เราจะรักประเทศไทยเมื่อไหร่ครับ

อ่าน: 6144

(แมลงชักใยได้ประโยชน์ แต่คนชักใยไร้ประโยชน์)

เรื่องเช้านี้ จำได้กระท่อนกระแท่นจากที่ดูในทีวีเมื่อคืน

แยกเนื้อแยกน้ำเอาเองนะครับ

..ชรินทร์ นันทนาคร ไปเจอชาวเขาที่แบกมกะชุใส่ของไว้ข้างหลัง

กำลังเดินขึ้นเขา

ในเป้แม้วมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและธงชาติโผล่ออกมา

ชรินทร์: อู้คำเมืองถามว่า เอาภาพในหลวงมาจากไหน

แม้ว: เฮาซื้อมา 500 บาท

ชรินทร์: จะเอาไปย่ะจะใดผ้อง

แม้ว: วันเฉลิมฯ เฮาจะจัดพิธีสักการะพ่อหลวงเปิ้นนะก่ะ

ชรินทร์: ถึงกับน้ำตาซึม

(ดอกแก้วช่อนี้ขอมอบแด่..คุณชรินทร์ นันทนาคร)

เราเป็นใคร ทำอะไร คิดอย่างไรกับในหลวงและประเทศชาติ

เรารักแผ่นดินนี้แค่ไหน?

เราตอบแทนบุญคุณประเทศชาติด้วยวิธีใด?

เรารักในหลวงแล้วยังไงต่อ.. อ่านต่อ »Main: 0.047895908355713 sec
Sidebar: 0.16437792778015 sec