สวนภูพนา ผ่ า น ม า อ ย่ า ลื ม แ ว ะ เ ด้ อ

โดย sutthinun เมื่อ 2 ธันวาคม 2010 เวลา 1:46 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 3736

ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเสนอสวนภูพนา ของคุณพนา สวัสดิบุตร สำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางผ่านน้ำหนาว อย่าลืมแวะเรียนรู้บ้านเลขที่ 222 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260 >>แล้วท่านจะได้กำไรชีวิตอย่างมหาศาล ในฐานะของคนที่อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า ขออนุญาตยกโป้แถมก้อยให้ท่านผู้นี้ ไม่ว่าด้าน-อัธยาศัยไมตรี-ฝืมือ-ตลอดจนหัวใจ ในฐานะผู้ที่ปฏิบัติจริงอย่างยิ่งยวดตลอดระยะเวลาอันยาวนาน มีป้ายเขียนว่า>>ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ด้ า น ภู มิ ปั ญ ญ า ข อ ง จั ง ห วั ด เ พ ช ร บู ร ณ์ ในความเป็นจริงแล้วท่านทะลุจุดนี้ไปไม่รู้กี่ร้อยโยชน์แล้ว เพียงได้เห็น ได้รับความรู้ ได้ซึมซับ ผู้ที่เทใจให้กับการเพาะกล้วยไม้ใหม่ๆแปลกๆที่นำเข้าจากต่างประเทศเพียงไม่กี่ต้น หลังจากนั้นก็เฝ้าทะนุถนอมขยายพันธุ์ด้วยความมุ่งมั่น พบความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรง สร้างความสุขและความภูมิใจไม่หยุดหย่อน

ที่ นี่ มี ห ล า ย เ รื่ อ ง ที่ ผ ม พ บ เ ห็ น ค รั้ ง แ ร ก ใ น ชี วิ ต

ต้นหน้าวัวที่บรรพบุรุษท่าน ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มรดกดังกล่าวนี้ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน สวนภูพานแห่งนี้ถือเป็นจอมยุทธทางด้านการปลูกและพัฒนาพันธุ์ดอกหน้าวัวระดับประเทศ เท่าที่ผมตระเวนดูมาหลายแห่ง ยอมรับว่าสวนหน้าวัวแห่งนี้ก้าวหน้าไปไกลมาก มีการเพาะเลี้ยงต้นหน้าวัวขนาดใหญ่ สร้างสมและสะสมหน้าวัวสวยๆแปลกจากต่างประเทศ ทุกสายพันธุ์มีความโดดเด่นดึงดูดเราจนนะจังงัง ด อ ก สี ม่ ว ง เ ธ อ เ อ๋ ย สุดสวยและสุดซึ้งจริงๆ เสียดายที่กล้องถ่ายรูปไม่สามารถเก็บความสดสวยสดใสได้เต็มความจริง ด อ ก ห น้ า วั ว ข อ ง ส  ว น แ ห่ ง นี้    ไ ด้ ส่ ง ไ ป ป ร ะ ดั บ ป ร ะ จำ ที่ ส น า ม บิ น สุ ว ร ร ณ ภู มิ แสดงว่าไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมละครับ

ต้นไม้ทุกต้นที่คุณพนาแนะนำ

แฟนพันธุ์แท้ด้านต้นไม้เป็นได้อึ้งกิมกี่

เราอาจจะเคยรู้จักสน2ใบ3ใบ แ ต่ ที่ นี่ มี ส น 5 ใ บ

คอพะโล้ถ้ามีเที่ยวจะเห็นต้นอบเชยขนาดใหญ่

เด็ดใบดม>> ก ลิ่ น พ ะ โ ล้ โ ช ย ม า จ น ท้ อ ง ร้ อ ง จ๊ อ ก

ภายในสวนแห่งนี้เต็มไปด้วยโรงเรือนขนาดใหญ่ ที่แต่ละแห่งจะมีของดีพิเศษพร้อมเขย่าความตื่นเต้นของเรา สับปะรดสีแดงสดใสแดงครืดไปทั้งแปลง พันธุ์ไม้ใหม่ๆที่กำลังขยายพันธุ์ อาณาบริเวณร่มรื่นสวยงาม โต๊ะนั่งประดับด้วยไม้กระถางเล็กๆเก๋ไก๋ มองไปไหนโดนใจจนบอกไม่ถูก แม้แต่ ห ม า เ ซ ร า มิ ก กำ ลั ง มุ ด ดิ น ก็เรียกความน่าเอ็นดูได้ไม่น้อย ผ ม ค้ น ห า แ ล ะ ส น ใ จ ต ะ ไ ค ร้ ต้ น ม า น า น คุณพนาบอกว่าขาใหญ่สวนจตุจักรมาขนขึ้นรถไปเกลี้ยง โธ่ๆๆๆ แม้แต่ต้นยูคาลิปตัสที่สวนแห่งนี้ก็มีสายพันธุ์ใบสีเงินกลิ่นฉุนกึก เสียดายเวลาจำกัด ติดใจจนอยากจะหาโอกาสไปเยือนอีก ผมได้เบอร์โทรมาด้วยแหละ

สนทนาภาษาต้นไม้

คุณพนาบอกว่าจะไม่ยอมขายต้นไม้

ให้กับผู้ซื้อที่ไม่ได้เตรียมพร้อมพื้นที่เลี้ยง

ท่านอุตส่าห์ทะนุถนอมมากับมือจนกว่าจะดอกโตสวย

ถ้าซื้อไปแล้วไม่เอาใจใส่เท่าที่ควรก็อย่าเอาไปเลย

ท่านรักต้นไม้ของท่านเหมือนลูก

ส ว น แ ห่ ง นี้ ไ ม่ มี ท า ย า ท

ต้ น ไ ม้ ทุ ก ต้ น จึ ง เ ป็ น บุ ต ร บุ ญ ธ ร ร ม ค ร อ บ ค รั ว นี้

ผมจึงโชคดีอย่างบอกไม่ถูกที่มีวาสนาได้เจอคนดี

วันนี้เดินทางไปชมพื้นที่ด้วยรถแทรกเตอร์ ยืนบนกระบะดัดแปลงโยกแยกขึ้นเขาลงห้วยระยะทางหลายกิโล เมื่อวานก็เดี้ยงไปบ้างแล้ว มาวันนี้เจอเข้าอีกยกหนึ่ง มาถึงสารคามจึงวิ่งหาหมอนวด เจอหมอนวดฝีมือดีนัยน์ตาพิการ พิการแต่ตาฝีมือหาได้พิการไม่ ก ด ต ร ง ไ ห น เ ร า ก็ ร้ อ ง โ อ ย ต ร ง นั้ น > >

พรุ่งนี้จะหายมึนตึงหรือ เ ดิ น ก ร ะ ย่ อ ง ก ร ะ แ ย่ ง ยั ง ไ ม่ รู้ เ ล ย

ถ้ า ไ อ่ ต า ห ว า น บุ ก ส ว น ป่ า

ค่อยนวดตามตำราเมือง2แควให้ตาตั้งอีกสักครึ่งหนึ่ง

ชิมิ ชิมิ

« « Prev : โฉนดชุมชน

Next : ทำอย่างไร ถึงจะไม่ไปตกม้าตายที่ลาว » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "สวนภูพนา ผ่ า น ม า อ ย่ า ลื ม แ ว ะ เ ด้ อ"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.1427538394928 sec
Sidebar: 0.068832159042358 sec