Ignite Thailand 3

โดย sutthinun เมื่อ 4 ธันวาคม 2010 เวลา 7:20 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 1512

เมื่อคราวไปขึ้นเวทีIgnite Thailand ครั้งที่ 2 ที่หอประชุมจุฬาฯ คณะผู้จัดงานเกริ่นให้ทราบว่า ใน ค ร า ว ต่ อ ไ ป ค รั้ ง ที่ 3 จ ะ จั ด ใกล้เคียงกับงานIgniteโลกเล็กน้อย ในประเทศไทยก็คงจะจัดอย่างสุดฝีมือว่างั้นเถอะ เรื่องรายละเอียดโดยรวมผมยังไม่ทราบอะไรนัก วัตถุประสงค์ของงาน“Ignite Thailand++” ครั้งที่ 3 นี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวดี ๆ บวก ๆ ให้กับสังคมไทย ตามกำหนดการดังกล่าว โดยคาดว่าในครั้งนี้จะมีกลุ่มผู้ฟังที่สนใจจะเข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน รวมทั้งสื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ มาร่วมกันถ่ายทอดแนวคิด และแรงบันดาลใจให้กับสังคมต่อไปด้วย เทวดาบอกว่าเขาจะจัดที่โรงภาพยนตร์“สกาล่า”สยามสแควร์ ร่วมกับรายการทีวี ในวันที่ 13 มกราคม 2554 กลุ่มนี้เขามีความคิดดีๆแปลกๆฉูดฉาดอย่างนี้ละครับ ค่อยๆหาทางปลดระวางความซ้ำซากจำเจไปเรื่อยๆ คิดใหม่ทำใหม่ไฉไลสดใสได้ไม่อั้น

ผู้ประสานงานเสียงหวานเจี๊ยบโทรศัพท์มาชวน บอกว่าจะให้คนขี้โม้ไปขึ้นเวทีอีกรอบหนึ่ง คราวที่แล้วมีปัญหาเรื่องสไลด์โชว์ไม่ลื่นไหล ผมพูดลิ้นพันกันฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง สาเหตุคงจะมาจากยังด้อยประสบการณ์ คิดว่าเวลามีน้อยจึงเร่งวาจาเหมือนคนเห็นผี ปกติเสียงผมจะเรียกว่าแหบเหี่ยวอยู่แล้ว ควรพูดช้าๆชัดถ้อยชัดคำ ว่าจะสื่อความหมายสู่เป้าหมายให้จะแจ้งได้อย่างไร? สรุปว่าผมไม่ได้พูดเก่งพูดดีอะไรหรอก สอบตกด้วยซ้ำไป แต่เขาเห็นใจอนุญาตให้เข้าห้องสอบอีกครั้งหนึ่ง ชิมิ ชิมิ

ยังไม่ตกลงหัวข้อจำนรรจา แต่ก็คิดว่าจะพูดเรื่อง ทำอย่างไรต้นไม้จึงจะ เ พิ่ ม ขึ้ น ไ ด้ ทั่ ว โ ล ก คงเลือกพูดในสิ่งที่ตนเองทำ-สนใจ-และมีประสบการณ์ตรง-ถึงมีนิดหน่อยแค่หางอึ่ง ก็ยังดีกว่าที่จะไปพูดเรื่องหางไดโนเสาร์ที่เราไม่เคยเห็นของจริง ปีที่ผ่านมาก็พัวพันอยู่กับเรื่องต้นไม้ใบหญ้าอยู่หลายหลายการ เช่น

