จากไปแล้วหนุ่มเน้า SCG เปเปอร์

13 ความคิดเห็น โดย sutthinun เมื่อ 9 กันยายน 2010 เวลา 17:54 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 3774

(อ้าว! พวกที่มาสับใบไม้ให้กินกลับไปแล้วเรอะ โธ่ๆๆ)

การพัฒนาองค์กรและบุคคลากรของ SCG.กรุ๊ป นับว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจยิ่งขององค์กรต่างๆ พนักงานที่ถูกคัดมาเข้าค่ายในแต่ละรุ่นจะได้รับการหลอมรวมความรู้ความคิด เชิงรุกเป็นเวลา 6 เดือนเต็ม การเกาะเกี่ยวกันเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างพอควรอย่างนี้ นับเป็นการมอบโอกาสที่ดีให้แก่บุคคลากรขององค์กร ที่มีความหมายและความสำคัญมากกว่าการสนับสนุนด้านอื่น กระบวนการเหล่านี้จะเชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาองค์กร ในเมื่อบุคลากรเป็นคนดีมีความสามารถ ย่อมส่งผลลัพธ์ถึงความเจริญก้าวหน้าขององค์กรทั้งระบบ

อ่านต่อ »Main: 0.03197193145752 sec
Sidebar: 0.0883469581604 sec