ก้าวต่อไป โครงการ 9 สัปดาห์สู่สุขภาพดี

อ่าน: 3672

       เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเรือนลำดวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราสีมา ได้จัดให้มีการประชุม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุ ในหัวข้อ “เดินหน้าอย่างไร เพื่อก้าวต่อไปในโครงการ 9 สัปดาห์สู่สุขภาพที่ดี” โดยมีประธานและรองประธานกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ 9 สัปดาห์สู่สุขภาพดี รุ่นที่ 1-10 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  งานเริ่มต้นด้วย คุณอารี ปรมัตถากร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม หลังจากนั้นก็เป็นการบรรยายสั้น ๆ ในหัวข้อ

        แนวโน้มประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย โดย คุณบุษรินทร์ พูนนอกดี

        สถานการณ์ผู้สูงอายุตำบลโคกกรวด โดย คุณบุณเรือน รุ่งโรจน์มณีรัตน์

        สรุปข้อมูลและกิจกรรมโครงการ 9 สัปดาห์สู่สุขภาพดี โดย คุณสันธนี ชโลปถัมภ์

         แล้วจึงต่อด้วยการอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ของสมาชิกที่มาร่วม ที่เป็นกิจกรรมหลัก เพื่อให้ได้แนวทาง “เดินหน้าอย่างไร เพื่อก้าวต่อไปในโครงการ 9 สัปดาห์สู่สุขภาพที่ดี” รวมทั้งการเตรียมเข้าร่วมงาน “มหกรรมสร้างสุขภาพเพื่อสังคม เติมความรู้ต่อความดี ปี 2″   ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2552 ณ โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา ซึ่งเป็นมหกรรมของเครือข่าย นครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์

        รายละเอียดข้อสรุปของการ ลปรร. จะได้นำมาเสนอต่อไปครับ แต่ในงานครั้งนี้มีสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยให้เกิดเครือข่ายผู้สูงอายุที่ผ่านการเข้าโครงการ 9 สัปดาห์สู่สุขภาพที่ดี ทั้ง 10 รุ่น และรุ่นต่อ ๆ ไปที่จะตามมาให้มีความยั่งยืน นั่นก็คือ ที่ประชุมมีความเห็นชอบร่วมกันว่า ควรจัดตั้งเป็น “ชมรม 9 สัปดาห์สู่สุขภาพดี” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสมาชิก  เมื่อได้ข้อสรุปในเรื่องนี้แล้ว กลุ่มสมาชิก สว. ก็เดินหน้าทันทีครับ โดยการเลือก ประธาน และ เลขาฯ ของชมรม เพื่อเดินหน้าต่อไป  ใครว่า สว. (สูงวัย) ทำอะไรเชื่องช้า งานนี้ต้องเปลี่ยนความคิดนะครับ….อิอิ

        ผลการเลือกประธานชมรม ได้รับการสนันสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์ ได้แก่  ดร. พรรณี วราอัศวปติ  และ เลขาฯ คนที่ 1 คือ ดร. อรรณพ วราอัศวปติ (ประธาน รุ่นที่ 10) เลขาฯ คนที่ 2 คือ คุณชุมพล ลมุลพจน์ (รองประธาน รุ่นที่ 8 ) ไม่น่าเชื่อครับ อาจารย์ชุมพล เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับ Panda  สมัยเรียนชั้น มัธยมที่ 8 (ม. 8 ) รุ่นสุดท้ายของ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่ไม่ได้พบกันมานานกว่า 40 ปีครับ ที่ได้มาพบกันและจะได้ร่วมงานกันเพื่อการ สร้างเสริมสุขภาพเพื่อสังคม ในครั้งนี้  ถ้าจำไม่ผิด ท่านอาจารย์ ชุมพล มีประสบการณ์มากมาย ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา มาจนเกษียณอายุราชการ  นอกจากนั้นทางศูนย์อนามัยที่ 5 ยังยินดีให้ คุณสันธนี ชโลปถัมภ์ ทำหน้าที่ เลขาฯ ชมรม ในฝ่ายของศูนย์อีกด้วย สำหรับ สมาชิกก่อตั้ง ที่ประชุมมีมติว่าให้ ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้และประธานกับรองประธานของแต่ละรุ่นทั้ง 10 รุ่นครับ

         ขอแสดงความยินดีกับท่านประธาน และ เลขาฯ  สมาชิกชมรม ชุดก่อตั้งด้วยครับ


ถึงเวลาลาเพื่อนร่วมรุ่น : 9 สัปดาห์สู่สุขภาพดี รุ่นที่ 10 (32)

อ่าน: 2966

การมอบเกียรติบัตรและรางวัล : 9 สัปดาห์สู่สุขภาพดี รุ่นที่ 10 (31)

