Sep 02

ทางออก ทางออก ทางออก

 • เห็นมั้ย ? ทางออก
 • เห็น
 • เห็น
 • ข้าก็เห็น

ออกไปซิ ออกไปซิ ออกไปซิ !

 • ไม่ออกโว้ย !
 • ไม่ออกโว้ย !
 • ข้าก็ไม่ออกโว้ย !

ทางออก ทางออก ทางออก

 • ทางนี้ ก็เป็นทางออก
 • ทางโน้น ก็เป็นทางออก
 • ทางนั้น ก็เป็นทางออก
 • เห็นมั้ย ? เห็นมั้ย ?
 • นั่นเป็นทางออก
 • ออกไปซิ
 • ออกไปซิ
 • ออกไปซิ
 • …ไม่ออก !
 • …ไม่ออก !
 • …ไม่ออกโว้ยยย !

ไม่ออกหรือ ?

 • อืมมมมม….
 • ก็อยากจะออก…
 • แต่…
 • ไม่ออกโว้ย !
 • ไม่ออกไว้ยย !
 • ไม่ออกโว้ยยยย !