Jul 13
 • ลองหลับตา….
 • หยุดความคิด….
 • พยายามปิดกั้นความคิดที่จะผุดขึ้นมา…

รู้สึกหรือไม่ ?

อย่าคิด ปิดกั้น อย่าคิด หยุดไว้…

รู้สึกหรือไม่ ?

 • สิ่งนั้น เป็นเพียงความรู้สึก…
 • คล้ายๆ กำลังจะวิ่งไปหาบางอย่าง…
 • ลองเพ่งดูว่า วิ่งไปหาอะไร ?

นั่นแหละ คือ ความแสวงหา

เมื่อมีความรู้สึก ก็มีความแสวงหา

 • ในความแสวงหา …

.

……………

.

 • ณ. ที่อันไกลโพ้นโน้น…

ฉันเคยคิด

 • ณ. ที่อันไกลโพ้นโน้น…

ฉันเคยฝัน

 • ณ. ที่อันไกลโพ้นโน้น…

ฉันมองไป

 • ณ. ที่อันไกลโพ้นโน้น…

ฉันก้าวไป

 • ณ. ที่อันไกลโพ้นโน้น…

เดินไป

เดินไป

เดินไป

และเดินไป

ณ. ที่อันไกลโพ้นโน้น…

 • เอ๊ะ ! ไม่ใช่ที่นี้
 • เอ๊ะ ! ที่นี้ไม่ใช่
 • เอ๊ะ ! หรือว่าเป็นที่อื่น
 • ณ. ที่อันไกลโพ้นโน้น…

ฉันคิด ฉันฝัน (อีกครั้ง)

 • ณ. ที่อันไกลโพ้นโน้น…

ฉันมองไป (อีกครั้ง)

ฉันก้าวไป (อีกครั้ง)

ฉันเดินไป (อีกครั้ง)

 • ณ. ที่อันไกลโพ้นโน้น…

อีกครั้ง

อีกครั้ง

อีกครั้ง

และอีกครั้ง

 • ณ. ที่อันไกลโพ้นโน้น