· ไปปลูกต้นอาคาเซียที่ร่องก่อ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีปัญหาเรื่องการประสานงาน กว่าจะลงตัวก็จวนหมดฝนแล้ว กล้าไม้ที่ติดต่อไว้ไม่ไปเอาเขาก็ยกให้คนอื่น พอเราตาตื่นไปรับจึงได้ต้นกล้าที่เล็กมาก แต่จะทำไงได้ละครับ ทุกอย่างพร้อมแล้วก็ต้องปลูก มิหนำซ้ำพื้นที่เป็นที่น้ำไหลทรายมูล แทบจะเรียกว่าปลูกบนเนินทรายที่ไม่มีปุ๋ยธรรมชาติอะไรเลย จึงประสานกับทางพี่น้องกลุ่มอโศก ให้ช่วยใส่ปุ๋ยคอกและจะเอาโฟลิเมอร์ไปช่วยเติมความชุ่มชื้นในเร็วๆนี้ แต่ก็ดีครับ จะ ไ ด้ วิ เ ค ร า ะ ห์ ว่ า ก า ร ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ที่ พื้ น ที่ โ ห ด แ ห้ ง แ ถ ม ต้ น ไ ม้ ยั ง เ ล็ ก เ ร า จ ะ มี วิ ธี แ ก้ ไ ข อ ย่ า ง ไ ร ?

· ปี นี้ ไ ด้ รั บ เ ม ล็ ด น้ำ เ ต้ า 5 0 ก ว่ า ส า ย พั น ธุ์ ที่ญาติชาวเฮขอมาจากอาจารย์ฝรั่งที่มาทำวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม้โจ้ ผมชวนลูกน้องทำค้างต่อสปริงเกอร์พ่นฝอย ตอนนี้แตกใบอ่อนออกมาให้เห็นแล้ว คาดว่าอีก2เดือนน่าจะมีลูกโตงเตงสวยๆแปลกๆออกมาให้เอาไปโม้อีก ผมปลูกถี่ไว้หน่อย ตั้งใจว่าจะปลูกเอายอดมาผัด-เอาผลอ่อนมาเป็นผักจิ้มน้ำพริก เอามายำ ทำได้อย่างแตงกวานั่นแหละ ผมเคยขูดเป็นเส้นๆผัดกระทะร้อน เธอเอ๋ยอร่อยใช้ได้เชียวแหละ ถือเป็นเมนูเด็ดเอาใจท่านที่สังกัดมังสะวิรัตได้อย่างฮ่อแรด ผลแก่จะเอามาทำสิ่งประดิษฐ์ เมล็ดที่เหลือจากการทำพันธุ์จะเอามาเพาะแบบถั่วงอก ผัดกินกับแม่อีนางน้อย ชิมิ ชิมิ ..

· ผมได้ทดลองปลูกผักยืนต้นพื้นเมือง จั บ เ อ า ผั ก เ ห ล่ า นี้ ม า เ ข้ า แ ถ ว ร ะ ย ะ ชิ ด ทำ ใ ห้ ดู แ ล ง่ า ย เ ก็ บ ง่ า ย ไ ด้ ผ ล ผ ลิ ต ต ล อ ด ปี ไม่ต้องไปปีนเด็ดดอก/ยอด/จากต้นโตๆ วิธีนี้จะเป็นการเพิ่มสัดส่วนชนิดผักอร่อยๆที่เก็บได้จากรั้วข้างบ้าน ได้พบสิ่งใหม่ๆ เช่น ต้นยอที่ปลูกด้วยวิธีนี้ออกลูกภายใน1ปี อาจจะไปสะดุดความคิดกลุ่มที่ผลิตน้ำสมุนไพรลูกยอก็ได้ แต่ที่แน่ๆผมมียอด-มะกล่ำ-มะรุม-มะขาม-มะตูม-มะกอก-ยอ-เสาวรส-อ่อมแซบ-ตำลึง-น้ำเต้า-ชะอม- ให้เก็บลงหม้อได้ทั้งปี

