีบเก็บกวาดความพิเศษเหล่านี้ไว้ในสาระบบคนดีที่มาเยือนมหาชีวาลัยอีสาน  วันที่10-12 เดือนธันวาคม 2553 ท่านคณบดีวิทยาลัยแพทย์และสาธารณสุขศาสตร์ได้ชักชวนอาจารย์และลูกศิษย์5-60ชีวิตมาให้เรารู้จัก คุณหมอตัวน้อยๆเหล่านี้ จะเป็นพลังที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยดูแลสุขภาวะทางสังคมชนบทให้แข็งแรงและปลอดภัย ตามนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้กลไกของโรงพยาบาลชุมชน มีภารกิจส่งเสริมให้คนชนบทรักตัวเอง   รู้ จั ก ดู แ ล ตั ว เ อ ง   ใ น มิ ติ ค ว า ม ไ ม่ มี โ ร ค เ ป็ น ล า ภ อั น ป ร ะ เ ส ริ ฐ

อ่านต่อ »Main: 0.05477499961853 sec
Sidebar: 0.24817585945129 sec