ที่ นี่ มี ม า ก ก ว่ า สิ่ ง ที่ เ รี ย น รู้ ไ ด้

ประกาศเรื่องภาพ…การนำภาพขึ้นบันทึก

สวัสดีครัีบทุกท่าน

สบายดีกันไหมครับ วันนี้จะมาขอทำความเข้าใจเรื่องภาพ การนำภาพขึ้นบันทึก หน่อยนะครับ เพราะว่าด้วยความที่กล้องถ่ายภาพทุกวันนี้ก็ยิ่งแข่งความละเอียด ประกวดความยอดเยี่ยมในเรื่องของคุณภาพรายละเอียดภาพสูงกันอย่างไม่หยุดยั้ง วัดกันว่าของเธอ 6 ล้านพิกเซล ของฉัน แปดล้าน อีกรุ่น สิบล้านเม็ดสี ต่อไปอาจจะถึง ร้อยล้านเม็ดสีอีกไม่กี่ปีครับ นั่นคือเป็นการเพิ่มขนาดภาพให้ภาพโตตามขึ้นไปด้วยครัีบ และการเก็บภาพจึงมีผลต่อการเก็บพื้นที่เช่นกันนะครับ ดังนั้นผมขอทำความเข้าใจพื้นฐานในเบื้องต้นว่า ไม่ว่ากล้องถ่ายเหล่านั้นจะมีความคมชัดขนาดไหน แต่การแสดงภาพออกทางหน้าจอคอมพ์ เราควรคำนึงคือ

 • หากเราต้องการจะนำเสนอภาพใหญ่ เพื่อให้คนดาวโหลดไปใช้ในงานอื่น ท่านสามารถนำเสนอภาพใหญ่ คุณภาพสูงได้นะครับ ไม่ว่าจะใหญ่ด้วยขนาดภาพ (กว้างคูณยาว) หรือใหญ่ด้วยขนาดความจุภาพ (หน่วย Mb) นะครัีบ
 • หากท่านต้องการแสดงภาพปกติ เช่นขนาดภาพ กว้างคูณยาว แสดงหน้าจอ ผมว่าขนาด ความกว้างไม่เกิน 700 pixels ก็เพียงพอแล้วครับ และขนาดภาพจะลดขนาดไฟล์ลงด้วยครัีบ เช่นอยูประมาณ 300-500Kb ก็จะดีมากๆ นะครับ
 • Logos: ผมเห็นว่ารูปไม่ควรมีขนาดเกิน 80 kB ครับ
 • ขนาดภาพและขนาดไฟล์จะส่งผลต่อความเร็วในการแสดงผลภาพหน้าบล็อกของท่านเช่นกันนะครับ หากใครได้เข้ากับโมเด็มความเร็ว 56Kbps (กิโลบิตต่อวินาที) ก็จะช้าลงด้วยนะครับ
 • ดังนั้นเราควรจะคำนึงคือ เขียนเรื่องอะไรเขียนอย่างอิสระ นะครับ แล้วเอาภาพขึ้นแบบว่าไม่ใหญ่เกินไปเหมาะสมกับการจัดหน้าบันทึก ปรับแต่งภาพที่จะนำขึ้นให้เท่ากับขนาดที่จะแสดงและใช้ในอนาคตโดยไม่กว้างเกินหน้าจอ หากไม่จำเป็นจะทำใ้ห้เพื่อนแฟนคลับเข้าถึงได้เร็วขึ้นด้วยครับ
 • ตอนนี้ทุกคนจะมีเนื้อที่ให้บริหารกัน 100Mb ต่อคนนะครับ หากภาพใหญ่ก็ได้จำนวนภาพน้อยลงครัีบ ดังนั้นอยากให้ท่านบริหารกันเองครับ เช่นหากภาพเรามีขนาด 250 กิโลไบต์ต่อภาพ 100Mb เราก็จะได้ภาพประมาณเกือบๆ 400 ภาพครับ
 • สำหรับโปรแกรมที่จะใช้ในการตกแต่งภาพ ใช้กันตามอิสระนะครัีบ ผมแนะนำ Photoscape ครับ จะมีโหมดใ้ห้สั่งย่อภาพอัตโนมัติ เช่นผมต้องการจะย่อให้ภาพมีขนาดความกว้าง 600 พิกเซล จากภาพที่ได้จากกล้อง 500 ภาพ ผมก็สั่งไว้ว่าเอาภาพไหนบ้างให้โปรแกรมย่อให้ แทนผมจะมานั่งเีสียเวลาอยู่ 3 ชั่วโมง ก็นั่งกำหนดเพียงแค่ 3 นาทีผมก็ไปนั่ง จิบน้ำผลไม้หรือชาสบายใจกว่าครัีบ
 • หากคุณจะใช้ Photoscape ก็เลือกส่วนที่เป็น Batch Editor นะครัีบผม จะมีประโยชน์มากๆ เลยครับ
 • โปรแกรมดาวโหลดได้จาก

