ช่วยงานหมู่บ้าน 6 ตอนป้านันจัดการ

5139 ความคิดเห็น โดย นักการหนิง เมื่อ 23 กรกฏาคม 2012 เวลา 3:09 (เย็น) ในหมวดหมู่ เรื่องเล่าจากลานดีดี #
อ่าน: 28739

นิติบุคคลหมูบ้านจัดสรร  เป็นองค์ที่ตั้งขึ้นด้วยการรวมตัวกันของสมาชิกในหมู่บ้าน  มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้องค์กรยืนต่อไปได้  เอาแค่ยืนก่อนค่ะ อย่าว่าแต่ยั่งยืนอย่างที่หมอเบิร์ดให้ข้อคิดเห็นมาค่ะ

ปัจจัยแรกที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในหมู่บ้าน ตั้งแต่การร่วมประชุม เสนอความคิดเห็น  ชำระเงินค่าบำรุงสาธารณูปโภค  เคารพกฎกติกามารยาท  ร่วมรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เมื่อเห็นคณะกรรมการทำงานใดที่อาจทำให้ประโยชน์ส่วนรวมลดลง  ก็ต้องออกมาบอกกล่าว  ทักท้วงคณะกรรมการ  เป็นต้น อ่านต่อ »


ช่วยงานหมู่บ้าน 5

1225 ความคิดเห็น โดย นักการหนิง เมื่อ 3 กรกฏาคม 2012 เวลา 2:41 (เย็น) ในหมวดหมู่ เรื่องเล่าจากลานดีดี #
อ่าน: 9972

การทำงานเพื่อสังคม…. เป็นจะเป็นสังคมเล็ก ๆ หรือสังคมใหญ่ๆ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังใจ  แต่งานหมู่บ้านนี้ต้องใช้พลังใจมากมาย   เพราะต้องบริหารจัดการ   เกือบเท่ากับองค์กรองค์กรหนึ่ง ที่ต้องบริหาร 4 M เป็นพื้น  แต่เนื่องจากการเป็นกรรมการหมู่บ้านไม่ได้มีรายได้หรือผลประโยชน์อื่นใด  ความยากจึงอยู่ที่ใจ  และความรู้สึกที่คอยรบกวนว่าเราจะทำอะไรนักหนาในเมื่อคนอื่นเขาก็อยู่กันแบบสบายๆ  แต่นั่นต้องไม่ใช่ความรู้่สึกของคนที่อาสาเข้ามา   และหนึ่งในนั้นที่ขาดไม่ได้คือความหนักแน่น  มุ่งมั่น  ไม่ใช่หวือหวาหรือตามกระแส … เนื่องจากหากต้องทำงานที่ต้องเป็นการจัดระบบ  จัดการสิ่งใดและหลายๆ สิ่ง  แค่หวือหวาก็ทำให้เลิกล้ม  หรือเลิกความสนใจได้ในที่สุด  หรือพอสัมผัสไประยะหนึ่งก็เบื่อและเลิกลาไป  บางคนอาจมีเวลาตรงนี้ หนึ่งเดือน สองเดือน หกเดือน หรือหนึ่งปี…  หลายอย่างทำได้ง่ายๆ เช่น  ทำความสะอาดเมืองหลังน้ำลด  ตัดหญ้าข้างถนน  เก็บขยะชายทะเล  อย่างนี้อาสาสมัครก็ใช้เวลาวัน สองวัน อาทิตย์หนึ่งได้  แต่งานหมู่บ้าน เป็นงานระบบ  จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นการวางระบบด้วย  นอกจากนั้น งานหมู่บ้านมีกฎหมายและข้อบังคับเป็นตัวกำกับ ยิ่งยากมากขึ้น อ่านต่อ »Main: 0.018219947814941 sec
Sidebar: 0.021637916564941 sec