ที่ นี่ มี ม า ก ก ว่ า สิ่ ง ที่ เ รี ย น รู้ ไ ด้

เปิดบล็อก แต่งบ้าน (5)

6. บันทึกลับ (Password protected posting)

บันทึกลับ คือบันทึกที่ไม่เปิดเผยแก่ผู้ชมทั่วไป ผู้ที่จะอ่านบันทึกได้ คือผู้ที่มีรหัสผ่านที่ถูกต้อง เช่นบันทึก Protected: ขอระบายหน่อย ซึ่งจะอ่านไม่ได้ ยกเว้นว่าจะใส่รหัสผ่านว่า what da heck เข้าไป โดยไม่แปลกว่าผู้อ่านจะเข้าระบบแล้วหรือไม่

รหัสผ่าน เป็นรหัสรายบันทึก สามารถตั้งให้แตกต่างกันได้ และตั้งให้แตกต่างกับรหัสผ่านที่ใช้เข้าระบบได้

วิธีเขียนบันทึกลับ

  1. เขียนบันทึกตามวิธีการปกติ
  2. เลื่อนลงไปล่างสุดของจอภาพ จนเจอ Password Protect This Post ถ้าไม่เจอกล่องให้ใส่ข้อความ ให้คลิกที่แถบลูกศรที่อยู่ทางซ้าย
  3. พิมพ์รหัสผ่านที่ต้องการลงไป
  4. เนื่องจากคอมพิวเตอร์บางระบบ และเบราว์เซอร์บางตัว จะใส่รหัสผ่านได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น จึงแนะนำให้ตั้งรหัสผ่านด้วยอักขระ ตัวเลข หรือเครื่องหมายในภาษาอังกฤษเท่านั้น
  5. กดปุ่ม Publish (เผยแพร่) ตามวิธีการเขียนบันทึกทั่วไป

สิ่งที่ต้องระวังคือเมื่อพิมพ์รหัสผ่านแล้ว คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะจำรหัสผ่านได้เอง (ใช้ cookie) ดังนั้นหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น ให้ตระหนักไว้ด้วยว่าผู้ที่มาอ่านในภายหลัง จะอ่านบันทึกลับได้โดยไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่าน — ยกเว้นว่าท่านจะลบ cookie ทิ้ง

ถ้าท่านอยากจะอ่านบันทึกลับ ก็ถามรหัสผ่านผู้เขียนซิครับ แต่ให้ใช้ช่องทางอื่นที่ไม่ใช่การเขียนในที่สาธารณะ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.