  Photoscape : Free Photo Editing Software Download

 • อื่นๆ ลองดูนะครับผม สำหรัีบวิธีการใช้ มีคนเขียนไว้หลายที่แล้ว ผมไม่ได้เขียนคู่มือไว้นะครับ อยากใ้ห้ลองคลิกคลำกันดูนะครับ แล้วอาจจะมีใครอาสาเขียนคู่มือมาแจกจ่ายกันในส่วน Batch Editor นะครัีบ
 • สำหรับการนำภาพขึ้นบันทึก หากนำภาพขึ้นแล้วไม่ฟ้องอะไร โดยมันนิ่งไปเฉยๆ โดยภาพไม่เข้าในบันทึก ใ้ห้คุณเปิดหน้าต่างเข้าไปดูไฟล์ใน จัดการ Manage ของ Dashboard นะครัีบ แล้วดูที่ Media Library หรือคลังเก็บไฟล์ ภาพจะเข้าไปที่นั่นนะครับ ให้คุณเอาลิงก์ของภาพมา ใส่เข้าไปในทาง ไอคอน ต้นไม้เพื่อเพิ่มภาพนั้นเข้าไป ไม่ต้องไปฝืนอัพโหลดมันเข้าไปอีกนะครับ เพราะจะซ้อนภาพเข้าไปซ้ำๆ นะครัีบ จะทำให้เปลืองเนื้อที่ของตัวเราเองเปล่าๆ นะครัีบ
 • กรณีภาพที่นำขึ้นแล้วค้าง แต่ภาพเข้าในคลังภาพ แต่ไ่ม่เข้าในบันทึก มีผลมาจากระบบแฟลช หรือ ตัวเบราเซ่อร์ของท่านเองนะครับ ผมแนะนำใ้ห้ใช้ Firefox ครับ ติดตามอ่านได้ในคู่มือก่อนๆ นะครัีบ ได้บอกลิงก์และวิธีการไว้แ้ล้วครับ
 • สำหรับภาพใดที่คุณนำขึ้นไปแล้ว ก็สามารถลบทิ้งแล้วนำขึ้นใหม่ในชื่อแฟ้มเดิมได้นะครับ และระบบจะนำชื่อแฟ้มนั้นเข้าระบบโดยปกติ แม้ว่าภาพใหญ่นั้นจะถูกใช้ที่บันทึกอื่น เมื่อได้นำภาพที่มีขนาดเล็กกว่าขึ้นไปแล้ว บันทึกเก่าๆ ที่ใช้ภาพที่ใหญ่นั้นจะถูกปรับให้โยงไปยังภาพเล็กใหม่อัตโนมัติครับ
 • เพราะ Wordpress จะำนำเข้าภาพตามระบบไฟล์ใ้ห้ครับ เว้นแต่นำเข้ามากกว่าหนึ่งครั้งในชื่อเดียวกัน ระบบจะเปลี่ยนชื่อให้อัตโนมัติครับ
 • จะเขียนบันทึกทำนองนี้นานแล้วนะครัีบ แต่ไม่ได้มีเวลานักครับผม ที่เขียนไม่ได้จะตำหนินะครับ แต่เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ 100Mb ของแต่ละท่านเองนะครับ
 • การฝากแฟ้มที่ GotoKnow หากต้องเขียนบันทึกที่นี่ และนำภาพไปฝากไว้ที่โกฯ โดยที่ไม่ได้เขียนพื้นที่ที่โกฯเลย หรือไ่ม่ได้มีแผนจะใช้ภาพนั้นในโกฯในอนาคต ผมไม่แนะนำให้ฝากภาพไว้ที่นั่นนะครับ เพราะเกรงใจระบบโกทูโนว์เช่นกันนะครับ แต่หากท่านเขียนบันทึกที่โกฯไว้แล้ว ทางนี้ต้องการจะใช้ภาพนั้นในลานปัญญาด้วย อันนี้ดึงมาใช้ได้ ก็เป็นการช่วยเซฟพื้นที่กันและกัน หรือบางภาพท่านฝากไว้ในลานปัญญาแล้ว จะไปเขียนบันทึกอื่นในโกฯ ก็นำภาพจากลานปัญญาไปใช้ได้เช่นกันนะครับ
 • หากมีอะไร ก็ฝากถามตอบไว้นะครับผม สำหรับเรื่องอื่นในระบบเรื่องพื้นที่และอื่นๆ เราคงต้องพูดคุยกันในโอกาสต่อไปนะครับ ขอให้ทุกท่านมีอิสระและบริหารพื้นที่ร่วมกันนะครับ
 • อื่นๆ

