ป่วนยกกำลัง2

โดย sutthinun เมื่อ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 14:44 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 2389

(ดีใจแทนนักศึกษาที่ได้คณบดีชื่อป่วน)

มีเรื่องเล่าเคล้ารอยยิ้มอิ่มอกอิ่มใจไปตามๆกัน ความประทับใจตกเรี่ยราดเต็มสวนป่า ต้องรีบเก็บกวาดความพิเศษเหล่านี้ไว้ในสาระบบคนดีที่มาเยือนมหาชีวาลัยอีสาน  วันที่10-12 เดือนธันวาคม 2553 ท่านคณบดีวิทยาลัยแพทย์และสาธารณสุขศาสตร์ได้ชักชวนอาจารย์และลูกศิษย์5-60ชีวิตมาให้เรารู้จัก คุณหมอตัวน้อยๆเหล่านี้ จะเป็นพลังที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยดูแลสุขภาวะทางสังคมชนบทให้แข็งแรงและปลอดภัย ตามนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้กลไกของโรงพยาบาลชุมชน มีภารกิจส่งเสริมให้คนชนบทรักตัวเอง   รู้ จั ก ดู แ ล ตั ว เ อ ง   ใ น มิ ติ ค ว า ม ไ ม่ มี โ ร ค เ ป็ น ล า ภ อั น ป ร ะ เ ส ริ ฐ

(หนุ่มเหน้าสาววารินมากินนอนออนซอนที่สวนป่า)

ชาวค่ายหนุ่มเหน้าสาววารินเจอชาวค่ายแซ่เฮ มีคุณหมอสุธี ฮั่นตระกูล หมอเจ๊ แซ่เฮ ตาหวาน น่องหวาน ครูปู งานนี้โชคดี2ชั้น ได้รู้จักอาจารย์น้อย2ท่าน น้ อ ย แ ร ก จากคณะแพทย์ศาสตร์อุบลฯ น้ อ ย หลังจากคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังไม่จบนะครับ กิดการโคจรมาเจอกันของคนชื่อป่วน ป่ ว น แ ร ก ป่วนเสมือนจริง น า ย แ พ ท ย์ สุ ธี    ฮั่ น ต ระ กู ล ป่วนที่2 ป่วนของจริง น า ย แ พ ท ย์ ป่ ว น     สุ ท ธิ พิ นิ จ ธ ร ร ม คณบดีคณะแพทย์และสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลังจากเจรจาต้าอวยกลับกลายเป็นศิษย์ผู้พี่กับศิษย์ผู้น้องมาเจอกันที่สวนป่า ผมกับท่านคณบดีเกิดปีเดียวกัน แต่คุณหมอป่วนยังดูหนุ่มแข็งแรงกว่าผมมากนัก อดีตเป็นนักศึกษาแพทย์ค่ายอาสาพัฒนาของท่านอาจารย์ อ ว ย   เ ก ตุ สิ ง ห์ และท่านอาจารย์ ป ระ เ ว ศ วะ สี หน่อความดีที่สืบทอดมา กำลังกระจายเชื้อความดีบ่มเพาะในหัวใจของลูกศิษย์ที่ผ่านเข้ามาในชายคาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Key Word

อยากได้แกลบให้ไปโรงสี

อยากเป็นคุณหมอที่ดีมีจิตใจผุดผ่อง

ต้องมาเรียนที่คณะแพทย์ศาสตร์ ม.อุบล อิ อิ

(คุณหมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ จาก ร.พ.กระบี่มาร่วมเติมแฮงใจให้ลูกหลาน

ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข นักศึกษารุ่นนี้ส่วนใหญ่จะต้องมาทำงานอยู่ในส่วนภูมิภาค การออกแบบกิจกรรมจึงเน้นไปที่เรื่องความเป็นไปและเปลี่ยนแปลงในสังคมชนบท เราแบ่งกลุ่มพูดคุยกัน คุณหมอสุธีแบ่งไปครึ่งหนึ่ง ยกให้ผมครึ่งหนึ่ง ชวนไปสนทนานั่งๆนอนๆในห้องบ้าง ร่มไม้บ้าง เดินชมนกชมไม้บ้าง กินนอนในวิถีของชนบทอีสานบ้านเฮา เอาแค่หอมปากหอมคอตามความเหมาะสมแห่งกาลเวลา

(เบื้องหลัง สำคัญไม่แพ้ เบื้องหน้า ขอบคุณหมอนักสารสนเทศที่เก็บรอยยิ้มให้เรา)

