Sep 03
 • ส่ำสัตว์กระจัดกระจายเกลื่อน
 • บิดเบือนกระทบกระแทกโถม
 • หันซ้ายหันขวาตามแรงโน้ม
 • เร่งโหมโรมรันฟันแทงยิง
 • เกลียดเค้านักรักพวกข้าทั้งนั้น
 • ดึงดันฉันถูกดั่งผีสิง
 • พูดย้ำซ้ำซากฟังจนชิน
 • ช่วงชิงทิ้งหนีรุกเข้าไป
 • กฎหมายกฎหมู่กดกูหรือ
 • กูชื่อกลุ่มนี้มีไรไหม
 • ไม่ออก ! ไม่ออก ! จะทำไม ?
 • ออกไป ! ออกไป ! มึงออกไป !
 • ติดคุก ! ติตคุก ! ต้องติดคุก !
 • นึกสนุกกันหรือฤาไฉน
 • บ้านนี้เมืองนี้เป็นอะไร
 • ทำไม ? ทำไม ? เป็นอย่างนี้ !