เพื่อนร่วมงาน 1

4 ความคิดเห็น โดย นักการหนิง เมื่อ 6 มีนาคม 2010 เวลา 9:31 (เย็น) ในหมวดหมู่ เรื่องเล่าจากลานดีดี #
อ่าน: 1602

หน่วยงานที่นักการหนิงสังกัด ชื่อว่าเทศบาลนครพิษณุโลก  เป็นองค์กรหนึ่งที่มีการพัฒนารุดหน้าไปหลายๆ เรื่องมาก  แต่นั่นแหล่ะ   กงล้อของงอค์กรที่หมุนเร็ว  ก็ทำให้ผู้คนบอบช้ำ  และยิ่งทุกคนมีคอมพิวเตอร์ประจำโต๊ะใครโต๊ะมัน  การสื่อสารที่ว่าเป็นศาสตร์และศิลปะ  กับยากยิ่งขึ้นนัก  สำนักการช่างก็เช่นกัน  โดยเฉพาะยิ่งแบ่งเป็นส่วนๆ  คือแบ่งส่วนการงานภายในเป็นอีก 4 ส่วน มีผู้อำนวยการส่วนแต่ละส่วนรับผิดชอบภารงานของแต่ละส่วน  ยิ่งทำให้การสื่อสารภายในยากมากขึ้น ทั้งการสื่อสารภายในรูปแบบและการสื่อสารนอกรูปแบบ อ่านต่อ »Main: 0.0095949172973633 sec
Sidebar: 0.010893106460571 sec