ผมตัดกิจกรรมปฏิบัติออก เช่น รายการสับกิ่งไม้ เอาโฟลิเมอร์ใส่ต้นไม้ รายการทำขนมครก ปั่นน้ำสมุนไพรและเสาวรส ..ชวนให้เข้าครัวหัวป่าส์ ประกอบอาหารมื้อเย็น เสน่ห์ปลายจวักอร่อยระดับแม่ช้อยนางรำยกนิ้วให้เชียวแหละ

(นักก่อการดีด้านสาธารณสุขชุมชนในอนาคต)

ก่อนอำลา เ ร า ม า - ท บ ท ว น - ทิ้ ง ท ว น - ทิ้ ง ท้ า ย ด้วยการให้คุณหมอสุธี อาจารย์ทั้งสองน้อย ท่านคณบดี ได้ให้กำลังใจแก่ลูกหลาน ในเตรียมตัวเตรียมใจผ่านพันธะหน้าที่และพันธะกิจต่างๆไปได้ด้วยความปกติสุข

(ภาพประวัติศาสตร์ชั่วข้ามคืน ใครบ้างตอนเป็นนักศึกษามาแอ็คท่าถ่ายรูปที่นี่)

คุณหมอหนุ่มสาวตัวเล็กๆเหล่านี้ จะเป็นแพทย์ที่ดีและสำคัญมากต่อการบำบัดดูแลป้องกันโรคภัยต่างๆ โดยเฉพาะอาการทางโรคสังคมที่นับวันจะซับซ้อน ถ้าเราค่อยๆให้คุณหมอได้รู้จักจุดดีของชนบท ซึมซับกับจารีตประเพณีและวัฒนธรรม น้ำใสใจคอ รักแท้ที่คนชนบทมีให้คุณลูกหลานเหล่านี้ จะเป็นแรงเสริมให้พลังในตัวของคุณหมอโชติช่วง โดยหวังว่ามรดกของคนอีสานจะรักอีสานและชื่นชมอีสาน มีสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของแผ่นดินอีสาน

(เช้าๆเจอหน้ากัน นั่งปุ๊บคุยกันปั๊บ เปิดการเรียนได้ทันที)

ถ้าคนอีสานไม่รักอีสาน จะให้ใครมาฮักมาต้อนอีสาน

อนาคตของอีสานก็คงแห้งเหี่ยวหัวโต

เห็นที จะ อ ม ทุ ก ข์ มากกว่าที่ จะ อ ม ยิ้ ม

ขอบคุณพี่น้องชาวเฮ

ที่มาร่วมทุกข์ร่วมสุข

มาเที่ยวนี้แทบไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน

มาช่วยงานช่วยกันอบรมแท้ๆ

แบบมองตาก็รู้ใจ

ช่วยกันเผยแพร่สไตล์คนแซ่เฮ

(อาจารย์ปูชวนค้นหาเพื่อน ส่วนอาจารย์2น้อย วิทยากรกระบวนการ)

งานนี้มีโบนัสพิเศษ

ตรงที่ได้สมาชิกใหม่ที่ชื่อ อ า จ า ร ย์ น้ อ ย

แต่น้ำใจยิ่งใหญ่กว่าแม่น้ำแยงซีเกียง

ถ้า เ ห็ น ล า น ลำ ด ว น โ ผ ล่ ม า อ ย่ า ลื ม ต้ อ น ฮั บ เ น้ อ

(ผู้พิชิตความง่วงด้วยหมอนใบเดียว หมอนข้าง หรือจะสู้ หมอนคอ )

>> อยากจะปิดค่ายด้วยคริปเพลงกับกีตาร์ที่มอบให้เราเมื่อคืนนี้

แต่เปิดได้แบบตะกุกตะกัก

จึงยกยอดไปถ่ายภาพเก็บเกี่ยวความประทับใจ

ตอนนี้สวนป่าตกอยู่ในความสงบเสงี่ยม

คิดถึงแววตา ความมุ่งมั่น เสียงพูดคุยยังก้องอยู่ในห้วงคำนึง

คุณหมอจอมป่วนชวนให้ ว่ า ที่ คุ ณ ห ม อ เ ขี ย น บ ล็ อ ก

ถ้าเห็นแว๊บมาก็ช่วยทำหน้าที่ ส า ว เ ชี ย ร์ บ ล็ อ ก ด้ ว ย น ะ พี่ น้ อ ง

อิ อิ..

