ที่ นี่ มี ม า ก ก ว่ า สิ่ ง ที่ เ รี ย น รู้ ไ ด้

Visual Editor สำหรับป้อนข้อความ

การป้อนเนื้อหาเข้าบล็อกใน lanpanya.com ใช้ Visual Editor ซึ่งสามารถปรับแต่งได้โดยใช้สามัญสำนึกปกติ กล่าวคือพิมพ์ หรือตัดปะไปได้เรื่อยๆ ถ้าต้องการตกแต่สีสัน หรือรูปแบบตัวอักษร ให้คลิกปุ่มขวาสุดในเมนูของ Editor จะปรากฏปุ่มต่างๆ สำหรับตกแต่งมากขึ้น

ในระหว่างที่พิมพ์ สามารถตรวจดูได้ว่าการจัดรูปแบบ รูป และสี เป็นไปอย่างที่ต้องการหรือไม่โดยคลิกที่ “Preview this Post” ที่ sidebar ด้านขวา

บันทึกแรกลานคู่มือบ้านลานปัญญา

ตามตั้งใจกันไว้บันทึกนี้จะเป็นบันทึกที่แนะนำการใช้งานบ้านหลังนี้นะครับ ถ้าทุกอย่างลงตัวคู่มือการใช้บ้านหลังนี้คงคลอดออกมานะครับ หรือสมาชิกในบ้านท่านใดสามารถใช้ได้แล้ว หรือพอที่จะเขียนคู่มือได้ก็ยินดีนะครับ