ที่ นี่ มี ม า ก ก ว่ า สิ่ ง ที่ เ รี ย น รู้ ไ ด้

เปิดบล็อก แต่งบ้าน (3)

4. ว่าด้วยเรื่องการจัดตำแหน่งของรูป

เราสามารถแทรกรูปในลานปัญญานี้ได้ตามมาตรฐาน HTML ธรรมดา กล่าวคือรูปสามารถแทรกอยู่ทางซ้าย หรือทางขวาของข้อความก็ได้

ที่ใช้กันหลักๆ ก็คือในแท็ป Appearence แล้วเลือก Alignment เป็น Left หรือ Right ตามที่ต้องการ

อย่างรูปทางซ้ายนี้

  • insert ลงไปก่อนคำว่า “เรา” ในย่อหน้าแรก ด้วยปุ่ม insert/edit image (รูปต้นไม้)
  • ใส่ URL ในแท็ปแรก (General)
  • ใส่ “Flower.jpg by Sasinanda @ GotoKnow” ในช่อง Title เพื่อที่ว่าเมื่อเอาเมาส์ไปวางบนรูป จะปรากฏข้อความดังกล่าว
  • คลิกแท็ปที่สอง (Appearence)
  • เลือก Alignment เป็น Right ทำให้รูปไปอยู่ทางขวาของข้อความ โดยเบราว์เซอร์ จะวางรูปจากด้านบนให้ตรงกับคำสั่งที่เราระบุไป
  • รูปที่เอามาใส่ตามบันทึกนี้ จะต้องมีอยู่ใน Media Gallery แล้ว หรือดึงมาจากที่อื่น กล่าวคือมี URL

อย่างในบันทึก กระโถน มีการใช้ Alignment ทั้ง Left (รูปบนซ้าย/แทรกลงไปก่อนคำว่า “เป็น” ในย่อหน้าแรก) และ Right (รูปล่างขวา/แทรกลงไปก่อนคำว่า “ความ” ในย่อหน้าที่สี่)

อยากขอให้สมาชิก ลองเขียน ลองจัดรูปกันดู

หากมีคำถาม ขอให้เขียนบรรยายข้อสงสัยให้ชัดเจนเอาไว้ในความคิดเห็นของบันทึกนี้ครับ เมื่อมีเวลาจะกลับมาตอบเท่าที่ตอบได้ครับ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.