« « Prev : กล้วยไม้ออกดอกช้าเกินไป

Next : น้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

19 ความคิดเห็น

 • #1 azazia ให้ความคิดเห็นเมื่อ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 17:57

  สวัสดีค่ะครูบา
  หนูเป็นคนที่กำลังถือผลเสาวรสอยู่^^
  คงจะส่งการบ้านช้าหน่อยนะคะ

  สู้ๆๆๆๆ

 • #2 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 18:06

  ขอบใจคุณหมอตัวน้อยๆ ที่ส่งข่าว
  ขอให้หายเหนื่อยมีแฮงลุยเรียนนะจ๊ะ

 • #3 krupu ให้ความคิดเห็นเมื่อ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 19:28

  จำว่าที่คุณหมอหน้าใสใส่แว่นคนนี้ได้นะคะ นั่งหน้าตลอด แถมดอดไปถามวิทยากรนอกรอบด้วยล่ะค่ะ เขียนบันทึกเร็ว ๆ นะคะ พี่ ๆ เอ๊ย ป้า ๆ นั่งรอเป็นกำลังใจกันอยู่ค่ะ ^^

 • #4 lookkaew ให้ความคิดเห็นเมื่อ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 0:46

  ู^^ สวัสดีคะครูบา หนูเป็น นศ.พ. จากม.อุบล
  แต่จะแตกต่างกว่าคนแรกหน่อยก็คือ หนูแก่กว่า - - น้องเค้านั่นเอง (อยู่ปี 3 แล้ว)
  เนื่องด้วยพรุ่งนี้ พวกหนูปีสามต้องไปออกชุมชนคะ
  เลยจะ ขอส่งการบ้านช้ากว่ากำหนด สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะ
  แหะๆๆ ถึงนานไปหน่อย แต่ก็จะรีบกลับมาทำคะ
  คืนนี้ ราตรีสวัสดิ์นะคะ ครู
  ปล. ดาวที่ลานป่าเมื่อคืนวานสวยมากเลยคะ ดาวเต็มท้องฟ้าเลย ไม่เคยเห็นดาวที่ไหนสวยเท่าที่นี่มาก่อน ^^

 • #5 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 2:50

  สวัสดี คุณหมอlookkaew นักชมดาว
  เสียดายที่ไม่ได้พาไปชมดาวที่ชั้น 3
  ช่วงมีการเข้าค่ายก็จะยุ่งๆอย่างที่เห็น
  แต่ก็ดีใจที่เห็นกลุ่มรักดาวหอบเต็นท์ไปกางนอน
  ถ้าปิดไฟฟ้าทุกดวงท้องฟ้าจะมืด (ซึ่งเราทำได้เพราะอยู่ในป่า)
  ไม่มีแสงนีอออนข้างเคียงเหมือนอยู่ในเมือง
  ดาวจะสวยมาก ตอนตี2-3 กลางดึกสงบเงียบ
  คืนนี้มีเดือนรูปเคียวเกี่ยวกิ่งฟ้าด้วยสิ
  >> จะรออ่านการบ้าน เน้อ
  >> ขอบใจที่ส่งข่าว -ขอให้สนุกกับการลงพื้นที่ชุมชน
  >> เขียนเล่ามาให้ฟังหน่อยสิ

 • #6 ลานจอมป่วน » นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความคิดเห็นเมื่อ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 12:09

  [...] วันที่ 10-12 ธันวาคมที่ผ่านมา ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้นำนักศึกษามาเรียนรู้ที่สวนป่า รายละเอียดครูบาฯ ได้เขียนบันทึก ป่วนยกกำลังสอง นำไว้แล้ว [...]

 • #7 chakunglaoboy ให้ความคิดเห็นเมื่อ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 14:21

  วันเดือนดับดาวก็งามอร่ามฟ้า
  หมู่เมฆาต่างหลีกลี้และหนีหาย
  สายลมหนาวพัดแผ่วมากระทบกาย
  อุ่นสบายด้วยผ้าห่มนอนชมดาว

  สวัสดีครับพ่อครู สบายดีนะครับ
  คิดถึงสวนป่า และทุกๆ ท่านครับผม

 • #8 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 15:18

  -ชาว TT&T สบายดีนะครับ

 • #9 bangsai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 15:46

  ครูบาครับ ขอทราบกำหนดการวันที่ วันที่ 15-16 นี้หน่อยครับ หากจำไม่ผิด พ่อครูมากำหนดการอะไรสักอย่างนี่แหละครับ อยากทราบครับ

