ที่ นี่ มี ม า ก ก ว่ า สิ่ ง ที่ เ รี ย น รู้ ไ ด้

เรื่องของ “ชื่อ”

ไม่รู้ว่าทำไมถึงลืมเขียนเรื่องนี้ไปได้

สมาชิกสามารถเลือกใช้ชื่ออะไรก็ได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่ และสามารถเปลี่ยนชื่อได้ในเวลาที่ต้องการ วิธีการมีดังนี้

 1. ล็อกอิน (Dashboard หรือ Site Admin)
 2. ให้แน่ใจว่าเลือก Visual Editor ไว้
 3. เลือก Users > Your Profile
 4. เติม First name กับ Last name
 5. เติม Nickname ตามที่ชอบ
 6. เลื่อนลงไปท้ายหน้า (ล่างสุด)
 7. กรอกรหัสผ่านลงไปทั้งสองช่อง ให้เหมือนกัน (ถ้าไม่เปลี่ยนรหัสผ่าน ก็ไม่ต้องกรอก)
 8. คลิก Update Profile
 9. เลือก Display name publicly as ตามที่ต้องการ
 10. กรอกรหัสผ่านลงไปทั้งสองช่อง ให้เหมือนกัน (ถ้าไม่เปลี่ยนรหัสผ่าน ก็ไม่ต้องกรอก)
 11. คลิก Update Profile อีกที

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.