· กลุ่มไม้ยืนต้นได้ทดลองปลูก ต้ น เ อ ก ม ห า ชั ย ที่มีคุณสมบัติเป็นพืชพลังงานทดแทน ต้นที่พี่น้องชาวเฮปลูกสูงชะลูดไป5-6เมตรแล้วละครับ เมื่อวานลูกน้องเห็นกิ่งหัก ทดลองเอาไปให้แพะกิน บอกว่าแพะมาชิมเหมือนกัน ไม่แน่ใจวันนี้ทดลองใหม่ พบว่าแพะเมิน ไม่ชอบหรอก วิ่งไปกินใบขนุนซะมากกว่า ส่วน ต้ น อ า ค า เ ซี ย พั น ธุ์ ใ ห ม่ นอกจากปลูกในแปลงสาธิตแล้ว ต้นที่แบ่งพรรคพวกแถวทุ่งกุลาร้องไห้ บอกว่าโตได้ดี แสดงว่ามีอนาคตถ้าจะส่งเสริมในพื้นที่ดินเค็ม ข้อดีของอาคาเซียเป็นไม้เนื้อแข็งโตเร็วกว่าไม้ประดู่ไม้แดง นอกจากได้ประโยชน์จากใบและลำต้นแล้ว รากของอาคาเซียมีจุลินทรีย์ที่เอื้อต่อไม้หอมของจีน ผู้สันทัดกรณีแนะนำให้ปลูกควบคู่กัน

ได้ไปเรียนรู้ที่สวนคุณพนา ที่น้ำหนาว ไปเจอตะไคร้ต้น กับ ต้นอบเชย โห ดีใจเป็นนักหนา รีบโทรหาท่านพี่ที่ตระเวนอยู่เมืองลาวให้ช่วยหาเมล็ดให้หน่อย จะเพาะให้ระเบิดระเบอไปเลย คำตอบสุดท้าย ท่านบางทรายบอกว่าที่ป่าดงหลวงก็มี ที่ป่ารอบเขื่อนจุฬาภรณ์ก็มี เ ผื่ อ กั น เ ห นี ย ว ถ า ม ไ ป ที่ เ จ้ า พ่ อ จ ตุ จั ก ร ช่วยหาต้นพันธุ์ให้หน่อย วัยรุ่นใจร้อน จะปลูกในเร็วๆนี้

· ส่ ว น ไ ม้ พื้ น ถิ่ น อี ส า น ผมสะสมแม่ไม้พันธุ์ดีไว้ได้แล้ว อายุ20-30ปี มีเมล็ดให้เก็บขยายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น-ยางนา-สะเดา-แดง-กระถินณรงค์-ขี้เหล็ก-ช่วงนี้สะเดากำลังทิ้งใบเกลื่อน อีกหน่อยคงชูช่อเป็นพุ่มเป็นพวง คาดว่าพอดีตอนคุณหมอจอมป่วนมากับตาหวาน  เ จ้ า แ ห้ ว ต ะ แ ห ง่ ว ๆ น า น แ ล้ ว จ ะ ด ว ล ป ล า เ ผ า ส ะ เ ด า ห ว า น ใ น ง า น ค่ า ย นั ก ศึ ก ษ า แ พ ท ย์ เ ดื อ น นี้

· ปีนี้วาสนาดีมีเรื่องพิเศษประจวบกัน เ ท ว ด า ม อ บ เ ค รื่ อ ง สั บ กิ่ ง ไ ม้ ใ ห้ ผมทดลองสับกิ่งไม้ใบไม้หลายๆชนิด แล้วนำไปเลี้ยงโคที่กำลังผอมโซโชว์หนังหุ้มกระดูก พบกว่าโคเหล่านั้นรอดพ้นการเป็นโรคตานขโมยได้อย่างหวุดหวิด กินใบไม้ใบหญ้าสับอยู่4เดือนอ้วนลงพุงผิดหูผิดตา >> พ ร ะ เ จ้ า ช่ ว ย ก ล้ ว ย ท อ ด เราเจอทางออกแล้ว ในการที่พิสูจน์เรื่องการปลูกต้นไม้หลายอเนกประสงค์ ที่สามารถตีแตกคำว่า