 • #10 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 16:40

  อาจารย์ราชภัฏมหาสารคาม ที่ลงไปทำงานที่ลาว จะแวะมาคุยด้วยประมาณวันที่ 16-17 แต่เวลายังไม่แน่นอน
  ผมคิดว่าถ้าได้ปรึกษากับท่านบางทรายกับอาว์เปลี่ยน น่าจะได้ความชัดเจนมากกว่า อาจจะให้เขาปรึกษาหารือ
  ในโอกาสอันควรนะครับ แต่ก็ให้อ่านดงหลวง และเรื่องอื่นๆในลานอยู่บ้างแล้ว

 • #11 bangsai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 23:19

  ที่สอบถามพ่อครูเพราะว่า งานที่ผมต้องจัดสัมมนาวันที่ 16-17 นั้นเลื่อนไปแล้วครับ ตอนนี้อาว์เปลี่ยนมานั่งเขียนรายงานที่ขอนแก่น เลยคิดว่าหากมีอะไรที่พอขยับได้ก็อาจจะปรึกษาเปลี่ยนมาที่สวนป่า หรือให้อาจารย์ราชภัฎไปหาพวกเราที่ขอนแก่นในช่วงนี้ก็ได้ หากบอกล่วงหน้าก็จะได้สับหลีกงานกันก็อาจจะได้ครับ เผื่ออาว์เปลี่ยนจะช่วยเล่าเรื่องราวในลาวที่เกี่ยวกับสังคมชุมชนและหากอาจารย์สนใจก็น่าจะไม่มีปัญหา ครับ

 • #12 bewnaja ให้ความคิดเห็นเมื่อ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 0:33

  สวัสดีคะ ครูบา
  หนูชื่อบิว นักศึกษาแพทย์ปี 1 ม.อุบลคะ
  ขอบคุณนะคะ สนุกมากมากเลย

 • #13 bewnaja ให้ความคิดเห็นเมื่อ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 0:37

  สวัสดีค่ะ

  หนูชื่อ นางสาวกุลวดี จิรฐิติวงศ์ ชื่อเล่น บิว นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่5)

  จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิยาลัยอุบลราชธานี

  หนูรู้สึกว่าการไปครั้งนี้ให้อะไรๆแก่หนูหลายอย่างมาก

  แม้ว่าจะอยู่ที่นี่แค่ สามวันสองคืน อาจเรียนรู้ไม่ถ่องแท้

  แต่ก็ รู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่ได้มาครั้งนี้

  ตอนแรกที่มาหนูสงสัย แล้วก้อไม่เข้าใจมากๆ เลยว่าจะมาที่นี่ทำไม

  มาทำอะไร เพื่ออะไร

  เลยรู้สึกเฉยๆ กับการทำกิจกรรม (คือไม่ได้ให้ความสนใจกับการทำกิจกรรมเท่าที่ควร)

  แต่แล้วพอได้ลองทำ ได้ลองคิด และการที่ได้นั่งฟังและพูดคุยกับครูบา วิทยากร อาจารย์(อย่างเป็นกันเอง)

  ทำให้หนูได้เริ่มเข้าใจ กระบวนการเรียนรู้ ที่ท่านเหล่านั้นต้องการให้นักศึกษาอย่างเช่นหนูเข้าใจ ตระหนัก และก็นำไปปรับใช้

  หนูคิดว่ามันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมากเลยคะ และหนูก็ชอบวิธีที่วิทยากรต้องการสอนโดยที่ไม่บอกหรือสอนหนูโดยตรง

  แต่ว่ากระตุ้นให้ สนใจ สงสัย แล้วลอง ต้ั้งคำถาม คิดหาคำตอบ

  ถ้าถามหนูว่าหนูได้อะไรจากการไปครั้งนี้

  หนูได้เรียนรู้เรื่องการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก ๆ (ถ้าถามหนูว่าหนูเข้าใจวิธีนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์มั้ย?? ตอนนี้หนูคงจะตอบว่า “ไม่” แต่ว่าหนูก้อได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของกระบวนการเรียนรู้วิธีนี้จากการลองใช้บ้างแล้วเล็กน้อย และหนูเชื่อว่าหนูจะเข้าใจมันถ่องแท้ยิ่งขึ้นกับการลองนำกระบวนการนี้ไปใช้…ต้องขอขอบคุณ ครูบา วิทยากร และอาจารย์ ที่ใช้ความพยายามอย่างมากในการทำให้หนูเข้าใจถึงกระบวนการเรียนรู้ชนิดนี้และเข้าใจถึงประโยชน์ของมัน)