อ่าน: 4241

     หลังจากการเรียนรู้วิธีออกกำลังกายในน้ำอย่างถูกวิธีกันด้วยความสนุกสนานเสร็จแล้วก็ขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวเพื่อการรับเกียรติบัตรจาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา คือ ท่าน นายแพทย์ เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้ริเริ่มโครงการ  9 สัปดาห์สู่สุขภาพดี สำหรับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรนี้ หลังจากกลับมาที่บ้านแล้วดูเกียรติบัตรจึงได้ ทราบว่า ผมเข้าใจสับสนเล็กน้อย ระหว่าง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5  (นายแพทย์ สุเทพ เพชรมาก) กับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (นายแพทย์ เอกชัย เพียรศรีวัชรา)  ดังนั้นในบันทึกก่อนหน้านี้ เมื่อพูดถึง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5   ผมจะหมายถึง นายแพทย์ เอกชัย เพียรศรีวัชรา ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครับ เนื่องจากท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5  ไม่ได้มาพบหรือร่วมกิจกรรมในโครงการนี้แต่อย่างใด ขออภัยในความสับสนครับ

อ่านต่อ »


ออกกำลังกายในน้ำ (Arobic Water Exercise) : 9 สัปดาห์สู่สุขภาพดี รุ่นที่ 10 (30)

อ่าน: 4430

     กิจกรรมต่อจากการประเมินสุขภาพร่างกาย เป็นกิจกรรมที่ รุ่นที่ 10 นี้ได้ทำเป็นรุ่นแรกของโครงการฯ นี้ เป็นกิจกรรมที่ครั้งแรกผู้จัดตั้งใจจะให้ทำในสัปดาห์ที่ 8 แต่สภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวย คือฝนตกจึงต้องงดไป และเลื่อนมาจัดในสัปดาห์ที่ 9 นี้แทน กิจกรรมนี้คือ การออกกำลังกายในน้ำ (Arobic Water Exercise) ซึ่งกว่าจะได้เริ่มกิจกรรมก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงวันแล้ว แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะได้ทำกิจกรรมนี้  เพราะเดินดูรอบ ๆ สระน้ำรูปหัวใจที่สวยงามนี้มาถึง 8 สัปดาห์แล้ว  อ่านต่อ »


ประเมินผลสุขภาพ : 9 สัปดาห์สู่สุขภาพดี รุ่นที่10 (29)

อ่าน: 3380

     สัปดาห์ที่ 9  ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการอบรม จะเริ่มต้นด้วยการประเมินผลสุขภาพด้านร่างกายด้านต่าง ๆ หลังจากผ่านการอบรมมาแล้ว 8 สัปดาห์ เพื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินไว้ในสัปดาห์แรกที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเข้าใจว่าส่วนใหญ่คงจะมีสุขภาพดีขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่า บางท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงข้ามกับที่คาดหวัง เช่นมีบางท่านมีรอบเอวเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลงเป็นต้น  ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะทำให้การเปรียบเทียบค่าเริ่มต้นกับค่าสุดท้ายมีความคลาดคลื่อนไปได้ก็คือ การวัดบางอย่างเช่น เรื่องความอ่อนตัวโดยการนั่งเก้าอี้แล้วยืดเยียดมือไปแตะปลายเท้าโดยไม่ให้เข่างอ ในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์แรกจะให้แต่ละท่านทำค่อนข้างอิสระ แต่ช่วงท้ายในสัปดาห์ที่ 9 จะมีการช่วยจับเข่าไม่ให้งอ ค่าของหลาย ๆ คนจึงอาจมีความอ่อนตัวแย่ลงได้(อันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัว) 

อ่านต่อ »


ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกรุ่น : 9 สัปดาห์สู่สุขภาพดี รุ่นที่10 (28)

อ่าน: 3800

    ในสัปดาห์ที่ 8 ของการฝึกอบรมซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการฝึกอบรม เนื่องจากในสัปดาห์ที่ 9  จะเป็นการประเมินสุขภาพ และร่วมฉลองความสำเร็จ แม้ว่าจะไม่ได้ฝึกการบริหารร่างกายในน้ำอย่างที่เตรียมไว้เนื่องจากฝนฟ้าไม่อำนวย แต่ในสัปดาห์นี้มีเรื่องพิเศษที่อยากจะนำมาเล่าก็คือ พวกเราทั้งผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 10 และวิทยากรเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้มีโอกาสชิมผลิตภัณฑ์ของสมาชิกถึงสองอย่างด้วยกัน

 

    อ่านต่อ »


ธงโภชนาการ : 9 สัปดาห์สู่สุขภาพดี รุ่นที่10 (27)

อ่าน: 9523

     หลังจากการฝึกบริหารเท้าและเข่าแล้ว ก็เป็นการสรุปเรื่องราวของ อาหาร 5 กลุ่มตาม ธงโภชนาการ อีกครั้ง หลังจากได้เรียนรู้รายละเอียดในแต่ละกลุ่มมาแล้วในสัปดาห์ก่อน ๆ โดยเรียงตั้งแต่กลุ่มที่ต้องบริโภคมากที่สุด จนไปถึงกลุ่มที่บริโภคแต่น้อยคือ  ซึ่งปริมาณที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉลี่ย ต่อวันคือ อ่านต่อ »Main: 0.14194393157959 sec
Sidebar: 0.40920305252075 sec