Ignite Thailand 3

4 ความคิดเห็น โดย sutthinun เมื่อ 4 ธันวาคม 2010 เวลา 7:20 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 1511

เมื่อคราวไปขึ้นเวทีIgnite Thailand ครั้งที่ 2 ที่หอประชุมจุฬาฯ คณะผู้จัดงานเกริ่นให้ทราบว่า ใน ค ร า ว ต่ อ ไ ป ค รั้ ง ที่ 3 จ ะ จั ด ใกล้เคียงกับงานIgniteโลกเล็กน้อย ในประเทศไทยก็คงจะจัดอย่างสุดฝีมือว่างั้นเถอะ เรื่องรายละเอียดโดยรวมผมยังไม่ทราบอะไรนัก วัตถุประสงค์ของงาน“Ignite Thailand++” ครั้งที่ 3 นี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวดี ๆ บวก ๆ ให้กับสังคมไทย ตามกำหนดการดังกล่าว โดยคาดว่าในครั้งนี้จะมีกลุ่มผู้ฟังที่สนใจจะเข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน รวมทั้งสื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ มาร่วมกันถ่ายทอดแนวคิด และแรงบันดาลใจให้กับสังคมต่อไปด้วย เทวดาบอกว่าเขาจะจัดที่โรงภาพยนตร์“สกาล่า”สยามสแควร์ ร่วมกับรายการทีวี ในวันที่ 13 มกราคม 2554 กลุ่มนี้เขามีความคิดดีๆแปลกๆฉูดฉาดอย่างนี้ละครับ ค่อยๆหาทางปลดระวางความซ้ำซากจำเจไปเรื่อยๆ คิดใหม่ทำใหม่ไฉไลสดใสได้ไม่อั้น

อ่านต่อ »Main: 0.021507024765015 sec
Sidebar: 0.054260015487671 sec