  หนูได้เรียนรู้ถึงการมองโลก มองคนรอบข้างและการหันมามองตัวเราเองมากขึ้น

  หนูได้เรียนรู้ถึงการมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่

  หนูได้สัมผัสกับสภาพธรรมชาติที่สวนป่าซึ่งก็ประทับใจมาก ๆ

  หนูได้สัมผัสความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีน้ำใจ ความเมตตา ของครูบา วิทยากร และอาจารย์ ที่มอบให้อย่างตั้งใจ เต็มใจ ด้วยความหวังดีและอบอุ่น

  หนูรู้สึกว่าการไปที่สวนป่า ครั้งนี้คุ้มค่า และเป็นที่น่าประทับใจมากๆ

  ขอขอบคุณ ครูบาสุทธินันท์ และวิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้ ที่ทำให้หนูได้เรียนรู้มากขึ้น

  ขอขอบคุณอาจารย์ป่วน และอาจารย์ปาริชาติ ที่ทำให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้

  ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนรวมที่ทำให้กิจกรรมนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีทุก ๆ คน

  ขอบคุณมากคะ

  อยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสด้วยตัวเองนะคะ

  (อ่านแล้วอาจงงๆ เพราะว่าใช้ภาษาไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่..ขอโทษด้วยนะคะ)

 • #14 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 11:08

  โอ้โห! หนูบิว เขียนเก่งกว่าพูดหลายร้อยเท่า
  มาให้กำลังใจคนอื่นเป็นเรื่องที่ทำให้ทุกคนเกิดพลังความดี
  วันหลังเขียนมาอีกนะครับ
  พี่ป้าน้าอารออ่านๆๆ กันให้ควัก อิอิ

 • #15 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 11:16

  ท่านบางทราย ครับ
  คณาจารย์ ม.ราชภัฎที่จะลงไปทำงานความร่วมมือกับ สปป.ลาว
  จะมาถึงสวนป่า 10.00น.วันที่ 17 จะนอนค้างคืนคุยกัน
  จะมีอาจารย์ราชภัฏประมาณ 7-8 ท่าน
  ถ้าชวนอาว์เปลี่ยนมาสวนป่าได้ก็จะเจ้งเป้งเลยละครับ
  วัตถุประสงค์ต้องการศึกษาวิธีทำงานในประเทศลาว
  ซึ่งทางกลุ่มนี้จะเข้าไปร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาทำงานช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน
  ถ้าว่างก็เชิญนะครับ
  จะเก็บสะเดาเอามาลวกรอจิ้มน้ำพริกเผา
  อิอิอิอิ

 • #16 bangsai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 11:25

  ผมขอปรึกษาเปลี่ยนก่อนครับ

 • #17 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 13:06

  นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  3 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 12:09 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
  อ่าน: 160

  วันที่ 10-12 ธันวาคมที่ผ่านมา ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้นำนักศึกษามาเรียนรู้ที่สวนป่า รายละเอียดครูบาฯ ได้เขียนบันทึก ป่วนยกกำลังสอง นำไว้แล้ว

  ครูบาได้แนะนำลานปัญญาให้นักศึกษาอ่านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แถมให้การบ้านไว้ว่า ให้เขียนเล่าประสบการณ์ ความประทับใจ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ส่งผ่านลานปัญญา

  เห็นว่าลานปัญญาอาจใช้เวลาสมัครและกว่าจะเขียนบันทึกได้อาจใช้เวลาสักพัก หนึ่ง เลยได้ให้ e-mail address ของตัวเองกับนักศึกษา เผื่อมีเวลาน้อยก็เขียนเรื่องราวต่างๆที่อยากเขียน แล้วส่งมา จะได้จัดการนำขึ้นลานปัญญาให้ แถมให้ลานจอมป่วนไว้เป็นประตูสู่ลานปัญญา เลยต้องมาเขียนบันทึกนี้เพื่อเป็นประตูให้นักศึกษาผ่านเข้าสู่ลานปัญญา และเป็นพื้นที่นำเสนอผลงาน(การบ้าน)ของนักศึกษาบางคนด้วย