“ปลูกต้นไม้แล้วได้อะไร”

“รายเล็ก-รายใหญ่ ควรจะมีวิธีปลูกต้นไม้อย่างไร”

“จะออกแบบการปลูกต้นไม้ได้กี่วิธี”

“ประโยชน์-ระยะสั้น-ระยะกลาง-ระยะยาว เป็นอย่างไร”

“ถ้าปลูกต้นไม้จะเกิดผลอย่างไร ถ้าไม่ปลูกจะเป็นอย่างไร”

“ต้นไม้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่เกิดจนตาย เคยคิดบ้างไหม”

“ถ้ามนุษยยังรักสิ่งอื่นกว่าป่าไม้ มนุษย์ก็จะเผชิญภัยพิบัติต่อไป”

“ปัจจัยต่างๆ อาหาร-อากาศ-อารมณ์-อาชีวะ-อนามัย-ต้นไม้มีให้คุณ”

· เดือนที่แล้วได้ตระเวนป่าประเทศเพื่อนบ้าน เห็นการโค่นล้มต้นไม้ใหญ่ในป่าที่ยังสมบูรณ์มาก เพื่อจะเอาพื้นที่มาปลูกยางพารา ได้ชมโรงเลื่อยขนาดใหญ่ที่แปรรูปไม้จำหน่าย ได้นั่งรถอีตุ๊กบุกภูไปดูการชำแหละภูเขา เห็นแล้วก็อยากจะปลูกต้นไม้ทดแทน แต่ไม่รู้ ที่ จ ะ แ ท ร ก ป ร ะ โ ย ช น์ ด้ า น คุ ณ ค่ า ใ ห้ ส อ ด รั บ กั บ มู ล ค่ า ใ น ส า ย ต า ข อ ง นั ก พั ฒ น า ที่ ดิ น ไ ด้ กระแสเรื่องโลกร้อน เมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี เชิญนักอนุรักษ์ป่าไม้ทั่วประเทศมาประชุมกันที่เมืองทองธานี ผมกุมขมับประเมินว่าระหว่างผู้ปลูกกับผู้ตัดจะพอฟัดพอเหวี่ยงกันไหม จุดที่สมดุลจะเกิดขึ้นได้ในปี พ..ไหนหนอ?

