ผู้แทนราษฎร ดูถูกคนไทย

11 ความคิดเห็น โดย นักการหนิง เมื่อ 26 เมษายน 2009 เวลา 11:01 (เช้า) ในหมวดหมู่ เรื่องเล่าจากลานดีดี #
อ่าน: 1803

จากการเปิดสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้อภิปรายหาทางออกให้กับประเทศไทย กับการแตกแยกทางความคิด…..  จากการฟังอภิปรายมาสองวันเต็มๆ  ภาพที่เห็นคือการนำเสนอ  ข้อมูลที่เป็นเท็จ….  เพียงเพื่อการเอาชนะคะคานกันเท่านั้น….  เมื่อต่างฝ่ายต่างบอกว่าข้อมูลของตนถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล  หรือฝ่ายค้าน  นั่นแสดงว่าข้อมูลของฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งต้องเป็นเท็จ  และที่น่าเสียใจคือข้อมูลที่เป็นเท็จจริงถุกหยิบยกมานำเสนอในสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งที่จริงแล้ว  สส.คนหนึ่งมิได้เป็นผู้แทนของจังหวัดที่เลือกตั้งมาเพียงจังหวัดเดียว เมื่อได้รับเลือกตั้งมาแล้ว สส.คนนั้นย่อมเป็นผู้แทนของคนไทยทั้งประเทศ อ่านต่อ »


ร่วมเป็นวิทยากรให้กับงานมิตรภาพบำบัด

11083 ความคิดเห็น โดย นักการหนิง เมื่อ 19 เมษายน 2009 เวลา 4:59 (เย็น) ในหมวดหมู่ เรื่องเล่าจากลานดีดี #
อ่าน: 46212

จากการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในจังหวัดพิษณุโลก  เกิดสิ่งดีดีขึ้นในการร่วมสุนทรียสนทนาในทุกๆ รอบที่พบกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้ว และได้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการที่นักการหนิงและนักการอิ่มที่ได้รับเชิญจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพิษณุโลก คือ พี่อิ้ดและคุณโม่ง แห่ง สปสช. และผู้อำนวยการ นพ.ภูวนนท์ เอี่ยมจันทน์ รวมทั้งพี่โต้ง และอาจารย์หมอนิพัธ แห่งโรงพยาบาลพุทธชินราช  เปิดโอกาสให้สองนักการไปร่วมเป็นวิทยากรในโครงการมิตรภาพบำบัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 

การทำงานเป็นทีมจำเป็นต้องพูดคุยกันก่อน  วันที่ 14 มกราคม พี่อิ้ดนัดให้สองนักการไปคุยกันที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ว่าแล้วสองนักการก็ตุเลงๆ กันไปโรงพยาบาล เดินสวนกับอาจารย์หมอนิพัธ  อาจารย์บอกให้ไปคุยที่ห้องทำงานพี่โต้งเลย  พอไปถึงห้องทำงาน  พี่ๆ นั่งประชุมกันอยู่ เห็นสบายๆ คุยไปด้วย กินไปด้วย.. คุยกันแบบไม่ค่อยเข้าใจบทบาทตัวเองเท่าใดนักแต่ก็เดินหน้า อ่านต่อ »


แผนยุทธศาสตร์ เป็นแผนที่มีผู้มีส่วนได้เสียมากมาย …….การระดมสมองเป็นเรื่องทำสำคัญเกินกว่ามองข้าม

98 ความคิดเห็น โดย นักการหนิง เมื่อ 3 เมษายน 2009 เวลา 11:45 (เช้า) ในหมวดหมู่ เรื่องเล่าจากลานดีดี #
อ่าน: 2991

ช่วงนี้ได้เข้าร่วมการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์หลายๆ ครั้ง  ไม่มีความสุขกับการระดมสมองเท่าไรนักด้วยเหตุต่างๆ  นักการหนิงจึงอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือถอดบทเรียนมาเล่าสู่กันฟัง  ดังนี้ 

          (1)ผู้นำในการระดมสมองควรใช้เทคนิค มาช่วยที่ทำให้ทุกความคิดมีความหมายอย่างแท้จริง อย่างที่วิทยากรโปรยบนเวที  การระดมสมองจึงจะไม่เป็นลักษณะใครพูดมาก ใครเสียงดัง ใครมีตำแหน่งใหญ่โตความคิดของคนนั้นก็จะกลบทับความคิดของผู้อื่น 

         ทำไมต้องใช้เทคนิคเข้ามาช่วย ……. วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมคนไทย เป็นอุปสรรคต่อการระดมสมอง หรือไม่ อ่านต่อ »Main: 0.010035037994385 sec
Sidebar: 0.0071210861206055 sec