Karma Therapy: ๒.กรรมกับอิทัปปัจจยตา

8 ความคิดเห็น โดย Nothing เมื่อ 20 October 2009 เวลา 3:59 pm ในหมวดหมู่ ธรรมะ #
อ่าน: 2834

ผมได้รับคำถามจากคุณนักการหนิงจากบันทึกก่อนหน้านี้  ว่ากรรมกับอิทัปปัจจยตานั้นเรื่องเดียวกันหรือไม่ หรือต่างกันอย่างไร?

ผมรู้สึกประหลาดใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยินคำถามนี้  เพราะผมอยากเขียนหัวข้อนี้มานานแล้ว  ที่ว่าอยากเขียนไม่ใช่เพราะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกครับ  แต่เป็นเพราะหัวข้อของหนังสือพุทธธรรม(ฉบับเดิม) ที่ผมใช้ศึกษาเรื่องกรรมอยู่นั้น  ตั้งชื่อว่า “หลักธรรมที่สืบเนื่องจากปฏิจจสมุปบาท” ครับ อ่านต่อ »


Karma Therapy: ๑.คุณอยู่ลัทธิไหน?

13 ความคิดเห็น โดย Nothing เมื่อ 2 October 2009 เวลา 3:53 pm ในหมวดหมู่ ธรรมะ #
อ่าน: 1854

ต้องยอมรับว่าคนไทยเรานี่เก่งจริงๆ  ไม่ว่ามีเรื่องอะไรเป็นข่าวดังขึ้นมา  เป็นต้องมีผู้มีความสามารถแต่งหนังสือแสดงปูมรู้ของตัวเองสลอนไปหมด  ไม่รู้อยู่อย่างเดียวว่าอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิ อะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิ

เรื่องอื่นไม่ว่าแต่ถ้ามาบิดเบือนพุทธศาสนา  ผมถือว่าเป็นหน้าที่ชาวพุทธอย่างผมที่จะต้องออกมาปกป้องอย่างเต็มกำลังของตน อ่านต่อ »


สแกนกำ

15 ความคิดเห็น โดย Nothing เมื่อ 2 September 2009 เวลา 3:39 pm ในหมวดหมู่ ธรรมะ #
อ่าน: 1642

ถ้าเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ากันสักหน่อย ไม่ต้องมาก ไม่ต้องลึก เราก็จะทราบได้โดยง่ายว่าพระพุทธเจ้าสอนเกี่ยวกับเรื่องกรรมไว้ว่าอย่างไร หรือแม้แต่เรายึดหลักกาลามสูตรสักนิด ประดาหนังสือที่อ้างเรื่องกรรมแบบผิดๆ คงไม่แพร่กลาดเกลื่อนขนาดนี้หรอกครับ
ด้วยความโลภ ด้วยความหลง ด้วยความโง่ ของเราผู้เป็นพุทธมามกะแต่เพียงในนาม ทำให้ธุรกิจบิดเบือนพุทธธรรมว่าด้วยกฏแห่งกรรม ได้เติบโตขึ้นอย่างน่ากลัวและไม่น่าให้อภัยอย่างยิ่ง อ่านต่อ »


กำ!

14 ความคิดเห็น โดย Nothing เมื่อ 15 August 2008 เวลา 8:31 pm ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 1132

กำ!

เมื่อสองสามปีก่อน ผมได้ทดลองเล่นเกมส์ออนไลน์อยู่เกมส์หนึ่ง อยากรู้นักว่าทำไมเด็กๆ ถึงติดกันงอมแงม จำชื่อไม่ได้แล้ว แต่เป็นเกมส์ที่เราเลือกตัวละครเป็นยานพาหนะ แล้วเลือกอาวุธที่เข้ากับยานนั้น แบ่งกันเป็นทีมผลัดกันโยนลูกระเบิด ลูกกระสุน หรือสารพัดอาวุธใส่กัน อ่านต่อ »Main: 0.013187885284424 sec
Sidebar: 0.13836288452148 sec