ตั้งแต่โลกใบนี้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมา

ป่าพืชพรรณไม้ต่างปกคลุมโลกไว้

แต่พอมีมนุษย์ขี้เหม็นเกิดขึ้น ขยายเผ่าพงศ์พันธุ์มากขึ้น

มนุษย์ได้ทำลายทรัพยากร บุกรุกตัดไม้ทำลายป่า

มนุษย์เกิดมากเท่าใด ป่าไม้ ต้นไม้ก็ลดจำนวนลงเท่านั้น

ทำไมมนุษย์จะอยู่ร่วมกับต้นไม้ป่าไม้ได้อย่างสมดุล

>มนุษย์มีความรู้ไม่พอใช้ ไม่ถูกต้อง  ใช่ไหมครับ

หมอเบิร์ดบอกว่า มนุษย์เห็น”ค่า” ตอนต้นไม้ตาย มากกว่า ตอนต้นไม้เป็นๆ

x

ช่วยบอกหน่อยเถิด ทำยังไง > >

ค น ไ ท ย ถึ ง จะ รั ก ต้ น ไ ม้ เ ท่ า กั บ รั ก น้ อ ง เ มี ย

รั ก ต้ น ไ ม้ ไ ม่ มี วั น อ ก หั ก

ถ้ า ป ลู ก ก ล้ ว ย ๆ ไม่ออกลูกเป็น ม ะ ล ะ ก อ แ น่ อ น

ทำ ก า ร กุ ศ ล ใ ห้ โ ล ก ด้ ว ย ก า ร ปลูกต้นไม้เถิด

เอาหัวใจสีเ ห ลื อ ง สี แ ด ง ม า ป้ า ย สี เ ขี ย ว ดี ไ ห ม

ก อ ด ต้ น ไ ม้ ดี ก ว่ า ก อ ด ค น ห ล า ย ใ จ

ว่ า ง ไ ห ม หั ว ใ จ จะ ข อ ป ลู ก ต้ น ไ ม้ สั ก ต้ น ห นึ่ ง

วั น นี้ คุ ณ ร ด น้ำ ต้ น ไ ม้ แ ล้ ว ห รื อ ยั ง

« « Prev : ทำอย่างไร ถึงจะไม่ไปตกม้าตายที่ลาว

Next : นักศึกษาเชิงรุก » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

4 ความคิดเห็น

 • #1 น้ำฟ้าและปรายดาว ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 ธันวาคม 2010 เวลา 20:33

  กา-รี๊ดดดดดดดดด โห ฮอตจริงๆค่ะพ่อ ^ ^

  เรารักต้นไม้แต่ปากเหมือนกับสิ่งอื่นๆในประเทศนี้ ถ้าเราหันมาให้คุณค่ากับเค้าตั้งแต่ที่เค้ามีชีวิตอยู่ น่าจะดีค่ะ เพราะปัจจุบันนี้เบิร์ดมักจะเห็นการ”มีราคา”เมื่อต้นไม้ตายลง :(

 • #2 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 ธันวาคม 2010 เวลา 20:41

  โห ! วรรคทองเลยนะนี่
  เห็นต้นไม้”มีราคา” ตอน ต้นไม้ล้ม/ตาย มากกว่า ตอนต้นไม้ยังยืนต้นเป็นๆ
  ขออนุญาตยืมไปใช้ในงานนี้ด้วย นะเบิร์ด
  และ ขออีกๆๆๆ

 • #3 bangsai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 ธันวาคม 2010 เวลา 23:49

  วันนี้ไปเก็บข้อมูลชาวบ้านที่เมืองปากซัน ติดกับ “สายภูงู” หรือเทือกเขางู ลองถามว่าที่ภูเขาที่นี่มีตะไคร้ต้นไหม เขาบอกว่ามี และมีชาวจีนมาตั้งโรงงานเล็กๆกลั่นเอาน้ำตะไคร้ต้นไป ผมไม่มีเวลาที่จะตามเรื่องนี้เพราะไปกับทีมงาน และพนักงานรัฐ นอกจากนี้ หมากแหน่ง หรือ เร่ว ก็มี และสมุนไพรอื่นไอีกหลายชนิด

  วันนี้ยังเห็น พ่อค้าไปกว้านซื้อเม็ดกะบก ผมเดาว่าน่าจะประมาณ 1-2 ตัน เขาบอกว่าเอามาส่งประเทศไทยที่บึงกาฬ ยังเห็นไม้เหมือด สมุนไพรที่คนแก่เอามากินกับหมาก หรือเอามาผสมทำธูป…แหม หรือแห้ม ที่เป็นสมุนไพรขมปี๋ สำหรับคนเป็นเบาหวาน….

  เรื่องตะไคร้ต้น กลับไปเมืองไทยจะตามให้นะครับ

 • #4 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 5 ธันวาคม 2010 เวลา 5:40

  ฝากเป็นภาระทั้ง อาว์เปลี่ยน และท่านบางทราย
  ถ้าไปลาว ช่วยสอบถามเรื่องเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าหายากชนิดต่างๆอย่างที่เล่ามา
  ช่วยเก็บมาฝากด้วยครับ อยากได้มากๆหน่อย
  เพราะแก่แล้วไม่มีเวลารอเพาะที่ละนิดละหน่่อย
  จะเพาะแล้วปลูกในเนื้อที่่หลายๆไร่ รวมทั้งส่งไปทดลองปลูกในที่ต่างๆด้วย
  ขอบคุณครับที่ส่งข่าว


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.24317216873169 sec
Sidebar: 0.085397005081177 sec