ที่ นี่ มี ม า ก ก ว่ า สิ่ ง ที่ เ รี ย น รู้ ไ ด้

เปิดบล็อก แต่งบ้าน (4)

5. Settings (ตั้งค่า)

เมื่อเปิดบล็อกขึ้นมาใหม่ แล้วเข้า Dashboard หรือ Site Admin ค่าปริยายใน Settings จะใช้ได้เป็นส่วนใหญ่ แต่มีอยู่บางเรื่องที่ควรปรับแต่ง ดังคำแนะนำนี้

 1. เมนูย่อย General (ทั่วไป)

  • ดูช่อง Timezone ตั้งค่าเป็น UTC +7 ตามเวลาประเทศไทย
  • Date Format เป็น F j, Y ถ้าใช้ภาษาอังกฤษ และเป็น j F Y ถ้าตั้งให้บล็อกเป็นภาษาไทย
  • Time Format เปลี่ยนค่าเป็น G:i
 2. เมนูย่อย Discussions (การแสดงความเห็น)

  • Default article settings เอากล่องบนออก เหลือไว้แต่สองกล่องล่าง
  • Before a comment appears เลือกเฉพาะกล่องกลาง เอากล่องอื่นออกให้หมด
  • Content Moderation เปลี่ยนตัวเลขเป็น 5
 3. เมนูย่อย Permalinks (รูปแบบของลิงค์) — คำว่าลิงค์สะกดผิด ต้องใช้ ก์ จึงจะถูกต้อง

  • เปลี่ยนค่า Common Settings เป็น Default (ปริยาย)

2 Responses to “เปิดบล็อก แต่งบ้าน (4)”

 1. ข้อ 2. เมนูย่อย Comments นั้น น่าจะเป็น Discussion หรือเปล่าคะ
  อ้อ..แล้ว Content moderation สะกดตัว t หายไปค่ะ ^ ^

 2. ใช่ครับ ขอบคุณมาก แก้ไขแล้วครับ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.