ที่ นี่ มี ม า ก ก ว่ า สิ่ ง ที่ เ รี ย น รู้ ไ ด้

HTML Color Code สำหรับธีม Syrup

สวัสดีครับ สมาชิกทุกท่าน หลายท่านใช้ธีม Syrup ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนสีได้เอง แต่การเปลี่ยนสีต้องใช้รหัสสีที่ใช้ในการเขียนภาษา HTML แล้วจะเอารหัสสีนี้มากจากไหน หลายท่านที่ทราบก็เอามาใส่กันแล้ว ถ้าใครยังไม่ทราบตามผมมาครับ วิธีง่ายที่สุดคือพึ่ง google โดยค้นคำว่า HTML Color Code ก็จะได้คำตอบครับ เช่น

หวังว่าคงได้ใช้งานธีม Syrup แต่งบล๊อกได้สวยงามขึ้นนะครับ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.