สวนภูพนา ผ่ า น ม า อ ย่ า ลื ม แ ว ะ เ ด้ อ

ไม่มีความคิดเห็น โดย sutthinun เมื่อ 2 ธันวาคม 2010 เวลา 1:46 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 3749

ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเสนอสวนภูพนา ของคุณพนา สวัสดิบุตร สำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางผ่านน้ำหนาว อย่าลืมแวะเรียนรู้บ้านเลขที่ 222 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260 >>แล้วท่านจะได้กำไรชีวิตอย่างมหาศาล ในฐานะของคนที่อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า ขออนุญาตยกโป้แถมก้อยให้ท่านผู้นี้ ไม่ว่าด้าน-อัธยาศัยไมตรี-ฝืมือ-ตลอดจนหัวใจ ในฐานะผู้ที่ปฏิบัติจริงอย่างยิ่งยวดตลอดระยะเวลาอันยาวนาน มีป้ายเขียนว่า>>ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ด้ า น ภู มิ ปั ญ ญ า ข อ ง จั ง ห วั ด เ พ ช ร บู ร ณ์ ในความเป็นจริงแล้วท่านทะลุจุดนี้ไปไม่รู้กี่ร้อยโยชน์แล้ว เพียงได้เห็น ได้รับความรู้ ได้ซึมซับ ผู้ที่เทใจให้กับการเพาะกล้วยไม้ใหม่ๆแปลกๆที่นำเข้าจากต่างประเทศเพียงไม่กี่ต้น หลังจากนั้นก็เฝ้าทะนุถนอมขยายพันธุ์ด้วยความมุ่งมั่น พบความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรง สร้างความสุขและความภูมิใจไม่หยุดหย่อน

อ่านต่อ »Main: 0.0245041847229 sec
Sidebar: 0.066637992858887 sec