  ปกติมีกลุ่มหรือคณะต่างๆมาเยี่ยมสวนป่ามากมาย ครูบาฯ ก็แนะนำให้อ่านลานปัญญาและชวนเขียนบันทึกเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ละกลุ่มแต่ละคณะก็จะมีคนที่เริ่มอ่าน พยายามเขียนบันทึกในลานปัญญา แต่ก็น้อยและค่อยๆหายไป เป็นปกติ แต่ที่หลงเหลือมาเป็นแฟนประจำก็มีบ้าง

  แต่นักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกลุ่มนี้เริ่มทำการบ้านส่ง และมีคนพยายามเขียนบันทึกในลานปัญญามากกว่ากลุ่มอื่นๆ

  น้อง azazia ฝ่าด่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นในบันทึกป่วนยกกำลังสองของครูบาฯ และเปิดลานปูน้อย พี่ๆ น้าอา ป้าๆลุงๆก็คงรออ่านและให้กำลังใจอยู่

  ตามมาด้วย กฤษฎา แสวงหา หรือ แมน เปิดลานกฤษฏา MED-UBU

  Lookkaew ก็มาเปิดลานพระจันทร์ไว้

  มีคนเปิดบันทึกใหม่ๆอีกหลายบันทึก แต่ยังไม่ได้เริ่มเขียน พี่ป้าน้าอารออ่านอยู่นะครับ อิอิ
  ส่วนน้องกนกอร Kanok-orn Apaibunditkul ก็ส่งการบ้านผ่าน mail มาดังนี้

  สวัสดีค่ะ ชาวตระกูลเฮทุกท่าน

  หนูเป็นนักศึกษาแพทย์ ม.อุบล ปีสามค่ะ ความประทับใจที่ได้จากที่นี่มีมากจริง ๆ ค่ะ คงเขียนได้ไม่หมด แต่ที่หนูประทับใจสุด ๆ ก้อคงจะเป็นการอยู่กับธรรมชาตินี่แหล่ะค่ะ หนูไม่เคยได้มานอนดูดาวแบบนี้เลย แต่โชคดีมากค่ะเห็นดาวตกอยู่หลายดวง แต่เสียดายที่อธิษฐานไม่ทัน

  หนูขอขอบคุณทุก ๆ คำสอนและแนวคิดของอาจารย์ทุกท่านนะคะ ที่ทำให้หนูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น ที่ทำให้หนูเจริญขึ้นทั้งปัญญาและคุณธรรม ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ

  ป.ล. ไข่เจียวอร่อยมั้ยคะ อิอิ

  ไม่ทราบว่าจะเป็นแบบ ทำให้อยากแล้วจากไปรึเปล่า? ปล่อยให้พี่ป้าน้าอารอเก้อ หรือจะเก่งกว่าพี่ป้าน้าอาที่ไม่ค่อยเขียนบันทึกเสียอีก อิอิอิอิ

  Post to Facebook Facebook

 • #18 bangsai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 14:30

  พ่อครูบาครับ ตกลงผมจะมากับเปลี่ยนในวันที่ 17 ครับ น่าจะมาถึงนี่สักประมาณ 11.00 น.
  ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แต่เดาเอาคร่าวๆว่า คณะทีมอาจารย์คงสนใจจะฟังเรื่องราวของสังคมประเทศลาว โดยเฉพาะระดับล่าง
  เปลี่ยนจะเตรียมข้อมูลมาเล่าให้ฟังสักสองชั่วโมง ผมจะเสริมเท่าที่พอรู้บ้าง ตัวหลักเป็นเปลี่ยนครับ
  เปลี่ยนต้องการเครื่องมือคือ กระดาษ ร่างแบบ หรือกระดาษ ปรุ๊ป หรือกระดาษสำหรับเขียน พร้อมปากกาเขียน ทางราชภัฎน่าที่จะเตรียมมาด้วยนะครับ
  ผมจะเตรียมไปด้วย

  แต่ไม่ได้ค้างครับ เสร็จสัก 5 โมงเย็นก็ไปส่งเปลี่ยนที่ในเมืองขึ้นรถ นครชัยแอร์เข้ากรุงเทพฯ เพราะเขามีนัดที่ทำงานในกรุงเทพฯต่อในวันเสาร์ อาทิตย์ก็เดินทางกลับเมืองหงสา ลาว ผมก็เดินทางกลับขอนแก่นครับ

 • #19 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 14:43

  ขอบคุณครับ ท่านบางทราย


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.59123301506042 sec
Sidebar: 0.35733890533447 sec