มิตรสัมพันธ์

10 ความคิดเห็น โดย sutthinun เมื่อ 19 ธันวาคม 2010 เวลา 17:15 ในหมวดหมู่ การเมือง การปกครอง กฎหมาย, สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 1346

(ดวงอาทิตย์กำลังโผล่มาสลายหมอกท้องฟ้าบางกอก)

ไหนๆก็ไหนๆ เมื่อ 3 จอหงวนชวนกันตั้งคณะกรรมการมิตรสัมพันธ์ มีหรือพวกเราจะไม่ตีมือเห็นด้วย ในความห่วงใยครั้งนี้มีค่าต่อชาวเราทุกคน จากที่คุยกับปุโรหิตบางท่าน อธิบายว่า : หลังจากที่เรารู้จักมักจี่กันมาระยะหนึ่ง เมื่อรู้นิสัยใจคอกันแล้ว ก็เป็นทำธรรมดาที่จะเกิดการปรับตัวปรับใจของสังคมมนุษย์ เมื่อรู้เท่ารู้ทันใจตนเองก็ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันเป็นวาระๆไป ตามครรลองหวานเป็นลมขมเป็นยา ท่านผู้ก่อการดีคงช่วยกันเพิ่มจุดดีสลายจุดด้อย ค่อยๆโยกก้านแม่แรงความพอดีพองามให้เกิดขึ้นในหมู่เฮา

ห ล า ย ค น อ ย า ก ไ ด้ บ ร ร ย า ก า ศ เ ก่ า ๆ ก ลั บ คื น ม า

ก็คงเข้าทำนองคลองธรรมอีกนั่นแหละ

“ความพอดีไม่มีขาย อยากได้ต้องรีบช่วยกันทำ”

อ่านต่อ »Main: 0.064807891845703 sec
Sidebar: 0.12652206420898 sec