ขอบพระคุณมากๆ นะครับผม

เม้งครับ

2 Responses to “ประกาศเรื่องภาพ…การนำภาพขึ้นบันทึก”

 1. การลดขนาดไฟล์ภาพ ใช้ Photoscape จะควบคุมได้ว่าจะให้มีขนาดเท่าไหร่ได้ครัีบ ตามลักษณะของคุณภาพครัีบ เอาเป็นว่าใครลดได้ยิ่งขนาดเล็กก็ยิ่งดีครับ

  หากจะให้ลดเล็กลงไปอีก ให้เปลี่ยนสกุลเป็น .gif นะครัีบ แทนจะเป็น jpg สำหรับบางภาพขนาดจะลดลงไปเยอะมากครัีบ ส่วนคุณภาพของภาพนั้นก็แปรผันตามขนาดภาพและลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลภาพครับ

  ขอบคุณมากครัีบ

 2. เข้ามาเสริมเรื่องขนาดภาพ

  ถ้าเป็นกล้องดิจิตอลคอมแพคอัตรา (Ratio) ส่วนโดยทั่วไป   4:3
  และถ้าเป็นกล้อง DSLR (Ratio) ทั่วไปจะเท่ากับ  3:2

  ดังัน้นถ้าจะโพสหน้ากว้าง 700   (width)
  กล้องดิจิม่อน(ดิจิตอลคอมแพค)  ก็จะอยู่ที่  700×525
  และ DSLR จะอยู่ที่   700X467    
  โดยทั้งสองแบบนี้ควรจะมี  Pixel per inch ที่ 72  สำหรับการโพสลงเว็บไซต์

  โดยปกติแล้ว ผมใช้ Photo shop  ในการใส่ลายน้ำ ลายเซ็น และย่อ
  ซึ่งก่อนจะ save ออก จะใช้คำสั่งที่เรียกว่า Save for web
  ซึ่งจะสามารถลดขนาดให้ได้เล็กตามต้องการ  โดยลดทั้งขนาดและ ความละเอียดลงด้วย

  เช่น  700×467  @ 72 Pixel/inch  และลด Quality เหลือประมาณ 65-70 %
  เท่านี้ก็จะสามารถลดขนาดของภาพเท่าไปได้ราวๆ 80-170 kb

  ขนาดภาพขึ้นอยู่กับ  ถ้าเป็นภาพชัดตื้นมากๆ แบบหลังละลายเยอะๆ อาจจะได้ขนาดไฟล์ราวๆ   60-90 kb   แต่ถ้าภาพนั้นเป็นภาพชัดลึก ความละเอียดของสิ่งของในภาพมาก
  เช่นภาพวิว  ภาพนั้นอาจไฟล์ราวๆ 100-170 kb 

  **  การย่อภาพลงเว็บ และทำให้ไฟล์เล็กๆ โดยความคมของภาพยังคงอยู่ครบ เป็นเทคนิคพื้นฐานของพวกช่างภาพ ในยุคดิจิตอลครับ   แล้วผมจะมาเขียนวิธีย่อภาพแบบละเอียดให้อ่านอีกครั้งในโอกาสหน้าครับ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.