ผู้ชำนาญการสร้างรอยยิ้ม

4 ความคิดเห็น โดย sutthinun เมื่อ 8 ธันวาคม 2010 เวลา 15:47 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 1237

ลงรถทัวร์ที่สถานีนครชัยแอร์ ซึ่งปรับปรุงขยายอาณาบริเวณมาหลายเดือนแล้ว มารอบนี้เห็นความก้าวหน้าเรียบร้อยขึ้นพอสมควร มีป้ายคำขวัญต่างๆติดข้างผนัง เจอแผ่นหนึ่งโดนใจมาก “ ผู้ ชำ น า ญ ก า ร ส ร้ า ง ร อ ย ยิ้ ม ” ใครเป็นคนคิดKey Word นี้นะ ช่างโดนใจเห็นด้วยจริงๆ สยามเมืองยิ้มกำลังจะเป็นตำนาน ถ้าช่วยกันเติมใบหน้าเบิกบานให้เปื้อนยิ้มสม่ำเสมอ บรรยากาศสังคมคงจะชื่นมื่นกว่านี้มาก อย่างน้อยก็จะทำให้คนที่กำลังหน้าบูดบึ้งเอาแต่เครียดขึง ตะแหง่วๆเข้ารกเข้าพง ให้ฉุกคิด เ ร า ส า ม า ร ถ ป รั บ ป รุ ง ค ว า ม รู้ สึ ก ใ ห้ ดี ก ว่ า นี้ ไ ด้ เรื่องอะไรที่ไม่พออกพอใจก็จับแขวนข้างฝาไว้ แล้วทบทวนที่คุณหมอจอมป่วนชี้แนะให้ถามตัวเอง “เ ข า เ ป็ น เ พื่ อ น เ ร า รึ เ ป ล่ า” ถ้าเห็นว่ายังเป็นเพื่อนกัน ทำไมให้อภัยเพื่อนไม่ได้ จะตุ๊บป่องๆๆๆอะไรกันนักหนา   เ อ า ช น ะ กั น ด้ ว ย ร อ ย ยิ้ ม ไ ม่ ดี ก ว่ า ห รื อ  ใครยิ้มสวยยิ้มดีก็ตีมือชื่นชมกันให้หน้าบานเป็นจานเชิง

อ่านต่อ »Main: 0.026777029037476 sec
Sidebar: 0.075227022171021 sec