ที่ นี่ มี ม า ก ก ว่ า สิ่ ง ที่ เ รี ย น รู้ ไ ด้

ลานเจ๊าะแจ๊ะ

ลานเจ๊าะแจ๊ะคืออนุทิน

 • มีไว้เขียนข้อความสั้นๆ ตรงประเด็น ถ้ามีหลายประเด็นก็เขียนหลายอนุทินครับ
 • ก่อนใช้ ขอ Gravatar ก่อน เมื่อได้รูป Gravatar แล้ว ไปเขียนความคิดเห็นที่นี่ บอกว่าขอเขียนอนุทินด้วย
 • ทำไมต้องขอล่ะ — ก็เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่บล็อกของผม จะให้ใครเขียน ก็ต้องเพิ่มชื่อเข้าไปนะซิครับ
 • การเขียนอนุทิน ก็ล็อกอินก่อนตามธรรมดา แล้วเปิดลานเจ๊าะแจ๊ะ
 • เมื่อมีใครมาให้ความคิดเห็นในอนุทินที่เราเขียน จะมีอีเมลไปเตือนด้วย
 • ใส่ข้อความที่จะเขียนตรงช่อง “สวัสดี <ชื่อ> มีอะไรก็ว่ามา…”
 • การไล่ดูอนุทินของบล็อกเกอร์ท่านใดท่านหนึ่ง ให้คลิกตรงชื่อของบล็อกเกอร์ท่านนั้น

ไปเจ๊าะแจ๊ะกัน

6 Responses to “ลานเจ๊าะแจ๊ะ”

 1. ขอบคุณค่ะ ใช้ได้อยู่ค่ะ

 2. มีอีเมลไปเตือนด้วยค่ะ ดีค่ะ

 3. อิอิ  ชอบจังเลยเจ๊าะแจ๊ะเนี่ย….

 4. สวัสดีวันแม่ค่ะ

 5. วันไหนจะเป็นวัน สิทธิรักษ์ เนี่ย

 6. สวัสดีค่ะ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.